Dagelijks worden mensen dood gepest


Dagelijks worden mensen dood gepest

Pesten is zo gemeen, maar sommige mensen krijgen er geen genoeg van. Hun wrok zit zo hoog, ze willen persè de hoofdprijs. Wanneer het hen lukt zullen ze er alles aan doen om hun slachtoffer te kunnen elimineren.

In de praktijk is het meestal erger dan wat wordt gesuggereerd. Sommige mensen hebben zoveel wrok in zich, zijn zo boos, dat ze het pesten als enig redmiddel zien. Maar het houdt niet op met alleen pestgedrag, het gedrag gaat vormen aannemen van stalken, van lastigvallen, van zelfs bijna dodelijke ongelukken aan toe. Deze mensen hebben hun gevoelens totaal niet meer onder controle en doen er alles aan om de persoon, die een doorn in hun oog is geworden, voorgoed de mond te snoeren. Zelf hebben ze totaal geen idee van wat ze aan het doen zijn.

Waarom pesten?

Wat is er voorgevallen, waardoor dit pestgedrag is opgeborreld? Misschien is er sprake van jaloezie, misschien is er iets anders wat speelt? Hebben ze ruzie gehad, is er iets voorgevallen, waardoor er pestgedrag is ontstaan? En wat dan nog, wanneer de gepeste persoon zich totaal heeft teruggetrokken, waarom houdt het pesten dan niet op? Waar ging het mis en waarom blijft dit gedrag bestaan?

Zelfmoord

Veel mensen die het niet meer aankunnen om gepest te worden plegen zelfmoord. Vaak heeft het pesten ze al in zo'n diepe put gebracht, dat ze er nog maar nauwelijks uit kunnen komen. Ze zijn al helemaal uit de sociale wereld onttrokken. Hun leven is sober en teruggetrokken. Vereenzamen is bijna onvermijdbaar en niemand lijkt nog te vertrouwen. Gepest worden heeft een grote impact op je leven. Je zelfbeeld wordt onderuit gehaald en uiteindelijk durf je ook niemand meer te vertrouwen. Dit kan leiden tot grote depressies. Die het gevaar van zelfmoord met zich meebrengen.

Wat is eraan te doen?

Gesprekken zouden op gang gebracht moeten worden, er zou een mediation opgezet kunnen worden om voor eens en voor altijd misverstanden uit de weg te halen. Alles eens goed uitpraten en daarna? Mogelijk kan er een vriendschap ontstaan, maar dat is meestal niet meer mogelijk. Wat wel mogelijk is, is dat er vanaf dat punt duidelijk wordt afgesproken, dat het pesten afgelopen moet zijn, middels een convenant. Vanaf dan zou er een boete moeten worden gesteld, voor wanneer het pesten toch weer de kop opsteekt.

#dagelijkswordenmensendoodgepest