Sociale media wat heb je eraan?


Sociale media, wat heb je eraan?

Door de komst van sociale media zijn mensen grof in taalgebruik geworden. Waar normaal taalgebruik dit niet toelaat, is het op Twitter en Facebook normaal om grof taalgebruik te bezigen.

Daardoor is het in de normale wereld ook steeds meer aan het verloederen schijnt, want door steeds bezig te zijn op de sociale media, ga je als het ware gehersenspoeld door het leven en wordt taalgebruik van de sociale media ook buiten de virtuele wereld gebezigd.
Steeds meer mensen krijgen virtuele vrienden, waardoor ze het verschil tussen echte vrienden en virtuele vrienden bijna niet meer zien. Hierdoor gaan veel echte vriendschappen verloren. Door het overnemen van de virtuele taal, die op sociale media worden gebezigd, lijken mensen elkaar niet meer te kennen. Door grof taalgebruik haken ook veel mensen af, die niet altijd bezig zijn in de wereld van sociale media. Ze kennen hun vrienden niet meer, ze spreken in computertaal en dat is niet de vriend die zij dachten te hebben.
Sociale media maakt dat vriendschappen minder hecht worden, mensen elkaar steeds slechter gaan begrijpen en er gemakkelijker ruzies ontstaan, doordat woorden die worden geschreven minder goed worden begrepen dan woorden die worden gesproken. Zonder intonatie, zonder emotie kunnen woorden harder aankomen, dan wanneer ze gesproken worden. Onbegrip, zeker ook nog, wanneer er sprake is van dialecten en verschillende talen, kan de oorzaak zijn van ruzies, die totaal overbodig zijn.
Men heeft het spreken verleerd. De meeste gesprekken gaan tegenwoordig nog via mail, chat en sociale media, maar een persoonlijk gesprek gaat men niet meer aan. Confronterend wanneer het gaat om misverstanden, juist opgedaan door sociale media. Waarschijnlijk zal de toekomst alleen nog draaien om de sociale media, maar van een sociaal, een echt sociaal netwerk, zal steeds minder sprake zijn.