Filosofie van op de hoek van Rudi's wijsheidsstraatje: Nr. 7


Als we te lang in het verleden blijven leven, dan leven we vandaag niet meer. Iedere dag is een nieuwe kans om te doen waar we voor geboren zijn, te leven en te genieten van dat leven.

Iedere dag weer opnieuw, verwondert te staan voor de kleine dingen en iedereen te behandelen op de manier dat je zelf wilt behandelt worden.

Wat we vandaag doen is het allerbelangrijkst en morgen geldt dat weer opnieuw, zo voor elke dag dat de zon voor ons opgaat.

© Rudi J.P. Lejaeghere

If we dwell to long in the past, we die today. Every day is a new opportunity to do what we are born for, to live and to enjoy that life.

Every day after day, to be surprised about the little things and to treat everyone the way you want to be treated.

What we do today is of the most importance and tomorrow the same rule applies, as for any day the sun rises in our life. 

© Rudi J.P. Lejaeghere

Do you want to follow me, just give a sign, I’ll follow you back! 

For other articles of the same writer push here

Do you also want to write blogs and articles at Yoors? 

 Sign up and push the button above on the right side.

 At Yoors, your input matters and count$ in Euros. 

 10.000 Yp equals 10 Euro on your bank account 

 Signing up already gives you a 100 Yp.