×

Yoors


Inloggen
×

Yoors
#

0 volgers
notifications_noneadd
Uit de Oude doos - Van fistels gesproken (Deel 3)

Uit de Oude doos - Van fistels gesproken (Deel 3)


En dat wekelijks aanspannen van den draad geeft de eerste twee dagen ten hoogsten een draaglijk ongemak en is ook niet om moor en brand te roepen. Door den band bekomt men met zulk een behandeling nen goeden uitslag, wat dat er van een operatie niet altijd kan gezegd worden. Als er gesneden wordt staat men nog altijd voor twee vieren. Oftewel gaat men voorzichtig te werk en is er in nen hoek of nen draai 

een klein fistelgangske dat men niet zag en dus ook niet kon blootleggen en de moere van een nieuwe fistel zit gereed om met haar jong aan de oppervlakte te komen. Oftewel gaat men er duchtig op los, legt breed open en heeft men met een deel van de sluitspier, ook een deel van het goed sluiten van dat achterste naar de vaantjes geholpen. Hoffman von Fallersleben, dien Duits die in de jaren 1800 in zijn "Horae Belgicae" ook een bundel liet verschijnen over middeleeuwse vlaamse spreuken had er ook de volgende in opgetekend: ...'t gehedoogt geen eers sonder bedwanck".

Er zit veel waarheid in - lijk in de meeste spreuken ten andere - en gelijk dat wij geen ander achterste hebben dan onze verre voorvaderen is dat ook nog voor ons van tel.

Ge gaat zeker peinzen de mediciene heeft het toch verre gebracht om zulk een vuil affaire zo schone en zo goed te repareren.

'k Ga u entwat verklappen maar ge moogt het aan niemand voortvertellen. Hippokrates, de grootsten dokteur uit de oudheid, behandelde de aarsfistels die bij hem toekwamen, 2.000 jaar geleden, bijkans op dezelfde manier (nu in 2016 nog altijd 1 van de behandelingen: de seton-drainage, naast operatief verwijderen en de anale fistelplug):  't enige verschil, de man en kende nog geen nylon, hij gebruikte daarvoor haren van een peerd. Biechtewaar, en als ge nog grieks kunt lezen en verstaan, wil ik het u togen. Zodat we eigenlijk niet moeten kroppen met de methode die wij vandaag gebruiken: ze is nog veel ouder dan al onze straten.

Maar als de dokteurs dat al zo lange wisten, waarom en hebben ze dat dan gedurende verschillende eeuwen niet verder voortgedaan?

De mode! Ze peinsden dat een of ander technieke beter was, ze hadden nieuwe instrumenten en bistouris; en nieuwe mesjes snijden wel... en 't oude gelove had het liggen. Op veel gebieden was het gisteren dus niet anders als vandage.

Weet je wie dat er van zijn leven ook met zulk een deerlijke historie geplaagd zat? De Franse koning, Lodewijk XIV, le Roi-Soleil en personne en die voorzeker meer mizerie gehad heeft met zijn achterste dan met al de veldslagen die hij geleverd heeft of laten leveren.

Hij heeft er zijne pere mee afgezien zulle! Van januari 1686 tot januari 1687 a.u.b.: een geheel jaar.


aldus Dr. Maene

Rudi J.P. Lejaeghere