×

Yoors


exit_to_app Inloggen

camera_alt
Afbeelding toevoegen
Uit de Oude doos - Van fistels gesproken (Deel2)

Uit de Oude doos - Van fistels gesproken (Deel2)


Het lukt altemets gemakkelijk van den eersten keer; maar in andere gevallen kunt ge der meer als een uur aan hangen en erbij zitten zweten lijk nen das. Ge moet proberen om met een vaste of plooibare sonde of stylet vanuit die uitwendige opening te geraken in de binnenste. Als dat lukt, bindt ge aan die sonde een draad en verbindt die met nen dubbelen nylon- of caoutchoucdraad zodat ge bij het trekken aan uw sonde uiteindelijk ook twee nylon- of gummiedraden krijgt tussen die twee openingen. Ge bindt de uiteinden ervan 't hope en plakt die dan vast op een van de billen.

't Gevolg is dat geheel die etter-strate heur schone kan zuiveren, doordat de etter die in dat kanaal zit nu die bane moet volgen en geen ophopingen meer kan veroorzaken (zie seton) en ge ziet dien etterafvloei stillekensaan verminderen om op den duur bijna niets meer te geven.


't Is 't moment, ge verandert uw gummidraden en ge spant die nieuwe alle weken een beetje aan. Die fistelgang, waar dat er nu geen ontsteking meer in zit, plakt als het ware aan dien draad en komt met hem meer en meer naar buiten. Alle weke een beetje meer en op den duur ligt die rekker in den broek en zijt ge met uwe caoutchouc ook uwe fistel kwijt.

't Is raar en toch niet raar. Als ge nen ijzerdraad gloeiend heet maakt en ge zet hem op nen blok ijs, dan gaat dien draad er toch ook door van den enen kant tot den anderen en het gesmolten ijs zelf vriest weer aaneen zodra dat uwen draad gepasseerd is. 't Zelfde, op à peu près, gebeurt met de nylondraad of de rekker. Gezuiverde en gezonde weefsels groeien were aan mekaar juiste achter den draad, en in de plaatse van een vuile fistelgang zit je op den duur met een redelijk schoon litteken.

't Gebeurt natuurlijk dat er in het verloop van een fister een tijdlang geen etter gevormd wordt, dat de verbindingsgang op de een of de andere plaats toe is en dat uwe lucht niet binnen geraakt bij het onderzoek.

Tedju, Tedju, eh jà, De Kwaremont ligt open, en ge kunt niet deure, zou die goede Gerard Vermeersch zaliger zo schone en geestig gezegd hebben. Maar zijt getroost, ze zullen van binnen wel zorgen voor een nieuwe levering van etter en de route zal weer onder spanning geraken en open gaan.

In andere gevallen zevert dien etter niet alleen al den enen kant van uw achterste naar buiten maar al weerzekanten: ze noemen dat dan, naar gelijkenis met een peerdijzer, een hoefijzerfistel. Zoudt ge geloven dat fistels in de aarsstreek nog méér voren komen dan dat ne mens peinst. Ik dacht in het begin ook dat het maar op nen verwaaide keer gebeurde, maar ge zoudt verwonderd staan kijken, moest je weten hoeveel zulke mizerie er gedekt zit en bedekt loopt onder broeken en onderbroeken. De mensen lopen daarmee niet bloot op strate. 't Begint gewoonlijk met een kleinigheid maar den duivel is het wijs "waarom" dat het juiste begint.

Tegen den uitgang van ons achterste zitten er enige kleine krypten of holletjes, met ruzie nen spellekop groot, die op de een of andere manier ontstoken geraken, die ontsteking mededelen aan de weefsels er ron en van daaruit verder laten woekeren in de diepte.

Het loopt uit op een warm, rood en glanzend abces op een der kaken van uw achterste. Blozen is die kake wel, maar daarom niet blakend van gezondheid, want als het abces rijp genoeg is, krijgt die kaak een snede waaruit er veel en slechtriekende vuiligheid afstroomt: etter en "martelie" zeggen de mensen. De zieke is verlicht, maar de ontsteking blijft: de wonde gaat niet toe of slechts voor korten tijd, en de weken zonder etterverlies volgen gelijk de uren op de klokketoren op andere waar dat er wel etter naar buiten zijpelt.

'k En mag niet zeggen dat het wel gaat voor de zieke, maar 'k durve toch gerust beweren dat, afgezien van het inbrengen van de draden, het toch ook niet veel zeer doet (eigen bedenking: denk dat die doktoor zelf nooit een fistel heeft gehad, hij zou wel anders piepen). 'k Ga het anders zeggen: als ge zelfstandig zijt en niet kunt "trekken" van het een of het ander, dan komt er maar letter of geen werkverlet bij te passe (eigen bedenking: misschien wel als ge geen zittend werk doet!!!!).

...wordt vervolgd...

Aldus Dr. Maene
WonderfulWorld
Haha geweldig geschreven me 'ge' en ingewikkelde woorden die ik niet ken ^^ Ondanks dat ik niet alles geheel volg daardoor; doe je goed^^
08-11-2016 16:23
08-11-2016 16:23 • 1 reactie • Reageer
Rudi
Ja, ik heb hier van die heel oude boekjes en daarin spreken dan ook nog eens over heel oude teksten (zie Manneke in de Mane- kalender die ik post), is soms wel hilarisch hoe ze het soms proberen uit te leggen. :)
08-11-2016 16:27
08-11-2016 16:27 • Reageer