Het Zwin


Het Zwin is een natuurreservaat aan de Vlaamse kust.

De Zwinvlakte is een uniek biotoop, onderhevig aan de getijdenwerking van de Noordzee.


Men noemt het terecht: "De internationale luchthaven van de vogels".  Het is er een komen en gaan van tientallen vogelsoorten, die in de herfst naar het zuiden trekken terwijl andere soorten uit het Noorden, hier komen overwinteren.

Sommige delen van dit natuurpark zijn door het omringende water onbereikbaar.  Hierdoor zijn het ideale broedplaatsen.

Vissen, salamanders en kikkers staan op het menu van de watervogels.


Hier de groen boomkikker.

Door het voortdurend wisselen van zoet- en brak water ontstaat er een rijk gevarieerde flora.

Bij springvloed loopt het Zwin grotendeels onder.  De natuur is daar op voorzien.  Men is nu een nieuwe dijk aan het bouwen, dieper land inwaarts, om het schorren- en slikkengebied aanzienlijk te vergroten.   Daarna wordt de oude dijk verwijderd.  Dit moet overstromingen in bewoond gebied voorkomen.

Nodig vriend uit