Stap voor stap krijgen dieren rechten Z

Stap voor stap krijgen dieren rechten

Dieren moeten worden erkend als wezens met gevoel.  Dieren moeten niet langer worden aangepast aan het systeem, maar dat het systeem wordt aangepast aan de dieren.

Het is niet langer toegestaan om een dier pijn te doen of bij een dier letsel te veroorzaken, dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen met als doel om het dier op een bepaalde manier te kunnen huisvesten.
Concreet betekent dat het verboden wordt om kalveren en geiten te onthoornen en dat er geen ingrepen bij hanen plaatsvinden. Het couperen van staarten wordt vanaf 2023 verboden, eenden moeten zwemwater krijgen en konijnen moeten kunnen graven.

boeren

Dieren worden formeel erkend als wezens met gevoel in de Britse wet. Dieren moeten voor de eerste keer formeel worden erkend als wezens met gevoel in de Britse wetgeving, in een overwinning voor dierenwelzijnsactivisten, aangezien de regering een reeks maatregelen voor dierenwelzijn heeft opgesteld, waaronder het stopzetten van de meeste export van levende dieren en het verbieden van de import van jachttrofeeën.

boeren

Vandaag 14 mei gaan wij van start met een nieuwe actie voor de vissen: gedurende tien weken presenteren wij ons 10-punten Vissenmanifest voor beter vissenwelzijn. Op ‘vrijdag vissendag’ ontvangen de Tweede Kamerleden die betrokken zijn bij visserij en dierenwelzijn elke week een nieuw punt, waarmee ze aan de slag kunnen om vissenwelzijn te verbeteren. Deze actie voeren we samen met de Dierenbescherming, Vissenbescherming, Sea First en de Dierencoalitie.

Meer campagnes

boeren

Hoge productie ten koste van dierenwelzijn. In ons land ‘produceren’ we elk jaar ongeveer 500 miljoen dieren onder afschuwelijke omstandigheden. Fabrieksmatig worden dieren vermeerderd, vetgemest en verwerkt. Elke dag worden 1,7 miljoen dieren in Nederland geslacht. Dit noemen we de vee-industrie. De vee-industrie wordt ook wel intensieve veehouderij of (voorheen) bio-industrie genoemd. Dieren worden in stallen dicht op elkaar en vaak op grote schaal gehouden. Op alles wordt bespaard: ruimte, voer, arbeidskrachten enz. Dat gaat ten koste van het dierenwelzijn. Dieren lijden in de vee-industrie, omdat ze in korte tijd zo veel mogelijk moeten produceren of groeien.

boeren

Om het tekort aan donororganen op te lossen, kunnen wetenschappers in de toekomst misschien menselijke organen in dieren laten groeien. Of dierlijke organen zo aanpassen dat mensen ze kunnen gebruiken. Maar zit de wereld daarop te wachten? Daarover gaat de nieuwe dialoog ‘Het dier als donor’.

Het aantal geiten in Gelderland is in vier jaar tijd met vijftig procent gestegen De 'geitenstop' die de provincie Gelderland in 2017 invoerde, heeft geen enkel effect gehad. Het aantal volwassen melkgeiten met vijftig procent is gestegen tot meer dan 110.000. In 2014 toonde RIVM-onderzoek al aan dat er dertig tot vijftig procent meer kans is op longontsteking in een straal van twee kilometer rondom een geitenhouderij. Het instituut onderzoekt hoe dat komt, maar dat is vertraagd door corona. Het duurt in ieder geval tot 2024 voordat de eindconclusie op tafel ligt.

Biologische veeteelt
In de biologische veeteelt is het welzijn van de dieren beter geregeld. Zo hebben biologisch gehouden dieren meer ruimte en mogen ze naar buiten. Veel nare ingrepen zoals het verwijderen van staarten bij biggen zijn verboden. Bovendien worden er zelden antibiotica gebruikt.

#boeren   #protestacties   #terroristen #stikstof #subsidies #landbouw #melkvee #koeien #biodiversiteit #watervervuiling #mest

Share
DM

11 comments