Mag iemand zomaar je artikel publiceren?


Mag iemand zomaar je artikel publiceren?

Een artikel. wat jij geschreven hebt, mag gepubliceerd worden als je daar toestemming voor geeft. Soms besluit je een artikel te laten verwijderen. Hoe moeilijk kan dat zijn?
Heel moeilijk, dat blijkt, dat zie je maar weer als je het ondervindt. Wanneer je verzoekt om je artikel te verwijderen, dan is de site verplicht dit te doen, het is immers jouw eigendom? Niemand mag, zonder jouw toestemming, een artikel van je plaatsen, kopiëren of laten staan, wanneer je hebt aangegeven dat je de publicatie intrekt.
Wanneer dit niet gebeurd, dan kun je onderstaande voorbeeld brief gebruiken om alsnog de publicatie ongedaan te laten maken. Wanneer er geen gehoor gegeven wordt aan je verzoek, kun je de kantonrechter een brief schrijven. Je hoeft geen advocaat in de arm te nemen, maar je kunt een brief in tweevoud schrijven en deze uitleggen wat er is gebeurd, wat de schade is die je ondervindt en ondervonden hebt en zorg voor je bewijs, dat kan zijn:
* documenten
* artikelen die geplaatst zijn
* bewijs dat het jouw artikelen zijn
* bewijs van bezwaar wat je hebt ingediend
* de mogelijke terugkoppeling van de eigenaar van de site
Ook wanneer je persoonsgegevens zijn misbruikt, kun je dezelfde stappen ondernemen.

Misbruik maken van je gegevens, maar ook het publiceren van je artikelen, die je uitdrukkelijk hebt teruggetrokken, mag niet, is bij wet verboden.