Zelfmoord komt steeds vaker voor in Nederland


Zelfmoord komt steeds vaker voor in Nederland


http://plzcdn.com/ZillaIMG/b2de805ec75125b883c97cb56eecdd38.jpg
Zelfmoord

Het is gebleken, dat er meer mensen een eind aan hun leven maken. Wat de reden daarvan is? Ontevredenheid, niet meer om kunnen gaan met de problemen, of heeft het misschien ook nog eens te maken met een zorgvraag, die onbetaalbaar is geworden? Waarom mensen een eind maken aan hun leven, zal voor veel achterblijvers een vraag zijn. Ook is er wel eens sprake geweest van een depressie, toch hebben de achterblijvers het toch meestal niet opgemerkt, dat de depressie zo diep zat. Redenen te over om zelfmoord te plegen. Neem nu eens het voorbeeld van de eigen bijdrage in de psychiatrie, dat heeft veel mensen weerhouden om toch hulp te gaan zoeken, anderen zijn ronduit gekapt met de behandeling, omdat zij de eigen bijdrage niet konden betalen, naast de hoge kosten van de zorgverzekering en het eigen risico. Misschien is dat ook een reden dat er vaker een eind aan het leven wordt gemaakt, de psychische begeleiding is ineens weg, je verhaal kun je niet meer kwijt en je medicatie blijft achterwege. Dit kan voor ernstige problemen zorgen.
http://plzcdn.com/ZillaIMG/147f322453e8594f8693b414be29b38e.jpg
Geen uitweg meer

Anderen zien totaal geen uitweg meer, zij zijn diep in de problemen geraakt, hetzij financieel, hetzij in de relatiesfeer. Mensen raken hun baan kwijt, maar hebben wel een hypotheek om af te lossen. In dit soort zaken, zijn de schuldeisers onverbiddelijk en voor je het weet ben je huis en haard kwijt. Kom je in de schuldsanering, want de opbrengst van het huis valt enorm tegen. Het leven met deze problemen, het aanhoudende gevoel van onmacht en onrecht, kan een aanleiding geven tot zelfmoord.
http://plzcdn.com/ZillaIMG/bfe62bf14d1570d0e22b798e7bf4816a.jpg
Psychische problemen en lichamelijke problemen

Misbruik, mishandeling en andere traumatische gebeurtenissen, kunnen aanleiding geven tot een ernstige depressie, PTSS, een gevolg van ernstige traumatische ervaringen, kan iemand tot wanhoop drijven. Steeds terugkerende beelden van wat zij hebben meegemaakt, kan ervoor zorgen dat iemand zichzelf wil bevrijden van deze beelden, door het leven te beëindigen. Ook lichamelijke problemen, constant leven met pijn, geen toekomst meer zien, geen begrip van de omgeving, ergens tussen wal en schip belanden, kan ook een oorzaak zijn.
http://plzcdn.com/ZillaIMG/b186e229f6bdc0ccaf69c4dc9c897e6e.jpg
Levensbeëindiging

Er zijn duizenden redenen op te noemen om het leven te beëindigen, nu, in crisistijd, is er toch sprake van meer financiële problemen, meer zorgen over de verkoop van je huis, meer zorgen over het behoud van je baan en meer zorgen over de toekomst. Ook de hoge kosten om de nodige zorg te krijgen spelen hierbij een rol, want wie geen baan heeft, wie een uitkering heeft en wie bijna niet rond kan komen, zal geen hulp gaan zoeken, die ook nog eens extra veel geld kost. Vreemd genoeg, zijn de zelfmoordplegers meestal boven de 40 jaar. Mensen, die hard voor hun toekomst hebben gewerkt, mensen die geboren zijn, in een tijd, dat er nog welvaart was in ons land. Nu zijn zij ook het kind van de rekening.
http://plzcdn.com/ZillaIMG/2507cfce2f53a9d8bbd14375702e68be.jpg
Waarom zelfmoord

Bovenstaande, zijn overpeinzingen van mijzelf, het berust niet op wetenschappelijke feiten, maar ik zie het wel een beetje zo. Ik hoor ook vaak, dat mensen, die zelfmoord hebben gepleegd, egoïsten zijn. Ik ben het er niet mee eens, egoïsten zijn mensen die an zichzelf denken en niet aan een ander, maar dit zijn mensen, die radeloos zijn, die niet meer met zichzelf en de wereld om kunnen gaan, die een depressie hebben, waar zij niet uit kunnen komen, die veel pijn lijden en er is geen medicijn om ervan af te komen. Ook zijn die mensen niet zo egoïstisch, volgens de cijfers, dat ze voor de trein springen. De springers zijn over het algemeen de jongeren onder de 20 jaar, de ouderen verhangen zichzelf meestal, wat betekend, dat die wel degelijk goed hebben nagedacht over het trauma van de treinmachinist, alleen, bij verhanging zijn er ook slachtoffers, die het lichaam vinden en ook hiermee om moeten leren gaan. Er is nog steeds geen echte oplossing om mensen die een einde aan hun leven willen maken, te begeleiden en ze op een waardige manier te laten sterven.