Stories: De huilende reus - Balaton


Na de geboorte van haar dochter sterft de vrouw in het kraambed (zo gaat dat in sprookjes). Zij verslikte zich namelijk in een walnoot. Zo blijft de man, Balaton genaamd, alleen over met zijn dochter.
Naarmate de dochter opgroeit beginnen de problemen. Hoewel zij eerst met de andere kinderen op het plein speelt, krijgen die genoeg van haar. Zij is namelijk nogal uit de kluiten gewassen en zakt door elk geleend kinderfietsje en zij is lomp en onhandig.

Gelukkig blijft er een kind over dat wel bevriend wil zijn en niet van elke vlieg een olifant maakt. Zo groeit het reuzenkind op met een hartsvriendin. Zij hebben veel plezier samen en de reuzin blijkt best wel een grote hulp. Met haar afwasborstel veegt zij in korte tijd het bloemkoolveld schoon.

Maar als de vriendin gaat trouwen wil zij steeds minder met de reuzin te maken hebben. De reuzin voelt dat er iets niet in de haak is. Op haar vraag wat de reden is blijft het akelig stil en kun je een pincet horen vallen. Dan komt het hoge woord er uit: Wie omgaat met wie anders is wordt door de maatschappij uitgescheten. Ik moet aan mijzelf en mijn toekomstige kinderen denken, antwoordt de vriendin.

De wereld is veranderd. Nu de reuzin geen vrienden meer heeft kwijnt zij weg en sterft van verdriet. De ex-vriendin doet het weinig. Uit het oog is tenslotte uit het hart. Zij hangt zingend de was op met houten wasknijpers, als haar, ooit, beste vriendin sterft.

Huilend begraaft Balaton zijn enig kind naast haar moeder. Hij is nu alleen, de laatst overgebleven reus en hij kan niet ophouden met huilen. Dagen huilt hij aan één stuk door bij de grafheuvel. De mensen horen hem, maar niemand gaat kijken. Uiteindelijk is hij zo verzwakt dat hij met een harde klap neervalt. Er ontstaat een reusachtig gat. Als ook Balaton sterft huilt alleen de hemel nog een lange tijd tranen met tuiten. Balaton is niet meer.

Wie het graf van #Balaton wil zien kan er voor een paar euro heen vliegen. 

Of deze huilende reus Balaton is weet ik niet. Hij zit afzijdig, van de andere sprookjesfiguren...


Wil je ook mee doen aan de schrijfuitdaging van Hans van Gemert? Kijk dan bij de blog hier onder wat je moet doen. Veel succes.

Exhibition Da Vinci 500 the inventor
#yoorsapril2021           #science THE INVENTOR - - Exhibition Da Vinci 500  - Medellín Colombia An international exhibition that has the support of the Leonardo 3 museum in Milan, Italy, and the UPB Renaissance Workshop at the Bolivarian University of Medellin.   Large-scale Leonardo Da Vinci models have been created for design and construction and displayed in an extraordinary exhibition. The experiences were unique, since they allowed us to interact with many of the pieces to the public, we were able to appreciate 3D reconstructions and animations of their drawings to understand how all their inventions were based on a series of simple machines, permeated by the spiritual eye - by Leonardo da Vinci. Photos of my tour of the exhibition. Machines Leonardo da Vinci was an obsessive observer of nature, interpreting and deciphering his laws with the invention of machines that failed or were not built. Art   Da Vinci begins his life in Anchiano, a small town, in Florence. To follow the trail of his works, we must begin with those that he left in his native country, which preserves one of the master's great paintings. Anatomy Leonardo da Vinci studied human and animal anatomy, understanding all the physical functioning of him, differentiating himself from other anatomists thanks to the details of his drawings. Una muestra internacional que conto con el apoyo del museo Leonardo 3 en Milán, Italia, y con el Taller del Renacimiento de UPB en la Universidad Bolivariana de Medellín. Se crearon para el diseño y la construcción los modelos Leonardo Da Vinci a gran escala que fueron expuestos en una extraordinaria exposición. La experiencias fue única , desde interactiva que nos permitieron interactuar con muchas de las piezas al público , pudimos apreciar reconstrucciones en 3D y animaciones de sus dibujos para entender cómo todas sus invenciones se basaron en una serie de máquinas simples, permeadas por el -ojo espiritual- de Leonardo da Vinci. Fotos de mi recorrido por la exposición.  Máquinas Leonardo da Vinci fue un obsesivo observador de la naturaleza, interpretando y descifrando sus leyes con la invención de máquinas que fallaron o no fueron construidas. Arte Da Vinci comienza su vida en Anchiano, un pueblo pequeño, en Florencia. Para seguir el rastro de sus obras, debemos comenzar por las que dejó en su país natal, que conserva una de las grandes pinturas del maestro. Anatomía Leonardo da Vinci estudió la anatomía humana y animal, comprendiendo todo su funcionamiento físico, diferenciándose de los demás anatomistas gracias a los detalles de sus dibujos.
Comment and receive 50 YP 50
Helion Falls: School of Sorcery: World of Alvergar
Helion Falls: School of Sorcery: World of Alvergar - #shortstory   #worldofalvergar   #Fantasy   #Fantasystories   #partnering     It's time to enlarge the world of Alvergar outside the small village of Emmenfield! In this blog we start the second chapter of the story. As a suggestion of @Rudi we're going to add a school to the world! But, of course, not just any school.. But then “Helion Falls: School of Sorcery”! This is going to be the location where Flint gets to know a lot of new characters and, of course, a lot of female characters! I've been told that I unconsciously kept out the female characters, so we're definitely going to add them soon. So read along about this introduction of the location Helion Falls! (And no this is not made of cheese 😂) Short Explanation: - The story of the “World of Alvergar” is an interactive story that is made together with everyone on Yoors! In this story, we bring this world to life by adding many different characters, places and events. It takes place in an imaginative Middle Ages where all kinds of adventurous stories take place. And the best part is that YOU can help! To make such a world I am already thinking a lot myself, but also like to hear from you, the people/writers/readers what you have to add to this. So let's build this together and let our creativity go.!! Read the first chapter here: - The World of Alvergar: Chapter 1 - Read more What is Helion Falls? - Helion Falls is a school where all about magic is taught to the young people who are interested in this. Magic is not just shooting fireballs and wearing magic hat! In the World of Alvergar, magic is also a source of energy, for example, to give machine power! The school is built on a large cliff, which is why “Falls” belongs to the name. More about the name in the block below where I tell you about the history. Helion Falls is a place where everything and everyone is welcome! So you can see a lot of different characters with their own goals walking around here. Both rich and poor, people who seek to discover things and find out or come purely for the magical powers. So we can expect a good group of new characters from this place. More about this later in a next blog. But this is obviously not all of Helion Falls... It has a dark history and so its secrets. The school has a dark secrets dungeon built in the cliff. Here dangerous and magical characters and animals are trapped in a magical way... How do these get here and are they ever going to be released? History: - Helion Falls got its name from a historic moment of the World of Alvergar. Where there was a family of witches and wizards finally stopped from destroying the world. So the name of this family is “Helion”. The stories tell about a group of heroes who fought against the most powerful wizard in history, “Zane Helion”. Who, with all its powers, created the cliff by making a break in the ground. After a long night of fighting, the heroes were able to overpower him and so Zane finally fell off this cliff. And this was the end of the Helion era. The heroes decided to build a monument here in honor of this moment and called it “Helion Falls” Because Zane left some of his magical powers in this Cliff, everyone in this place has a stronger bond with his or her magical side. So here first the children of these heroes were trained to become a new generation of heroes. This was quickly transformed into a school of magic arts. Read more about the World of Alvergar: - Residents of Emmenfield: The World of Alvergar - The World of Alvergar: Chapter 1 - The World of Alvergar: Emmenfield - The World of Alvergar: The Protagonist Flint - The World of Alvergar: First step into the World - A start of something new: World of Alvergar - This blog is written thanks to: - @Rudi and the fans @rorocando  , @Paula Martins  , @Janne Marthies  , @Gustavo Perez  , @Silvia  , @Teresa Seia  , @Adriana  , @Zoet Hungarian Life  , @caro .sael  , @Live_love_laugh  , @Ernesto Amador.  , @Kis Brizo  , @MaxOnline24  , @PeacefulPotato  , @pitamaria2000  .