Stroomkabel door Schiermonnikoog | Hans

Stroomkabel door Schiermonnikoog

Natuur wordt steevast verward met leegte. Zo ook door Eric Wiebes, in zijn laatste week als minister van Economische Zaken en Klimaat. Hij wees Schiermonnikoog en het wad daaronder aan als de ideale plek voor twee gigantische stroomkabels. Die moeten een toekomstig windmolenpark gaan verbinden met de Eemshaven. De kabel kan ook om het wad heen, maar dat is duurder.
Daarom is het wad Unesco-werelderfgoed én Europees beschermd. Toch kan het ministerie van Economische Zaken er doen wat het wil, zolang biologen niet keihard kunnen maken dat de natuur daardoor kapot gaat. Maar over natuur weten we vooral veel niet. Voor vraagtekens koop je niks, en dus is de natuur de pineut.

Op Schiermonnikoog wonen nog geen duizend mensen, en het wad lijkt leeg. Maar met meer dan tienduizend soorten planten en dieren vind je er een explosie van biodiversiteit. Zeldzame planten en dieren bovendien, omdat er maar een handjevol van zulke getijdengebieden in de wereld te vinden zijn. De Waddenzee is het grootste.

Dwaalfilm Schiermonnikoog -De Wadden

Daarom is het wad Unesco-werelderfgoed én Europees beschermd. Toch kan het ministerie van Economische Zaken er doen wat het wil, zolang biologen niet keihard kunnen maken dat de natuur daardoor kapotgaat. Maar over natuur weten we vooral veel niet. Voor vraagtekens koop je niks, en dus is de natuur de pineut.

De Waddenzee is een natuurgebied van mondiaal belang, verdeeld over drie landen en omringd door dichtbevolkte gebieden. De belangrijkste bedreigingen voor het gebied liggen vooral op het vlak van visserij, industrie, havens en scheepvaart. Ook bevolkings- ontwikkelingen, toerisme en klimaatverandering vormen een bedreiging. Het is daarom absoluut noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de bescherming en het behoud van de Waddenzee een belangrijke rol spelen bij de planning en regulering van het menselijk medegebruik.

In 1992 stelde de Europese Unie een richtlijn vast voor de bescherming van bijzondere leefgebieden: de Habitatrichtlijn. Bij de Habitatrichtlijn horen lijsten van plant- en diersoorten en natuurlijke leefgemeenschappen die extra bescherming verdienen. Vogels zijn daarbij uitgezonderd omdat daarvoor al eerder een aparte richtlijn (de Vogelrichtlijn) is ingesteld.
De Habitatrichtlijn verbiedt een activiteit als de beschermingszone erdoor wordt aangetast. Ook rept de Habitatrichtlijn over een "behoorlijke beoordeling" van de milieu-effecten voordat een activiteit in de beschermingszone wordt toegestaan. Te beschermen habitats zijn onder meer 'permanent met zeewater van geringe diepte

Op voorspraak van D66 gaat de Tweede Kamer in debat met ministers Bas van ‘t Wout (Economische Zaken) en Carola Schouten (Natuur) over de te graven stroomkabels onder Schiermonnikoog. Los van CDA, VVD, ChristenUnie en DENK steunde de volledige Tweede Kamer het verzoek van D66’er Tjeerd de Groot. Hij noemt het voornemen van het rijk om een kabel te graven door het Waddeneiland ,,een onzalig plan’’ dat de natuur op Schiermonnikoog ,,ernstig kan schaden’’.

Share
Share and earn.

10 comments