The Babyboomer 1945-1955 My Generation

The Babyboomer 1945-1955 My Generation

Stille generatie (geboren voor of tijden de Tweede Wereldoorlog) ...
Babyboomers (1945-1955) ...
Verloren generatie (1955-1970) ...
Generatie X (1970-1985), ofwel generatie Nix patatgeneratie. ...
Generatie Y (1986-2000), ofwel millenials. ...
Generatie Z (2001-2015)

De babyboomgeneratie, globaal geboren tussen 1945 en 1955. Na 1947 bleven de geboortecijfers hoog. Om deze reden worden mensen die tussen 1947 en 1955 aangeduid als 'babyboomers' of als de 'babyboomgeneratie'. In dit tijdvak werden er in Nederland, volgens het CBS, zo'n 2,4 miljoen kinderen geboren. De babyboomer heeft Nederland radicaal zien veranderen. Ze groeiden op in de sobere jaren 1950, maakten de welvaartsgroei en jeugdculturen uit de jaren 1960 en 1970 mee en waren via de televisie getuige van de oorlog in Vietnam.

De gevolgen van deze omvangrijke geboortegolf waren groot. We noemen enkele voorbeelden. In de jaren 1950 zaten de basisscholen bomvol. In het decennium erop gold hetzelfde voor middelbare scholen en universiteit, wat een impuls vormde voor het ontstaan van een kritische jongerengeneratie die zich profileerde via Provo en daarna de hippiebeweging. De verstedelijking en (sub)urbanisatie kregen door de babyboom een flinke impuls. Verder moest de bouw, met name in de jaren 1950 tot 1970, hard aan de slag om voldoende woningen te bouwen voor de groeiende bevolking.

Flowerpower was in late jaren 60 en vroege jaren 70 een artistieke jeugdcultuur uit de Verenigde Staten. Ze ontstond onder studenten in Californië, vooral in San Francisco, met name in de wijk Haight-Ashbury. De beweging kwam op stoom toen The Beatles zich ermee identificeerden en hun album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band uitkwam.

Het muziekfestival van Woodstock in 1969 vormde een hoogtepunt van de flowerpowerbeweging in de Verenigde Staten, dat in Europa navolging kreeg met de festivals op het eiland Wight (Isle of Wight festival 1970) in het Verenigd Koninkrijk en het Holland Pop Festival in het Kralingse Bos te Rotterdam in Nederland. Psychedelische muziek, een anti-establishmenthouding en protest tegen de oorlog in Vietnam kwamen er ruim aan bod.

Veel geweldige nummers in die jaren. Maar naast The Doors, Beatles en Stones was het ook een geweldig jaar voor The Rascals - People Got to be Free; The Grass Roots - Middernachtbekentenis; Manfred Mann - Machtige Quinn; Janis Joplin - Aretha Franklin -

Nu is mijn generatie een probleem geworden. De belangrijkste probleem die de babyboom heeft gecreëerd het in toenemende mate onder druk komen te staan van de verzorgingsstaat. Vanaf 2011 is er een verhoogde toename van 65-plussers te constateren, met als gevolg onder meer veel langdurig openstaande vacatures in het onderwijs, de zorg en de bouwsector. Babyboomers zagen Nederland radicaal veranderen

Een ding pakken ze Mijn Generatie niet af en dat is een geweldige jeugd vol muziek, liefde on onbezorgdheid.

jarenzestig
jarenzestig
jarenzestig
Promote: support and profit

Support Hans with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!
More6 comments