Nederland experimenteert met het basisinkomen


De situatie in Nederland lijkt hoopvol.

De precaire situatie van uitkeringsgerechtigden en de zorg die ambtenaren en bestuurders op gemeentelijk niveau hebben, vragen om een oplossing.

Vanaf 1 januari 2015 is het de lokale overheid, met minder geld dan de nationale overheid tot haar beschikking had, die verantwoordelijk is om mensen te controleren op allerlei levensgebieden opdat er niet te veel uitkeringen betaald hoeven te worden.

Ambtenaren staan onder grote druk en steeds minder hebben zij geloof in wat nationale wetgeving op het punt van participatie en uitkeringen voorschrijft.

Er zijn immers geen banen en de regels rond uitkeringen verbieden ook nog eens elke vorm van bijverdienen (op straffe van 100% korting op de uitkering).

Het heeft met name raadsleden en wethouders van GroenLinks aangezet om te kijken of er alternatieven zijn.

In een tiental grote en kleine gemeenten onderzoekt men nu of er een vorm van basisinkomen te bedenken is voor de groep uitkeringsgerechtigden. Men denkt de stress en het capaciteitsgebrek van ambtenaren te kunnen bestrijden met een regiem dat zonder voorwaarden uitkeringen gaat verstrekken.


Dat heeft dus niets te maken met een onvoorwaardelijk basisinkomen ( OBi), maar eerder met een onvoorwaardelijke bijstand.

Maar goed, er vinden door heel Nederland op dit moment debatten plaats binnen politieke partijen, College's van Burgemeester & Wethouders en met de bevolking, over het willen experimenteren met de onvoorwaardelijkheid van uitkeringen.

In de gemeente Leeuwarden (met ca 100.000 inwoners) is een groep particulieren aan het plannen smeden voor een echt experiment OBi. Zij willen dit in eerste instantie doen buiten de politieke partijen om.

In 2018 is Leeuwarden Europees Culturele Hoofdstad (samen met Malta). Dat brengt een aparte dynamiek op gang en wat extra geld.
Momenteel is er ook een Burgerinitiatief bezig genaamd basisinkomen 2018, ( de initiatief nemers vragen de invoering van het onvoorwaardelijk basis inkomen vanaf 2018, waarbij het de bedoeling is 40000 handtekeningen te verzamelen.

Bij minimaal 40.000 handtekeningen zal de Tweede Kamer het voorstel in behandeling nemen en er ook over stemmen.

meer info: http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/verz/burgerinitiatieven


In korte tijd zijn er bij D'66 (rechts van het midden), de PvdA (sociaal democraten) en GroenLinks (zegt al wat het is), moties aangenomen, waarmee 2e Kamerfracties op pad worden gestuurd om in het parlement pleidooien te houden om het fenomeen OBi te onderzoeken. Dat is misschien nog wel het meest hoopvol. De gemeentelijke initiatieven van GroenLinks hebben tenslotte niets met een OBi te maken, hoewel de onderzoeken die gehouden zullen worden wel interessante uitkomsten zouden kunnen laten zien.

Op 29-30-31 januari ll. hield de Vereniging Basisinkomen een Internationaal Congres, dit naar aanleiding van hun 25 jarig bestaan.

Het thema was 'de experimenten met het onvoorwaardelijk basisinkomen in Nederland' en

' de invoering van een gedeeltelijk basisinkomen'.

Er waren verschillende Nederlandse en internationale sprekers:

Joeri Oltheten - econoom,Vereniging Basisinkomen

Sijr Hoeijmakers- econometrist

Andre Willems- Seniorenpartij

Prof. Luc Soete- Universiteit Maastricht

Jan Atze Nicolai- GroenLinks Leeuwarden

Guy Standing- London University en mede oprichter van het Basic Income Earth Network

Philippe Van Parys - Universiteit Brussel, Basic Income Earth Network

Hierbij een video en een link naar de voordrachten van hoger genoemde sprekers


meer video's:

http://basisinkomen.org/

De straat op met het basisinkomen opdat het niet enkel in de academische sfeer zal blijven!

Ik zou willen vragen om dit bericht massaal te delen , kwestie van de leden van de 2de Kamer ter wille te zijn met het aantal behaalde handtekeningen!

TEKENEN DIT BURGERINITIATIEF, HIER

(kopfoto: Er bestaat iets dat veel krachtiger is dan alle legers ter wereld; het is een idee waarvoor zijn tijd is gekomen, www.qqcitations.com)