Vrouw aan het hoofd van moskee in Kopenhagen


Sherin Khankan, één van de vier vrouwelijke Imans in Denemarken, heeft in Kopenhagen de eerste moskee die door een vrouw geleid wordt opgericht.

Haar vader is een Syrische moslim en haar moeder een Finse christen.

Met dit 'feministisch project' zoals ze het zelf noemt, hoopt Sherin Khankan te beantwoorden aan de oproep vanuit de Islam om meer vrouwen bij de moskee te betrekken; ook gezien het feit dat Sherin Khankan zichzelf een 'vreemde' vindt in de bestaande moskeeën in de stad.

Met dit project hoopt Khankan de spanningen en de verdeeldheid te verminderen die er momenteel heerst tussen de traditionele Islam en de meer hedendaagse praktijk van het geloof die meer wil inspelen op de behoeften van de 'jonge aanbidders'.

"Veel imams in dit land behoren tot de traditionele school, die niet goed overweg kunnen met de huidige cultuur waarin we leven,
integendeel, ze helpen om tegenstellingen tussen een praktiserend moslim en een jongere in Denemarken in stand te houden en uit te bouwen....,
maar je kunt ook verschillende culturen en invloeden eren en liefhebben zonder daarbij kant te moeten kiezen tussen het éne of andere kamp, "zo zei ze.

Mannen zijn van harte welkom in Maryam Moskee, maar op vrijdagavond zullen er alleen vrouwen zijn, in een door vrouwen geleide dienst.

De eerste moskee in Kopenhagen werd geopend in 2014.
Er zijn 270.000 moslims in Denemarken

Ter aanvulling:
De vrouwenmoslim gemeenschap' The womens Mosque of America' die vrouwen en meisjes helpt meer toegang te krijgen tot Moslim scholen en het nemen van leiderschap:

bron en bijkomende info:

http://www.telegraph.co.uk/women/life/denmark-is-opening-its-first-female-led-mosque/


( kopfoto: www.zamanvandaag.nl)