Waarom is er tongentaal?


Deze blog is speciaal bedoeld voor christenen; voor hen die geloven. Hieronder staat een gedicht over het fenomeen - over beter: de gave van de Heilige Geest - tongentaal.

Is tongentaal goed?

Tongentaal is één van de gaven, die God aan christenen geeft als zij gedoopt worden in de Heilige Geest. Andere gaven zijn bijvoorbeeld profetie, woorden van kennis en gebedsgenezing.

Voor de goede orde, er is geen rangorde in deze gaven. Ook staat het ‘hebben of niet hebben’ van een of meer van deze gaven niet symbool voor het wel of geen christen zijn.

Hebben is trouwens sowieso niet het goede woord. Immers, God geeft de gave op specifieke momenten aan specifieke personen voor specifieke doelen. Het zijn Geestelijke gaven - cadeaus - en geen bezittingen in aardse zin.

Waarom besteed ik dan een gedicht aan juist deze gave (tongentaal)? Wel, ik ben bang dat deze gave te lijden heeft onder de druk van het verleden. Er zijn in de loop der tijd in de kerkwereld diverse uitspattingen geweest van geestelijke uitingen.

Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan de Toronto blessing. Hierbij werd volgens mij teveel menselijke saus op het Geestelijke hoofdgerecht gelegd. Het gevolg is extra voorzichtigheid bij gelovigen als zich een uiting van de Geest voordoet.

Ik ben echt bang, dat mensen in de kerk hierdoor de deur voor God (onbedoeld) sluiten. Dat God geen of onvoldoende ruimte meer krijgt om met Zijn Heilige Geest te werken in diezelfde kerk.

Nogmaals, als mensen niet in tongen spreken zijn ze geen slechte christenen. Maar mijn vraag is dan: ‘Waarom zou je een cadeau dat je van God krijgt niet uitpakken?’ Je pakt toch ook àl je cadeaus op je verjaardag uit?

Vandaar dit gedicht…

Gedicht ‘Is tongentaal alles?’

Is tongentaal alles?

Is het méér dan iets anders?

Is het een gave van God?

Is het dwang of gebod?

Kan een christen wel zonder?

Is het ècht zo bijzonder?

Wat heb je eraan

in je christenbestaan?


Laat je de duivel iets roven?

Wat laat hij jou geloven?

Is jouw ervaring gestresst?

Heeft ‘extreem’ het verpest?

God geeft jou een cadeau.

Dat is veel méér dan een show!

Geef de duivel geen voet

en vertrouw op Jezus’ bloed.

Tongentaal spreek jij met God.

Of misschien spreekt Hij meer tot

jou in een taal die jij niet kent.

Maar wéét je… Hij is gewend

zo met Zijn kinderen te praten.

Dus waarom zou jij het dan laten?

Spreek je dus uit in geloof.

Spreek Zijn taal, zo hemelhoog…

 

Wil je ook meeschrijven, 

maar ben je nog geen lid van Yoors?

Meld je dan hier aan…

Comment and receive 25 YP 25
Buro fair in pink
- Bureau, the fair that drives Colombian entrepreneurship. # photography Buro has established itself as one of the largest entrepreneurship fairs in the country. This is the space in which many brands have the opportunity to expand and position their business. - - As a result, the fair has become an exclusive opportunity for the public to know the new Colombian talent, through innovative offers of great creative value. - - Every six months in Bogotá, 193,000 people and 400 Colombian brands are in one place for five days to live an experience around the new national design. - Bureau comes from the French word “Bureau” and means workplace -
Comment and receive 25 YP 25
So you can grow your own turmeric at home unlimited
#kurkuma #kruiden #gezondheid #diy Turmeric is probably one of the healthiest herbs in the world. - Medical experts claim that this herb provides more than 600 preventive and therapeutic benefits for health. Turmeric has powerful antibacterial and antiseptic properties, which makes this spice very useful for treating and cleaning wounds. But this herb is also very popular for its anti-inflammatory properties. Some medical experts argue that this herb is even more powerful than ibuprofen. This article describes how to grow unlimited turmeric in your own home. So, if you think that this spice is expensive and you would like to grow your own, homemade, 100% natural turmeric, then you should definitely read the article below. How to grow turmeric indoors? This super healthy root has grown from rhizomes, rhizomes. Turmeric itself does not spread seeds. You just need to buy a turmeric root at the nearest supermarket or in your local nature food store. Follow the simple instructions. First you need to break a larger rhizome into smaller pieces that have 2 or 3 buds. Then you need to fill pots with a rich organic soil, which is slightly moist, yet well drained. The rhizomes should be placed approximately 5 cm below the bottom surface, with the buds upwards. When everything is ready, you can add some water. This is it. Your turmeric will also benefit from 2 monthly feedings with a good organic fertilizer or compost tea. How do you water your turmeric? First, you need to know that this root loves water, so you need to keep the soil moist, especially in a warm, dry climate. You need to water the root every two days. Or spray with a spray bottle. In colder climates, he must have less water. The soil should never be soaked! This is the most important key to watering your turmeric. How to harvest turmeric? First, you need to know that it usually takes between 8-10 months for the edible rhizomes to mature. The leaves and stems are also edible, but most people harvest turmeric only for the roots. Different herbs can usually be harvested several times during the growing season, but turmeric can only be harvested once, if it is mature enough. So, when you notice that the rhizomes are large enough, you can dig out all the rhizomes from the pot. The rhizomes are best if they are harvested all at once. take them all out and you can store some pieces for planting for the next season. Please note that you change the soil, because the original soil will be depleted of nutrients. Storage and use You should keep the turmeric roots in a cold and dry place. If you are ready to use your turmeric roots, then you need to follow these simple instructions: in the first place, you need to boil the roots for 45 minutes. After that, you need to store them in a dry place and dry the roots for 1 week. After one week, you need to put on rubber gloves (otherwise your hands will turn bright yellow) and peel the turmeric roots. After that, you can grind the peeled carrots into spices, which you can use in many different meals and dishes. You can also make a delicious turmeric tea or latte. This super healthy root system is full of healthy nutrients that offer a lot of health benefits. This way you can now grow your own 100% organic turmeric spice that you can add to your favorite meals or smoothies. Lasagna with that little bit more - Read more This must be just about the healthiest spring soup - Read more Turmeric is very valuable for women after menopause - Read more Read more - Anise for your health, the kitchen and beauty care - Greek alant, the inulin champion, but also much more - What you need to know about matcha, and how to use it - Source: foodsandhealthylife.com If you liked it or useful, share it with your friends, they will appreciate it.Click +Follow to stay up to date on Yoors World