Mieke Van Liefde

Lid sinds: 05-06-2017

#echtscheiding rechtbank
28Aug2019
De werking van justitie binnen vechtscheidingen
Mieke Van Liefde

Hoe werkt justitie binnen Europa?Welke strategie gebruikt u het best binnen een procedure op de jeugdrechtbank, strafrechtbank of familierechtbank om te zegevieren binnen de rechtszaal? Na 10 jaar ervaring binnen justitie België en heel wat gesprekken met lotgenoten in de omringende landen, kwam ik tot de volgende conclusie: Het verschil tussen familierechtbank, strafrechtbank en jeugdrechtbank: Familierechtbank of correctionele rechtbank  Op de familierechtbank of strafrechtbank kan u niks bereiken met de waarheid. De partij die bereid is de ex-partner zwart te maken, wint elke zitting. Aldaar is het de normaalste zaak ter wereld dat u in staat bent om veel pathologische leugens te vertellen of op zijn minst een advocaat in dienst te nemen die bereid is dit acteerwerk voor u te vervullen. Op deze manier is alle winst verzekerd. Eerlijkheid wordt onrechtstreeks bestraft. De jeugdrechtbank Op de jeugdrechtbank heerst een omgekeerde werking om te slagen. Daar verwacht men dat u uw ex-partner ten overstaan van iedereen looft en prijst, zelfs wanneer het gezamenlijk kind mentaal of fysiek mishandeld of zelfs seksueel misbruikt wordt. De partij die bereid is om het eigen kind te verloochenen en zorgeloos in handen duwt van het gevaar, krijgt een lofprijzing van de rechter omdat deze het jeugdzorgsysteem volgt en geen negatieve uitspraken over de ex-partner doet.  Eerlijkheid wordt bestraft.  Conclusie Elke rechtbank werkt op dezelfde wijze.Enkel de leugen zegeviert.  Is het daarom dat de handlegging op de Bijbel ooit werd afgeschaft?   Tekst : Mieke Van Liefde Foto's:  Pixabay  Mieke Van Liefde    Auteur en Blogger over Destructieve Relaties en Falend Justitie www.miekevanliefde.be   Heb jij pijn of verdriet? Heb je nood aan een luisterend oor? Zoek je hulp? Wil je advies en inzicht? Zoek je een leuk team om lief en leed mee te delen? Of wil je mij gewoon volgen? Meld je dan hier gratis aan: Inloggen Lees meer Waarom kan een narcist jarenlang rechters en consulenten misleiden? De eigen advocaat en de confrater bij scheiding van een narcist Gerechtigheid Lees meer justitie en overheid faalt Destructieve relaties : Partnergeweld, Narcisme en Psychopaten Destructieve relaties: Seksueel misbruik

#masic
24Aug2019
Hoe los je een vechtscheiding op?
Mieke Van Liefde

Een vechtscheiding is  een mooie omkadering voor een dossier binnen de psychopathie.Het gaat om mishandeling die als een slang verder kronkelt,maar de zorgverlening beschouwT het als wilde fantasie.Was er voor de relatiebreuk reeds sprake van intimidatie, misbruik of criminologie?Weet dan dat er wereldwijd een herkenningsmethode bestaat die de leugen aan het wankelen slaat!Vraag naar behandeling van je dossier volgens de MASIC-theorie. Hoe kwam de MASIC-methode tot stand? MASIC= De Mediator’s Assessment of Safety Issues and Concerns.Het gaat om een interviewmethode door middel van een vragenlijst van maar liefst 180 vragen die kan leiden tot het naar voren brengen van partnergeweld dat gewoon verder gezet wordt tijdens de scheiding.Kortom, het escaleren van oud partnergeweld dat leidt tot nieuw geweld tijdens en na de echtscheiding of relatiebreuk komt aan het licht. De vragenlijst werd ontwikkeld door Professor Amy Holtzworth-Munroe, Indiana State University, Bloomington en is de ideale oplossing voor de slachtoffers van mentale, fysieke & seksuele mishandeling binnen de relatie, pathologische leugens alsook manipulatie, uitbuiting, intimate terror, coercive violence , coercive control en family violence van ex-partners en hun kinderen. In dergelijke gevallen gaat het steeds om een rechtvaardige afwijzing van een kind ten opzichtige van een ouder omdat het kind daadwerkelijk mishandeld is. Er is dus totaal geen sprake van het PAS-syndroom en dat komt via de vragenlijst aan het licht. Hoe werkt de MASIC-methode? Beide ouders krijgen apart van elkaar de kans om de vragenlijst te beantwoorden. De vragenstellers hebben kennis van het feit dat het onmogelijk is om vragen over gewezen of blijvend partnergeweld te beantwoorden in het bijzijn van de dader. Ook de gezamenlijke kinderen krijgen op deze manier gehoor zonder intimidatie van één of beide ouders. De beleving van het kind zelf komt eerlijk aan bod. Hierdoor ontstaat een feitenonderzoek op de mishandeling van ouder en kind en bereikt men een correct inzicht op de blijvende problematiek. Het zorgt tevens voor een stopzetting van het gebruik van aannames. De vragen zijn namelijk niet algemeen, maar specifiek op gedrag gericht. Hierdoor is het verzinnen van geloofwaardige verhaaltjes uitgesloten en wordt het geweld naar boven gehaald door middel van specifieke screeningsvragen. Het gaat om een uitgebreid forensisch-diagnostisch onderzoek en is de ideale methode om de waarheid aan het licht te brengen. De ervaring is dat slachtoffers van geweld almaar bereid zijn mee te werken aan ouderbegeleiding, therapie en onderzoeken terwijl de daders gebruikelijk elke vorm van medewerking weigeren. Het is dus snel zo klaar als een klontje, zeker wanneer de kinderen meewerken aan het onderzoek. In de rechtbanken of bij Jongerenwelzijn worden smeekbeden tot gehoor en inzicht bijna altijd genegeerd. Bij gebrek aan constructieve communicatie wordt telkenmale de noemer ‘vechtscheiding’ gebruikt terwijl er heel wat meer aan de hand is. De bezorgdheid om het gezamenlijk kind uit de mishandelingssituatie te krijgen wordt als een strijd gezien waarbij twee ouders schuld dragen. Het belang van het kind, wat het enige doel is van de constructieve ouder wordt aanzien als machtsstrijd tussen beide ouders waarbij het belang van het kind vergeten wordt. Terwijl het belang van het kind net het enige is dat de beschermouder voor ogen houdt. De dader blijft het leven van zijn slachtoffer(s) beheersen en geen enkele rechter grijpt in, dit door gebrek aan kennis van dossiers binnen de psychopathie. De deuren blijven openstaan om het toxische spelletje verder te spelen waardoor een destructieve ex blijft slagen in zijn doel. Geen enkele professional (als je hen al zo kunt noemen) heeft door wat er gaande is en elke machthebbend overheidsinstantie blijft ziende blind. Vaak gaat het om high risicogroepen met extreem geweld, stalking en blijvende bedreigingen na de relatiebreuk en was er eerder al een opvolging van justitie, maar werd het dossier na relatiebreuk plots een vechtscheiding genoemd.     In afwachting van nieuwe wetswijzigingen en aangepaste opleidingen voor de consulenten binnen dergelijke dossiers, kan je alvast wijzen op je rechten als slachtoffer, vooral wanneer het machtsmisbruik zich verderzet via de gezamenlijke kinderen.  Eis deze vragenlijst op als je uit een relatie komt waarin sprake was van geweld op welk gebied ook. Zeker als je ex-partner al bij vonnis de gezinswoning werd uitgezet voor intra familiaal geweld. Jouw dossier heeft een eerlijke aanpak nodig en dat lukt niet binnen een scheiding waarvan één partij de macht in handen blijft houden met verzinsels en pathologische leugens. Blijf niet vechten met de kraan open. Sluit alle lekken af door het opeisen van een correcte aanpak via de MASIC-methode.      Vertalende woordenlijst:  Coercive Violence = dwangmatig geweld Family Violence = huiselijk geweld Coercive Control = dwangmatige controle Mediator = bemiddelaar Assessment = beoordeling Safety Issues = veiligheid problemen Concerns = bedenkingen  Tekst: Mieke Van Liefde Foto's: Pixabay Bronnen:   Eigen ervaring  Artsen en hulpverlening Corine de Ruiter, Professor of Forensic Psychology Mythen over conflictscheidingen De wijze van de raad voor kinderbescherming werkt niet.   Meer weten over conflictscheidingen & hulpverlening?  België: https://miekevanliefde.be/ https://www.centrumouders.be/ https://infopunt-ouderverstoting.be https://www.oudersparticipatie-jeugdhulp.be http://www.goudi.be/ Nederland:  https://www.veiligehaven.nl  https://www.herkenouderverstoting.com https://www.conflictscheiding.eu/  https://kenniscentrumoudervervreemding.nl https://www.sterkhuis.nl Mieke Van Liefde Auteur en blogger over destructieve relaties    https://miekevanliefde.be/  Heb jij pijn of verdriet? Heb je nood aan een luisterend oor? Zoek je hulp? Wil je advies en inzicht? Zoek je een leuk team om lief en leed mee te delen? Of wil je mij gewoon volgen? Meld je dan hier gratis aan:    Inloggen Lees meer Het stockholmsyndroom Help Ik ben een KOPP-kind Wat zijn de symptomen van het narcistisch slachtoffersyndroom? (NSS)

#verder leven na abortus
21Jul2019
Verder leven na abortus
Mieke Van Liefde

Wereldwijd worden jaarlijks ongeveer 44 miljoen abortussen uitgevoerd. Dat is veel, heel erg veel. En dat zijn de geschatte cijfers. Vermoedelijk vinden er nog steeds zwangerschapsonderbrekingen plaats die het daglicht niet zien en jaren, misschien wel een leven lang, in de doofpot belanden. Abortussen worden tegenwoordig als een normale , logische en kleine ingreep aanzien. Je denkt er kort over na, laat het snel uitvoeren, maar daarna spreken we er liefst niet meer over. Langs de ene kant wordt het als een onderdeel van onze moderne maatschappij beschouwd, maar anderzijds wordt een abortus zoveel mogelijk doodgezwegen en al helemaal nadat deze reeds heeft plaatsgevonden. De foetus, de baby is weg en daarmee ook elk gesprek over het gebeuren, de gevoelens en de gevolgen van dergelijke ingreep. Zelfs wanneer er nood is aan therapie, wordt de abortus afgewimpeld als een afgestoten weefsel dat maar best snel uit de gedachtegang van de geaborteerde moeder kan gezet worden. Hoe ziet een abortus eruit? Wat zijn de gevolgen van abortus? De stichting 'Schreeuw om leven' , bekend voor hun hulp aan vrouwen die een abortus overwegen of reeds achter de rug hebben, zochten de belangrijkste vragen en antwoorden bij elkaar,  gebaseerd op miljoenen getuigenissen van vrouwen die dergelijke ingreep achter de rug hebben. Brinktv.com zette een 22 delige Amerikaanse serie online waar alle info rond abortus bijeen gesorteerd werd, met zelfs een Amerikaanse getuigenis van een vrouw die ooit directeur was van een abortuskliniek en verwijzen graag door naar de Nederlandse hulpverlening. Hieronder alle mogelijke vragen en antwoorden over het thema.  Bekijk vooral deel 16  hoe een man omgaat met zijn vrouw die ongewenst zwanger raakt uit een affaire   en deel  22  hoe de logica uit een kindermond komt  !!!  Deel 1:  Leven na abortus Deel 2:  De afspraak Deel 3:  Het weefsel Deel 4:  De aborteur Deel 5:  De behandelkamer Deel 6:  Het vacuümapparaat Deel 7:  De pijn Deel 8:  De baby Deel 9:  De impact Deel 10:  Zelfmoordneigingen Deel 11:  De doden Deel 12:  De consequenties Deel 13:  De keuze Deel 14:  De echo Deel 15:  De bekering Deel 16:  De andere optie Deel 17:  De professionals Deel 18:  Het herstel Deel 19:  Ten slotte Deel 20:  Planned Parenthood Deel 21:  Mars voor het leven Washington Deel 21:  Als goede mannen niets doen  Extra:  Gianna Jessen, een abortus overlevende .  Claire Culdwell,  een overlevende van een abortus tweeling .  Ward,  een pro life geboorte Een ontroerende clip over  een tiener die twijfelt in het abortuscentrum  en een beslissing neemt.  * Woon je in België , ben je ongewenst zwanger en heb je hulp nodig? Contacteer  Pro Vita vzw  Mieke Van Liefde Auteur en blogger over destructieve relaties & de gevolgen. Verloor haar eerste baby door partnergeweld.  Werd gedwongen haar tweede baby te aborteren, maar weigerde  resoluut waarna haar verloofde tot het uiterste ging een miskraam op te wekken.  Zij bracht een zwakke baby op de wereld die intussen een sterke, gezonde tiener is geworden.  Waar een wil is, is een weg.  God is steeds nabij op dergelijke wegen,  ook na een abortus .  https://miekevanliefde.be/   Heb jij pijn of verdriet? Heb je nood aan een luisterend oor? Zoek je hulp? Wil je advies en inzicht? Zoek je een leuk team om lief en leed mee te delen? Of wil je mij gewoon volgen? Meld je dan hier gratis aan:   Inloggen Lees meer Miskraam en abortus Suïcide & Zelfmoord

#kopp-kind
10Jul2019
Help Ik ben een KOPP-kind
Mieke Van Liefde

KOPP (Kind van een Ouder met Psychische Problemen). Er zijn zo’n 557.000 KOPP-kinderen in Nederland (geschatte toestand in 2019) In Vlaanderen wordt het aantal volwassenen met psychische problemen geschat op zo’n 225.000. Dit is de opgemeten toestand. Maar het aantal is nog veel groter omdat velen niet eens weten dat ze een KOPP-kind zijn en dus geen  aangepaste hulpverlening  krijgen. Meer nog, kinderrechters en consulenten  schrijven veelvuldig verslagen uit dat het kind zelf gedragsstoornissen heeft en laten hierbij  de psychisch gestoorde ouder  ongemoeid. Veel KOPP-kinderen blijven onzichtbaar omdat de herkenning bij wie zich professional noemt, ver te zoeken is. Bovendien is er veelal sprake van ‘zorgblokkers’, dat zijn  ouders die elke vorm van hulp afblokken  en ontkennen  een psychisch probleem  te hebben, een fenomeen dat herkenbaar is bij  de hulpverleners  die de volwassen slachtoffers van het ‘ Narcistisch Slachtoffers Syndroom ’ begeleiden. Hun kinderen moeten na de scheiding, gedwongen door de wet op  het co-ouderschap , onbeschermde bezoeken ondergaan bij de psychisch zieke ouder en krijgen geen therapie hoe ze de jarenlange mishandelingen, soms enkel psychisch, maar vaak ook fysiek en  seksueel , moeten verwerkt krijgen voor ze volwassen worden.   Consulenten en rechters  hebben geen kennis van  de problematiek  en de risicofactoren en treffen dus ook geen beschermende maatregelen.  Elke vorm van doorverwijzing van  de zieke ouder  wordt tegengehouden, zelfs na herhaalde  suïcidepogingen  in de familie, veelal de kind slachtoffers die lijden onder  het stockholmsyndroom  en de gaslighting niet langer aankunnen. Uit gesprekken met andere  gescheiden slachtoffers  van  het narcistisch slachtoffersyndroom , blijkt dat veel KOPP-kinderen door de voorziening gedwongen worden fulltime in te trekken bij de zieke ouder. Hun jarenlange  pathologische leugens  aangedikt door ‘ De advocaat van de duivel ’, zorgen vaak voor een ontzetting uit de ouderlijke macht van de gezonde ouder en leiden meestal tot het uitspreken van het hoederecht bij  de psychisch gestoorde ouder .   KOPP-kinderen zijn vaak mede door de beslissingen van jeugdzorg ,  slachtoffer van het PASS-syndroom. Vaak worden zij zelfs  uit huis geplaatst , bij de zorgzame beschermouder vandaan, wat voor een extra te verwerken trauma zorgt. KOPP-kinderen hebben een specifieke CGGZ nodig.  Coaching, gehoor, hulp, zen Mieke Van Liefde  Coaching krijgen                               Gehoord worden Geholpen worden Zielepijn wegwerken Aangepaste hulpverlening voor kind van een ouder met psychische problemen Naast het feit dat  de zieke ouder  meestal  elke vorm van tussenkomst in hulpverlening of controle afblokt , staat zelfs het KOPP-kind soms weigerachtig tegen  therapie . Vaak uit angst voor  represailles door de zieke ouder , maar ook omwille van de loyaliteit ten opzichte van de mishandelende ouder. Het kind beschouwt het ‘praten’ als een verraad en zwijgt uit empathie voor de dader. Zelfs zwaar  mishandelde kinderen  blijven langdurig ‘respect’ hebben voor beide ouders. Sommige kinderen willen wel praten, maar enkel wanneer de garantie gegeven kan worden dat het contact met de mishandelende ouder compleet wordt stopgezet, een beschermende maatregel waar justitie anno 2019 niet klaar voor blijkt te zijn. Sinds de wet op het co-ouderschap  primeren de ouderrechten de rechten van het mishandelde kind.   Het kind zelf wil (tijdelijk) afstand nemen van de mishandelingen, het ontwijkt verdere destructie, maar degene die de taak gekregen hebben onze kinderen te beschermen  tegen deze gruwelijke pijn, staan aan de kant van de mishandelende ouder.  Dat zorgt uiteindelijk voor een wantrouwend gevoel van het kind bij elke tussenkomst van hulpverlening, wat aangepaste hulp aanbieden, nog moeilijker maakt.  Het kind wil wel respect opbrengen voor beide ouders, maar ook nog ‘adem’ kunnen halen. Een KOPP-kind wil uit  het huis van mishandeling  weg, veiliger haven opzoeken. De dader blijft, vaak onbewust, in een automatisme verder mishandelen. Het kind dat vaak inzicht heeft binnen de problematiek, blijft bewust naar rust verlangen.   Jan Storms, gespecialiseerd binnen de psychopathie, geeft aan dat kinderen van een psychisch gestoorde ouder, vaak daders binnen de psychopathie herkennen en er afstand van willen nemen. Het kind voelt dus intuïtief aan een KOPP-kind te zijn.   Uit de cirkel van mishandeling stappen, kan enkel wanneer de daden erkend worden. Daar start elke vorm van therapie, zeker bij een KOPP-kind*.    *Er moet ook een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen KOPP-kinderen en KOAP-kinderen. KOAP staat voor Kind van Ouder(s) met een Afhankelijkheids Probleem.   Tekst: Mieke Van Liefde Foto's: Pixabay Bron:  Eigen ervaring & gesprekken met artsen en therapeuten Deze tekst is onderdeel van het boek ‘Bescherm kinderen’ Alle rechten voorbehouden.  Mieke Van Liefde is een mama die een kind heeft met een psychisch gestoorde ex-partner.  Zijn daden worden door professionals omschreven als psychopathisch en zijn kenmerkend aan het gedrag van een sociopaat. Elke vorm van therapie werd jarenlang geweigerd, zelfs toen dit nadrukkelijk werd opgelegd door de ‘Procureur Des Konings’. Er werd na de ‘gedwongen huisuitzetting bij vonnis’, ontsnapt aan ‘gedwongen collocatie’ en elke vorm van verder sociaal onderzoek. Het typisch ‘spiegelend’ gedrag dat bekend staat bij slachtoffers van NSS werkt binnen dit dossier al jaren bij rechters en consulenten.   Het KOPP-kind, dat zelf stappen heeft ondernomen om de waarheid op tafel te leggen, wordt niet enkel het zwijgen opgelegd door de zieke ouder en een even zieke stiefouder, maar zelfs door de voorziening (jeugdrechter, consulent, …) Mama Mieke heeft jarenlang gevochten voor (h)erkenning van de problematiek en aangepaste therapie voor het KOPP-kind. Dit werd jarenlang afgeblokt door de zieke ouder en later door de consulent, onopgeleid binnen de psychopathie.   Meerdere verslagen over psychisch, lichamelijk en seksueel geweld binnen dit dossier, belandden op Kabinet Geens en zorgden op het ‘Kabinet van de Minister van Justitie’ voor nieuwe wetswijzigingen. Vaak echter weigeren Belgische kinderrechters deze wetten die ondertekend werden ‘in het belang van het kind’ uit te voeren en werken zij zo onopvallend mee aan verdere mishandeling en misbruik.  Mieke Van Liefde is één van de vele moedige ouders, die met vallen en opstaan blijven strijden voor de ‘rechten van elk kind’.   Mieke Van Liefde Auteur en blogger over destructieve relaties    https://miekevanliefde.be/       Hulpverlening:  Ik ben een KOPP-kind. Wat nu?  Website KOPP-Vlaanderen.  Zelfbescherming & ondersteuning van kinderen in een destructieve relatie.  Wat kan je doen voor een kind van een light-psychopaat? Een getuigenis van een KOPP-Kind: KOPP-kind ben je voor altijd!  Lees meer Destructieve relaties : Partnergeweld, Narcisme en Psychopaten Codependentie en relatieverslaving Destructieve relaties: Seksueel misbruik

#goddelijke voorzienigheid
08Jul2019
De kracht van Goddelijke Voorzienigheid
Mieke Van Liefde

‘God bestaat niet’, is de visie van veel ongelovigen anno 21e eeuw. ‘God bestaat wel’, getuigen talrijke gelovigen, nadat ze meer dan eens hulp hebben gekregen die overduidelijk afkomstig is van Hogere machten. Zelf begrijp ik niet dat er nog zoveel mensen zijn die het bestaan van  God  radicaal ontkrachten, rekening houdend met de talrijke verschijningen van Maria, alsook de vele Eucharistische mirakelen die vandaag de dag nog plaatsvinden. Om nog maar te zwijgen over de hedendaagse wonderen verricht in bedevaartsoorden als Lourdes en Medjugorje. Ikzelf ben één van die  bekeerde Christenen  die langdurig het werk van  Satan  op mijn pad kreeg, maar na biechten,  gebed , aanbidding en het schenken van  vergeving  aan mijn gruwelijke daders, uiteindelijk geniet van de Goddelijke Voorzienigheid.  God is groot en almachtig. Dat blijkt uit de overvloed van giften die de laatste tijd op mijn pad komen. Ik kan persoonlijk getuigen van ongeloofwaardige verhalen waarbij ik maar diende te denken aan een dure gift en  God  stuurde het ongevraagd naar mijn thuisadres. Ook hoor ik van andere mensen uit gebedsgroepen dat wonderbare giften gevraagd aan de Heer werkelijk op hun pad werd gestuurd. Het gaat telkenmale om geschenken die je niet zomaar van een vreemde hoeft te verwachten.  Vandaag maakte ik opnieuw een mooi verhaal mee dat ik graag met u wil delen. Mijn verhaal start een jaartje geleden toen ik met een glimlach op mijn gezicht, mijn zoontje zag fietsen op zijn schattige, lichtblauwe kinderfiets . Ik mijmerde bij mezelf: “Waar haal ik volgende zomer in Godsnaam een nieuwe fiets voor mijn kind vandaan? Een fiets voor oudere kinderen is niet licht geprijsd”. Ik liet het los. Dat zijn zorgen voor later.  Drie dagen later kwam een oudere vrouw aanbellen. Het was een dame die ik oppervlakkig kende. We knikken wel eens goedendag als we mekaar tegen komen in het Dorp, maar verder reikt onze band niet. De vrouw vertelde me dat zij in haar inkomhal een fiets heeft staan die behoorlijk bij haar in de weg staat. Ze vroeg of die bruikbaar kon zijn voor mijn tienjarige zoon. Ze was blij toen ik haar toestemming gaf de fiets te komen presenteren. Michiel * knikte negatief zijn hoofd. ”Mam, wat haal je in uw hoofd? Zo dadelijk staat die madam hier met een oud, verroest scharminkel… “. “Nou, dan sturen we haar met dat verroest ding opnieuw huiswaarts”, stelde ik hem gerust. Toen de dame enkele minuten later terugkeerde, viel onze mond open van verbazing. Niks bruingekleurd of roestig, maar een prachtige, moderne fiets zo goed als nieuw. Ik informeerde of de vrouw absoluut zeker was geen financiële bijdrage te willen voor dat prachtexemplaar. Dat wou ze niet. Toen zij mijn huis verliet, bedacht ik dat dit een geschenk van God was, nog voor ik de vraag ernaar had uitgesproken. Er was maar één probleem. De fiets was nog te groot. Maar ik had dan ook gemijmerd over ‘zorgen voor later’. Intussen zijn we een jaar later. Het blauwe 'Me To You 'kinderfietsje staat al enkele maanden te koop .  Het raakte niet verkocht, zelfs niet toen het enkele weken geleden aangeprezen werd op de jaarlijkse rommelmarkt. Het schattige ding begon stilaan in onze weg te staan. Eergisteren sprak ik tot God. Ik vroeg om een koper op mijn pad te sturen of eventueel een kandidaat voor een gratis fiets. Erbarmelijk om geld verlegen is mijn huidige toestand nu ook weer niet.   Vanmorgen ging de bel. Ik herkende onmiddellijk de blondine die vorig jaar verlegen kwam aanbellen.   “Is dat blauwe kinderfietsje al verkocht, mevrouw?” “Nee hoor, het fietsje is er nog. Ik heb het veilig binnen gezet, uit de brandende zon vandaan”       “Oef, gelukkig. Ik zou het zo graag schenken aan mijn kleindochter die volgende week verjaart”.   De dame vroeg of ik de fiets nog enkele dagen in mijn huis wou bewaren, maar wou meteen afrekenen.  Dat heb ik onmiddellijk afgeblokt. Zo werkt de Heer niet. God stuurde een jaar geleden deze oma op mijn pad met een gratis fiets voor mijn zoontje. Vandaag verhoorde de Heer mijn gebeden en schonk ik met evenveel plezier dat schattige ding aan haar kleindochtertje. Zo werkt nu eenmaal de Goddelijke Voorzienigheid.  Quote Bent u een zondagskind zonder financiële zorgen?  Loof, prijs en dank de Heer en schenk eens iets weg aan iemand die het materieel minder goed maakt.   Quote Bent u zwaarbeproefd met een leven vol tegenslagen?  Loof, prijs en dank de Heer voor die positieve dingen die u wel op uw pad krijgt. Het zijn er vermoedelijk meer dan u beseffen kan.    Tekst: Mieke Van Liefde Headerfoto en foto's Goddelijke Voorzienigheid: Pixabay  Tekst & bewerkte foto Mother Mary: Mary José Knuvelder Foto's fietsen: Mieke Van Liefde  * Omwille van de privacy gebruik ik in mijn blogs als pseudoniem de naam 'Michiel 'in plaats van de echte voornaam van mijn zoontje.  Heb jij pijn of verdriet? Heb je nood aan een luisterend oor? Zoek je hulp? Wil je advies en inzicht? Zoek je een leuk team om lief en leed mee te delen? Of wil je mij gewoon volgen?  Meld je dan hier gratis aan:    (tekening: De knutseljuf Ede) Inloggen Lees meer Geloof Armoede en armoedebestrijding Minimaliseren, opruimen, ontspullen

#hulp bij narcisme
18Jun2019
Deel het met Mieke
Mieke Van Liefde

Heb jij pijn of verdriet? Heb je nood aan een luisterend oor? Zoek je hulp? Wil je advies en inzicht? Zoek je een leuk team om lief en leed mee te delen?  Deel het met Mieke ...    Enkele weken geleden werd ik lid van de gesloten groep ' Groeien na een destructieve relatie ', een  groep voor mensen die in het verleden vastzaten in een destructieve relatie, in wat voor vorm dan ook .  Het was een leerrijke groep met veel info en herkenning, maar de groepsinteractie lag  wat aan de lage kant, alsook het ledenaantal.  Ik maakte nader kennis met de beheerder Margriet Nijs, een rijpere vrouw die net als ikzelf heel wat ervaring heeft met toxische relaties en het helen ervan.  Margriet was vrij onder de indruk van mijn werk en van het één kwam het ander.  Margriet vroeg of ik wat blogs van me wou delen in haar groep en beetje bij beetje ontstond het idee om de bestaande facebookgroep om te zetten naar een 'Mieke Van Liefde' groep.  Ikzelf liep al ruime tijd met dergelijk idee rond, maar de tijd ontbreekt me om dag en nacht als beheerder actief of beschikbaar te zijn.  Margriet is een opgeleid mental coach met een hoop eigen ervaring op het gebied van sociopatisch narcisme. Wie ikzelf ben, kan afgeleid worden uit  mijn blogs  en  website .  Buiten onze opgebouwde kennis en ervaring kan je in de gesloten groep ook kennismaken met andere coaches.  GROEIEN doe je in relatie met jezelf en in relatie tot heel veel meer. De Mieke Van Liefde facebookgroep !   • Relatie met jezelf• Relaties met geliefden en familie• Relaties met eten• Relaties met dieren• Relaties met ............. noem maar op DEEL HET MET MIEKE !!!   In deze  facebookgroep  zijn uiteraard ook Yoors bloggers welkom die werkjes leveren binnen de betreffende thema's.  Mieke & Margriet.  Mieke Van Liefde Auteur en blogger over destructieve relaties & falend justitie   https://miekevanliefde.be/   Heb jij pijn of verdriet? Heb je nood aan een luisterend oor? Zoek je hulp? Wil je advies en inzicht? Zoek je een leuk team om lief en leed mee te delen? Of wil je mij gewoon volgen?  Meld je dan hier gratis aan:    Inloggen Lees meer Wie is Mieke Van Liefde Lees meer Destructieve relaties : Partnergeweld, Narcisme en Psychopaten justitie en overheid faalt Destructieve relaties: Seksueel misbruik

#stockholmsyndroom
30May2019
Het stockholmsyndroom
Mieke Van Liefde

Wat is het Stockholmsyndroom? Wat is het profiel van de dader en het slachtoffer? Hoe herken je het Stockholmsyndroom? En zoveel meer. Je weet dat er iets mis is en dat je moet vertrekken uit de bestaande relatie, maar je wordt om één of andere reden tegengehouden. Je beschermt de dader en klampt je vast aan dat tikkeltje goodwill dat je nog gegeven wordt. ‘Het zal allemaal zo erg niet zijn als ik mij inbeeldt… ’ Quote Dat is het Stockholmsyndroom. Als slachtoffer duurde het ellenlang eer ik (h)erkende dat ik leed onder het Stockholmsyndroom. Samen met een team van therapeuten heb ik mijn eigen  destructieve relatie  met een psychopaat onder de loep genomen. Hoe kan een zelfstandige, onafhankelijke vrouw zo erg misleid worden? Onderbouwd door wetenschappelijke uitleg en mijn eigen ervaring krijg je een uitgebreide kijk op deze destructieve vorm van machtsmisbruik. Ik neem jullie mee van a tot z.  Hierbij krijg je een antwoord op de volgende vragen: 1. Het profiel van de dader 2. De achtergrond van het stockholmsyndroom 3. Symptomen van het stockholmsyndroom 4. De slachtoffers van het stockholmsyndroom 5. De diagnose is gesteld. Wat nu? 6. Wat als je samen kinderen hebt? 7. Zou het jou kunnen overkomen?  Het profiel van de dader   Mijn relatie met Jonas is het typische voorbeeld van het stockholmsyndroom binnen een psychopathische relatie. Jonas duwde zichzelf vanaf dag 1 in de slachtofferrol. Ik hoorde onmiddellijk hoe hij altijd al werd mishandeld en misbruikt. Als kind door zijn vader, later door zijn echtgenote. Ik geloofde alles wat hij mij vertelde ondanks alle opleidingen en cursussen die ikzelf als relatiecoach ooit had gevolgd. Had ik maar alvast een cursus rond  narcistisch slachtoffertrauma  gevolgd, dan zou ik mezelf en mijn kind van heel wat later leed hebben bespaard. Ik kreeg van Jonas de eerste maanden van onze relatie een heel gevoelige kant te zien. Ik zag hem als slachtoffer en kreeg vanaf dag 1 al medelijden met wat die arme man allemaal aangedaan werd. Jarenlang heb ik Jonas verdedigd. Telkens hulpverleners aangaven hoe erg zijn daden naar mij toe wel waren, werden ze door mij geminimaliseerd en zelfs ontkent. Telkens wanneer therapeuten mij er attent op maakten dat hij zelf verantwoordelijk was voor zijn daden stak ik de schuld op zijn vader, op zijn moeder, op zijn ex. Zijn daden waren maar half zo erg dan datgene wat deze arme man ooit was overkomen, hoe zou ik hem dan als schuldige kunnen aanwijzen voor het bezorgen van leed naar mij toe?  Slachtoffers hebben positieve gevoelens ten opzichte van degene die hen misbruikt en staan vaak negatief tegenover personen die hen willen helpen. Telkens wanneer de dader een klein beetje menselijkheid toont, beschouwt het slachtoffer dat als een zeer positieve eigenschap van haar partner, terwijl dit in wezen toch net is wat een mens binnen een normale relatie mag verwachten. Die ene keer om de zoveel tijd dat Jonas op zijn knieën zat om zijn zogenaamde spijt te betuigen, waren genoeg om mijn stockholmsyndroom te versterken. Dit duurde maar liefst 8 jaar lang. Zelfs 4 jaar na huisuitzetting wegens heftige praktijken, verdedigde ik Jonas nog.   Voor buitenstaanders is mijn gedrag een paradoxale situatie. Deze verklaring wordt uitgelegd als het willen beschermen van de dader. Het stockholmsyndroom zal vaak tot ontwikkeling komen in omstandigheden waar de dader absolute controle over het slachtoffer kan uitoefenen. Mishandelde vrouwen doen vaak geen aangifte bij de politie. Bij mij gebeurde het pas na de zoveelste ziekenhuisopname. Toen ik voor de zoveelste keer hiertoe aangemoedigd werd door het ziekenhuispersoneel. Toch ben ik geen alleenstaand geval. Daders vervallen in herhalend gedrag ongeacht hoeveel partners de revue passeren.  Ze slagen erin om al hun partners te domineren en te chanteren.  De eerste echtgenote van Jonas trok haar ingediende klachten later weer in, ook al was zij wekenlang arbeidsongeschikt na een zoveelste woedeaanval.   Sommige vrouwen nemen de mishandelaar vrij lang in bescherming, dit is een typisch kenmerk van het stockholmsyndroom. De nieuwe vrouw van Jonas is nog erger, deze helpt Jonas letterlijk bij zijn daden. Het zorgde er zelfs voor dat ik aan artsen vroeg of de ene narcist een andere narcist kan aantrekken en vreedzaam ermee in een relatie kan zitten. Dit kan, maar er is eerder sprake van  codependentie  alsook van het stockholmsyndroom.  Het stockholmsyndroom kan ook omschreven worden als de toestand waarbij een slachtoffer sympathie voelt voor degene waardoor zij wordt misbruikt. Sympathie tonen brengt nochtans geen verandering in het gedrag van de psychopaat. Integendeel, het is voor hem net de gelegenheid om je nog meer te misbruiken.  Sympathie houden voor de dader is bij therapeuten reeds lang gekend. Zij beschrijven het vaak onder de noemers Emotional Bonding of Traumatic Bonding. Het is eigenlijk een overlevingsmechanisme, ik kan mezelf er compleet in herkennen. Ik leefde met Jonas samen van dag tot dag, hopende de volgende ochtend nog levend te halen. Vaak zijn er verschillende fases herkenbaar in de relatie tussen slachtoffer en dader.  Er zijn momenten van positief gedrag afgewisseld met slecht gedrag. De ene keer is er de bestraffing, de andere keer romantiek en maneschijn. Het is net die omwisseling tussen een goede en een slechte behandeling die ervoor zorgen dat het slachtoffer sympathie blijft voelen voor haar mishandelaar. 'Please, Forgive me'   De achtergrond van het stockholmsyndroom  Waarom treedt dit syndroom op? Waarom voelen slachtoffers sympathie voor degenen die hen misbruiken?  Het stockholmsyndroom De hoofdreden is dreiging. Het slachtoffer is doodsbang dat de dader de dreigementen echt zal uitvoeren. Je bent in panische angst. Wat als hij de kinderen echt vermoord? Wat als hij echt jouw ganse familie uitmoordt? Wat als hij echt connecties heeft met een netwerk dat jou zal gebruiken als seksslavin? Wat als hij echt een huurmoordenaar klaarstaan heeft om jouw leven te beëindigen? Wat als hij jou echt eigenhandig de keel over zal snijden?  Er is steeds sprake van een oneerlijke en manipulerende situatie waarbij één partij al de macht in handen heeft.   Symptomen van het stockholmsyndroom Intimidatie. Momenten van goedheid of zachtheid aangeboden door de dader. Het gevoel hebben dat het wel meevalt. Denken dat de schuld bij jezelf ligt. Dit beeld word je namelijk opgedrongen door de dader, zo erg dat je dit op den duur wel moet geloven (gaslighting).   Het gevoel niet meer uit de destructie weg te raken. Het slachtoffer blijft in de situatie zitten, vooral gezien de band met de dader. Deze band kan zelfs heel miniem zijn, zoals de bevoorrading van doodnormale zaken als het verkrijgen van voeding of hoognodige medicijnen. Isolatie van het slachtoffer, vaak vervreemding van de eigen ouders, broers of zussen. Het slachtoffer werkt niet mee wanneer hulpverleners de mogelijkheid bieden om het misbruik stop te zetten. De angst overheerst elke vorm van denkbeeldige vrijheid.   Wie zijn de slachtoffers van het stockholmsyndroom?  Mishandelde of misbruikte vrouwen. Mishandelde of misbruikte mannen. Mishandelde of misbruikte bejaarden. Mishandelde of misbruikte kinderen. Oorlogsgevangenen, denk aan de tweelingen waarop in de tweede wereldoorlog experimenten  gedaan werden. Slachtoffers van een ontvoering. Slachtoffers van een gijzeling.  Leden van een sekte.  Bijna iedereen die in zo een traumatische situatie terecht komt, zal last krijgen van het stockholmsyndroom. Er zijn zelfs slachtoffers die in staat zijn om voor hun mishandelaar te zorgen. Dit is een handeling om het misbruik te kunnen rationaliseren. Er zijn slachtoffers die boos zijn op een vriendin of familielid wanneer deze het misbruik aangegeven heeft. Er zijn ook gevallen bekend van slachtoffers die wenen als hun mishandelaar of ontvoerder in de gevangenis belandt.  Er kan zelfs sprake zijn van Cognitieve Dissonantie. Hoe meer er geïnvesteerd werd in een relatie,  hoe sterker dit verdedigingsmechanisme zal zijn. De diagnose is gesteld. Wat nu?  Wegwezen. Letterlijk, als de bliksem wegwezen.  De dader afblokken. Alle contact verbreken. Ga verhuizen. Verander jouw telefoonnummer. Verander de naam van je facebookprofiel. Blokkeer hem. Het machtsspelletje van aantrekken en afstoten zal vermoedelijk nog jaren duren. Je zal degenen die jou beschermen vermoedelijk om de tuin leiden. De gezagvoerders in een vluchthuis hun regels negeren. Jouw ouders die je uit de shit gehaald hebben beliegen. Je zal alles doen om de dader toch nog te kunnen zien, omdat je zijn mooie praatjes geloofd. Omdat je ondanks alles van hem blijft houden. Omdat je hoopt dat er verbetering optreedt en hij alsnog zal veranderen, wachtende op die dag dat hij effectief therapie opstart. Tot je gaat inzien dat je letterlijk vele jaren van je leven vergooid hebt. Hopelijk ga je binnen een volgende relatie niet dezelfde weg op.    Het keer op keer aantrekken van een destructief persoon is typisch voor  onveilig gehechte personen , codependenten of Stockholm slachtoffers, al was het maar omdat die nieuwe kandidaat zichzelf steeds opnieuw introduceert als een slachtoffer. Jij loopt steeds opnieuw en opnieuw in een gelijkaardige val.  Meer nog, je valt op deze types mannen die je zelf als gevoelig omschrijft. Tot het masker afvalt en je de zoveelste les geleerd hebt.    Wat als je samen kinderen hebt?  Dan heb je een groot probleem, een effectief groot probleem. Geen enkele rechter of consulent doorziet een narcist of psychopaat. Meer nog, als jij probeert om hun ogen te openen, ben jij letterlijk de sigaar. Ikzelf heb er 8,5 jaren over gedaan vooraleer ik mijn hulpverleners wou geloven dat Jonas een zwaar geval was. Dat er zelfs sprake was van een psychopaat en niet enkel narcisme. Daarna heb ik jarenlang het advies van professionals genegeerd. Ik werd van meet af ingelicht dat ik geen hulp mocht verwachten van rechters of consulenten. Toch hield ik voet bij stuk. Ikzelf zou erin slagen het taboe te doorbreken en de gestelde diagnoses door te geven aan consulenten en rechters. Ik gaf de consulent het advies dat ikzelf gekregen had. Het boek van Jan Storms te lezen waarin duidelijk uitgelegd staat waarom narcisten en psychopaten overal mee weg raken. Dan pas begon mijn nachtmerrie. Denk nu zelf eens logisch na. Als jij er jarenlang mee samenleeft en de diagnose niet wilt aanvaarden, hoe wil je dan dat iemand die korte tijd doorbrengt met zo’n dader dan de ogen opent? Een rechter ziet 15 minuten een acteur die jou overal de schuld van geeft. Een consulent ziet een zogenaamd slachtoffer die om de haverklap opbelt met zware leugens. Om dan nog te zwijgen over de destructieve advocaat die hij aantrekt die betaald wordt om elke zitting te overwinnen en jou af te schilderen als destructief. Jarenlang werd ik in verslagen omschreven als destructief omdat ik bleef beweren dat Jonas ziek was. Jarenlang omdat ik de consulent duidelijk wou maken dat Jonas pas zou geholpen zijn als hij 7 jaar na huisuitzetting toch nog zijn opgelegde therapie van weleer zou opstarten. Jarenlang werd ik omschreven als niet-pedagogisch ondanks mijn ervaringen als trauma-coach. Een vooroordeel gesteld door een consulent die zelf een schoolverlater was, nog geen kinderen opgevoed had en geen enkele vorm van psychologische opleiding genoten had. Tot ik het opgaf. Tot ik besloot om enkel mijzelf en mijn kind te helen en mij niet langer te bekommeren om Jonas.  Tot ik besloot mij erbij neer te leggen dat de ergste psychiatrische gevallen ontsnappen aan elke gevraagd sociaal onderzoek. Tot ik besloot mij erbij neer te leggen dat ik de ene na de andere schadevergoeding aan Jonas zal moeten betalen gebaseerd op leugens en destructieve pleidooien. Dat ik alle rechtbankzittingen verlies omdat Jonas zijn advocaat sterker is dan de vele pleidooien van de Procureur Des Konings. Dat ik alles verlies omdat rechters vaak het advies volgen van de Advocaat Van de Duivel en niet het advies van de Procureur Des Konings.   Tot ik besloot al mijn energie te stoppen in mijn eigen gezondheid. Tot ik besloot ervoor te zorgen dat mijn kind geen enkele zelfmoordpoging meer zou plegen, ook al overtrad ik hiermee alle opgelegde regels van de onopgeleide consulent. Een consulent die mij dwong om mijn eigen kind af te blokken telkenmale hij zijn hart blootlegt hoe onmenselijk de uren bij papa en stiefmama zijn. Zo onmenselijk dat bij mijn jonge kind al sprake was van pleasen en teasen van een psychopaat uit angst. Zo onmenselijk dat mijn eigen kind op 9-jarige leeftijd al tekenen vertoont van het stockholmsyndroom. Wanneer je kinderen hebt met een psychopaat is het te hopen dat deze al bijna de leeftijd van 12 jaar bereikt hebben op het moment van de scheiding zodat ze snel gehoord kunnen worden door de rechter.   Mijn zoontje Michiel was pas 2 toen zijn papa op het verzoek van het kind de woning werd uitgezet. Eens de woning uitgezet vervalt elke vorm van eerdere bescherming. Er wordt geen rekening meer gehouden met eerder gestarte collocatie aanvraag. Er wordt geen rekening meer gehouden met eerdere gevangenisstraf. Er wordt geen rekening meer gehouden met het feit dat je in bescherming moest genomen worden in een vluchthuis of ‘Blijf Van Mijn Lijf Huis’. Al deze zaken worden onmiddellijk vergeten zo gauw het machtspelletje van de psychopaat opstart in de rechtbank. Rechters en consulenten trappen jarenlang in hetzelfde als waar jij en zijn eerdere slachtoffers ooit in trapten. De psychopaat is een slachtoffer. Jij bent een dader, net zoals al zijn eerdere partners daders waren.  Wat ook herkenbaar is aan dit soort daders is de volgende vaststelling: Middenin de vechtscheiding met jou blijken de eerdere slachtoffers plots afgeschilderd te worden als droomvrouwen waarmee de narcist altijd een goede band had, zelfs tijdens de scheiding, volgens eigen zeggen dan toch. Je weet wel, die vrouwen waarvan jij ooit geloofde dat hij hun slachtoffer was. De vrouwen die volgens hem aan ouderverstoting deden. Deze vrouwen worden plotseling afgeschilderd als goede vrouwen waarmee ze zogenaamd co-ouderschap konden uitvoeren, terwijl eerder ook deze vrouwen jarenlang afgeschilderd werden als daders van ouderverstoting. Er is één schamele troost. Ooit zal ook jij de eer halen om voorgesteld te worden als ‘miss perfect’ tijdens jullie  echtscheiding . Ooit zal ook jij de eer halen te horen dat je toch altijd een droomvrouw was binnen de relatie. De dag dat hij middenin de vechtscheiding zit met zijn volgend slachtoffer. Dat is de dag dat jij kan glimlachen en alles achter jou kan laten. De dag dat jouw eigen kinderen oud genoeg zijn om de narcist voorgoed uit je leven te bannen. Tot die dag wens ik jou heel veel sterkte. Tot die dag adviseer ik jou om jezelf en je kinderen te helen. Je te laten begeleiden door professionals. Je kan ook eens proberen om jouw consulent dit blog onder ogen te brengen. Of je kan zelf een boek schrijven of dagboek bijhouden. Want dat blijkt vaak de beste vorm van therapie te zijn als je jarenlang leed onder het Stockholmsyndroom.     Gemakshalve spreek ik hier over een mannelijke narcist/psychopaat. Uiteraard kan het net zo goed om een dader van het vrouwelijk geslacht gaan.     Zou het jou kunnen overkomen?  Een jonge vrouw die door haar levenspartner  gedwongen werd tot prostitutie  kreeg van haar advocaat de vraag gesteld waarom zij zich hiertoe liet manipuleren. Waarom laat een assertieve vrouw zich zo domineren? Het is een uitspraak die veelal gedaan wordt. ‘Ik ben niet onveilig gehecht en zou mij nooit op dusdanige manier laten manipuleren’.   Ben je zeker? Ben je absoluut zeker? Iedereen die te maken krijgt met het Stockholmsyndroom gaat over grenzen heen die de persoon in kwestie binnen een andere relatie nooit zou toestaan. De vrouw die deze vraag gesteld kreeg, hield aan haar eerdere weigeringen een invaliditeit over van meer dan 66%. Was zij assertief blijven reageren zou zij het vandaag vermoedelijk niet meer kunnen navertellen.  Het is wetenschappelijk bewezen dat bij schrijnend machtsmisbruik de verlammende angst boven alles zegeviert. Wat als jij  de tweede wereldoorlog  had meegemaakt? Denk je nu echt dat al die soldaten en militairen die naar de pijpen van narcist  Adolf Hitler  dansten een onveilige hechting meemaakten in hun kindertijd? Een  psychopaat of narcist  gehoorzamen behoort tot de overlevingsstrategie. Wat als jij gedwongen zou worden om in  de treinen op weg naar Auschwitz  plaats te nemen? Zou je blindelings gehoorzamen of zou je dwars gaan liggen als je de loop van een geweer op jezelf of je kinderen gericht ziet? Wat als jij gedwongen zou worden om je uit te kleden voor een bende soldaten in oorlogsgebied? Wat als jij morgen gedwongen wordt tot prostitutie of anders de keel overgesneden zal worden? Of jouw kind vermoord kan worden.    Ben je zeker dat jij blijft weigeren wetende dat de persoon in kwestie overal mee wegraakt en nooit langdurig in de gevangenis verblijft?   Wanneer je pertinent blijft denken dat het jou nooit zal overkomen, bekijk dan eens een aflevering van Matroesjka’s. Of bekijk eens de film Human Trafficking. Dit soort toestanden vinden plaats in België. Ik ken namen van personen die een netwerk hebben tot in Nigeria. Personen die  kinderen seksueel misbruiken  en dwingen tot pornografie en het bijwonen van prostitutie.  Kinderen die de rest van hun leven getraumatiseerd worden, maar geen enkele rechter die hiertegen optreedt. Bij het indienen van klacht worden deze daders dankzij dure advocaten ‘buiten vervolging’ gesteld. Zij raken overal mee weg en maken op hun lange weg vele slachtoffers.  Tekst: Mieke Van Liefde Foto's: Pixabay Bron:  Eigen ervaring & gesprekken met artsen en therapeuten Opmerking: ik gebruik de journalistieke standaard 'hij' voor de meerderheid van de voornaamwoorden in dit artikel. Vrouwen kunnen ook gaslicghters / narcisten zijn. Dit blog is een uittreksel uit het boek  'Ik werd doodziek door jou' -De verwoestende impact van destructieve relaties  Alle rechten voorbehouden.  Mieke Van Liefde Auteur en blogger over destructieve relaties    https://miekevanliefde.be/   Heb jij pijn of verdriet? Heb je nood aan een luisterend oor? Zoek je hulp? Wil je advies en inzicht? Zoek je een leuk team om lief en leed mee te delen? Of wil je mij gewoon volgen? Meld je dan hier gratis aan:    Inloggen Lees meer Destructieve relaties : Partnergeweld, Narcisme en Psychopaten Destructieve relaties: Seksueel misbruik Codependentie en relatieverslaving Lees meer Suïcide & Zelfmoord Bijeenkomst Miskraam en abortus

#pete d moore
13May2019
Zanger maakt song geïnspireerd door auteur Mieke Van Liefde
Mieke Van Liefde

Het is altijd fijn wanneer je als artiest waardering krijgt voor je werk. Het maakt niet uit of je zanger, muzikant, dichter, blogger of auteur bent. Een like, een woordje van steun of dank, een aantal volgers, een koper voor je debuutboek, … Als je maar het gevoel krijgt dat mensen de boodschap hebben begrepen. Leuker is het nog wanneer de lezer ermee aan de slag gaat. En dat blijkt het geval te zijn met een Nederlandse zanger toen hij een gedicht las van de Belgische auteur Mieke Van Liefde. Pete D' Moore Wereldwijd hebben mensen hetzelfde doel. De bevolking aanzetten tot minder geweld. De ene streeft naar het stopzetten van partnergeweld, een ander kan de oorlogen niet langer aanzien, nog een ander aanziet met pijn in het hart hoe vrienden massaal in elkaar geslagen worden door vreemden. Soms zonder reden, soms om een misselijk makende reden. Denk maar aan de homohaat. Tv personality Chiel Harten, een vriend van de Nederlandse zanger Pete D' Moore was in Amsterdam in elkaar geslagen vanwege zijn geaardheid. Een paar dagen later werd toevallig mijn gedicht over  partnergeweld  via de sociaal media gedeeld. Door het samenkomen van die gebeurtenis en het gedicht, kwam de zanger op het idee om er een song van te maken, met de medewerking van Chiel Harten , Djamila Celina en Michael Angelo. Het liedje heet Spijt en is tegen zinloos geweld en huiselijk geweld ! Een mooie samensmelting dus van het werk van een Belgisch auteur en een Nederlandse zanger. Mieke Van Liefde en Pete D' Moore Geniet mee van ‘spijt’ gebaseerd op de boodschap van Mieke Van Liefde (2019) en Kelly Paulette (1992). Tekst : Mieke Van Liefde Copyright foto Pete:    Pete D'Moore  Mieke Van Liefde   Auteur en Blogger over Destructieve Relaties  www.miekevanliefde.be     Heb jij pijn of verdriet? Heb je nood aan een luisterend oor? Zoek je hulp? Wil je advies en inzicht? Zoek je een leuk team om lief en leed mee te delen? Of wil je mij gewoon volgen? Meld je dan hier gratis aan:   Inloggen Lees meer Stop Partnergeweld Destructieve relaties : Partnergeweld, Narcisme en Psychopaten

#narcistisch slachtoffer syndroom
05May2019
Wat zijn de symptomen van het narcistisch slachtoffersyndroom? (NSS)
Mieke Van Liefde

Slachtoffers van narcisme... ze zijn er in overvloed. Hieronder de kenmerken van het narcistisch slachtoffersyndroom  alfabetisch op een rijtje gezet: Angst  Bloeddrukwijzigingen  Burn-out Cognitieve dissonantie * Concentratieproblemen Constante voorzichtigheid Depressie Dof en leeg gevoel Dwanggedachten, dwanggedrag Droefheid Druk op de borst of hartslagstoornissen Emotionele uitputting Extreme stress Flashbacks van destructief gedrag Frustratie Gaslighting Geheugenstoornissen Gevoelens van angst Gevoelloosheid Hoofdpijnen Hoop Hulpeloosheid, machteloos zijn Midden in de nacht wakker worden Minderwaardigheidscomplex Nachtmerries Onrust  Overstuur zijn Oververmoeid zijn Niet beseffen wat je overkomt of overkomen is Paranoia Posttraumatische stress  Prikkelbaar Problemen met inslapen Schaamtegevoel Schuldgevoel Selfcutting, zelfbeschadiging Spierpijnen, spierspanning of spanning in het algemeen Stockholm Syndroom (trauma bonding)  Suïcidegedachten Vaak wenen Verdoofd gevoel Verward gevoel Wanhoop Wantrouwigheid Wijzigingen in eetpatroon Wrok, rancuneus denken en/of handelen Woede om wat je werd aangedaan * Cognitieve dissonantie is een teken van de disharmonie. *Depressie *Overstuur zijn *Burn- out Fases van het narcistisch slachtoffersyndroom: Ondergrondse of onwetende fase Besef fase Aan jezelf twijfelen Ontkenning Acceptatie Woede, wrok en haat Onderhandeling Rouwproces Verwerking en therapie Ik heb de fases gesorteerd volgens mijn eigen visie op het herstel. Volgens dr. Karyl Mc Bride  is de startfase (als volwassen slachtoffer van narcistische ouders) echter de acceptatie. Ben je slachtoffer van NSS en heb je langdurig herstel nodig, raadpleeg dan een arts.  Tekst: Mieke Van Liefde Foto's: Pixabay Bron:  Eigen ervaring & gesprekken met artsen en therapeuten Call to action: Ken jij nog kenmerken van het Narcistisch Slachtoffersyndroom? Zet ze gerust hieronder.                                   Wat is volgens jou de juiste volgorde van herstel?  Dit blog is een uittreksel uit het boek  'Ik werd doodziek door jou' -De verwoestende impact van destructieve relaties  Alle rechten voorbehouden.  Mieke Van Liefde Auteur en blogger over destructieve relaties    https://miekevanliefde.be/   Heb jij pijn of verdriet? Heb je nood aan een luisterend oor? Zoek je hulp? Wil je advies en inzicht? Zoek je een leuk team om lief en leed mee te delen? Of wil je mij gewoon volgen? Meld je dan hier gratis aan: Inloggen Lees meer Destructieve relaties : Partnergeweld, Narcisme en Psychopaten Stop Partnergeweld Bijeenkomst slachtoffers Lees meer Kindermoord gevolgd door zelfmoord Vluchten zonder je kinderen Vluchten met je eigen kind

#cars bed
24Apr2019
Cars Disney Slaapkamer te koop
Mieke Van Liefde

Minimaliseren, opruimen, ontspullen. Het is 'in' anno 2019. Velen kiezen er bewust voor omdat het een opgeruimd gevoel kan geven. Anderen moeten kleiner gaan wonen en schieten dan pas in actie. Ik ga verhuizen en wil de nodige ruimte vrijmaken om te schrijven . Ruimte in mijn hoofd en in mijn huis. Heel veel spullen gaan er uit. Gaande van kledij, schoenen, handtassen, juwelen naar knuffelbeertjes, porseleinen poppen, speelgoed, boeken, babyuitzet tot meubelen. Zoek je iets? Laat het me weten. Misschien heb ik het wel liggen voor jou. Mijn zoontje is intussen bijna twaalf jaar geworden, tijd dus voor een stoer mannenbed. Daarom verkopen we zijn ... disney cars bed en toebehoren voor stoere kleuters en oudere kids Het geheel bestaat uit : Cars bed Matras kleur zwart Dekbedovertrek in warme flanel Kussenovertrek in warme flanel Kussen Schooltas Mappen Cars tekeningen en schilderijen 1 schoenendoos 2 dozen 4 cars stempels Reisset (1 puntenslijper, 1 etui, 1 liniaal, A4 schetsboek,1 gom, opbergmap) Kartonnen Cars auto Waterboot/badboot Valiesje met passport 2 spaarpotten 2 brede classeurs, 3 mappen Slaapzak route 99 Prijs:  250 euro all in Er zijn nog aparte spullen verkrijgbaar zoals rugzak, opbergbox, potlodenset, schilderset, kleurboeken... (niet op de foto's voorgesteld) . Deze zijn niet in de prijs inbegrepen.  Voorkeur aan bezichtigen of ophalen op de data's van de bijeenkomsten  of na afspraak.   Het bedje staat momenteel op één van de locaties van 'Steunpunt Slachtoffers ', postcode 9968 België, op de grens met Sas Van Gent Nederland, waar ik vrijwilliger ben.   Contact: miekevanliefde@outlook.be   Lees meer Shoppen Speelgoedwinkel @home Minimaliseren, opruimen, ontspullen Zin om ook spullen te verkopen, te bloggen of blogs te delen?  Kom dan bij Yoors.  Het is gratis.  Inloggen

#partnergeweld
26Mar2019
Stop Partnergeweld
Mieke Van Liefde

Vandaag kreeg ik bloemen Er was geen speciale reden voor Het was na een discussie, de moeite niet waard om te vernoemen. Het spijt hem, hij houdt van mij en ik blijf bij hem want vandaag kreeg ik bloemen. Vandaag kreeg ik bloemen Ik ben niet jarig Hij deed me fysiek pijn, teveel om op te noemen Het spijt hem, hij houdt van mij en ik blijf bij hem want vandaag kreeg ik bloemen. Vandaag kreeg ik bloemen Het is geen moederdag of een andere speciale dag Ik belandde enkele dagen geleden in het ziekenhuis Ik koos voor hem en ging snel terug naar huis Het spijt hem, hij houdt van mij en ik blijf bij hem want vandaag kreeg ik bloemen. Vandaag kreeg ik bloemen Hij slaat me dag in dag uit. Ik heb pijn van mijn hoofd tot aan mijn kuit. Ik moet weg, hij houdt niet van mij, maar mijn angst is te groot om te benoemen. Het spijt hem en ik blijf bij hem En ik geniet voor de zoveelste keer van zijn bloemen. Vandaag kreeg ik immens veel bloemen Vandaag was een speciale dag, bij een begrafenis horen bloemen. Zijn woedeaanval gisteren was te zwaar om te benoemen. Vandaag kreeg ik veel bloemen. Niet van hem, want gisteren heb ik hem in een lijkzak verlaten Hij stuurde vandaag geen bloemen. Anderen wel, mensen die echt van me hielden en die ik achterlaat Teveel om op te noemen. Tekst:  Mieke Van Liefde Foto's : Pixabay Dit gedicht is opgedragen aan alle slachtoffers van mishandeling en geweld.  Ik kreeg deze inspiratie gebaseerd op een reeds bestaande tekst.  Na wat wat zoekwerk blijkt de bron het engelstalige 'I Got Flowers today ' van Kelly Paulette te zijn.  Ken jij een slachtoffer van mishandeling die niet bij de dader vertrekt?Verwijs dan naar dit gedicht dat de realiteit is waar ikzelf en vele lotgenoten aan ontsnapten. Heb jij jouw dader verlaten? Lees deze tekst dan opnieuw en opnieuw als krachtinstrument. Je bent een sterke man/ vrouw. Stop partnergeweld:  Bijeenkomst Mieke Van Liefde   Auteur en Blogger over Destructieve Relaties  www.miekevanliefde.be     Heb jij pijn of verdriet? Heb je nood aan een luisterend oor? Zoek je hulp? Wil je advies en inzicht? Zoek je een leuk team om lief en leed mee te delen? Of wil je mij gewoon volgen? Meld je dan hier gratis aan:   Inloggen Lees meer Destructieve relaties : Partnergeweld, Narcisme en Psychopaten Ga jij echt zelfmoord plegen? Mannelijke slachtoffers van gewelddaden

MEER