dulichdanangbest
Joined 08 Nov, 2022
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.
Intro
Thật dễ dàng để dành vài ngày ở Đà Nẵng, nhưng để trải nghiệm những điều tuyệt vời nhất của nhiều kho báu ở Đà Nẵng, bạn sẽ muốn theo dõi hành trình dưới đây. Ngoài Đà Nẵng, chúng tôi khuyên bạn nên lên kế hoạch cho các chuyến đi đến các di sản thế giới của Unesco như thành phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn. Thành thật mà nói, chúng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu bạn quyết định dành thêm một hoặc hai ngày ở Đà Nẵng để có thể trải nghiệm những phần khác của thành phố biển hấp dẫn này. Vào ngày thứ hai ở Đà Nẵng, chúng tôi khám phá các điểm tham quan xung quanh quận Hải Châu.
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.
Add posts to your archives and hide them temporarily? Go Premium.
Create and customize an unlimited amount of tabs? Go Premium.