Update: beoordelen van reacties via promotie


We blijven #promoties via Yoors verbeteren zodat jij met een promotie het optimale eruit haalt.  Het is ontzettend leuk en bevredigend om goede reacties te krijgen op een post die je promoot, toch? Helaas zitten er ook wel eens off-topic reacties bij die er blijk van geven dat een gepromote post niet gelezen of begrepen is. Deze reacties worden dan toch betaald uit het promotie-budget. Daar hebben we iets op gevonden.

Ieder Yoors-lid heeft een persoonlijke reactie-score. Deze score is een samenvatting van beoordelingen op jouw reacties via gepromote posts. Die beoordeling kan 👍 of 👎 zijn.  Alleen reacties die in aanmerkingen komen voor YP, kunnen beoordeeld worden. Deze beoordelingen kunnen alleen gegeven worden door de eigenaar van de post en/of de promotor. Bij een positieve score kun je YP verdienen met goede, inhoudelijke reacties. Bij een negatieve score kun je geen YP meer verdienen met reacties via promoties. Je moet dan eerst weer een aantal goede, inhoudelijke reacties geven om weer YP te ontvangen voor reacties. Je kunt deze persoonlijke reactie-score vinden op de beloningen-pagina. Iedereen begint op +3.

Om wegpesten te voorkomen hebben we ook wat maatregelen genomen. De beoordeling heeft geen directe gevolgen voor de ontvangen beloning, maar alleen op de algemene score van het lid en dus eventueel op toekomstige verdiensten. En zo kun je een reactie van Lid X als eigenaar van de post of promotor meerdere keren een 👎 geven, maar hij telt maar 1x mee voor de algemene persoonlijke reactie-score van dit lid.  

Verder houden we ook de score tussen twee leden bij. Dus als lid X een post gepromoot heeft en hij heeft lid Y al meerdere keren een negatieve beoordeling gegeven voor een betaalde reactie via de promotie, dan kan lid Y op gegeven moment niet meer reageren voor YP. Pas als de score weer verbeterd tussen deze leden, kan dat weer.

Lang verhaal, maar de clou is: geef goede, inhoudelijke reacties en wees fair in je beoordeling!

#promoties #reacties #yoorsupdate     

150 comments