Huizen van Zegen

Lid sinds: 18-07-2018

#haatprediker anderson
24Apr2019
Haatprediker Steven Anderson niet welkom in Nederland
Huizen van Zegen

Eigenlijk moet ik de titel even iets aanpassen: Christen haatprediker Steven Anderson niet welkom in Nederland! Christen en dat uitroepteken zijn essentieel in deze namelijk. Een prediker gevuld van haat wegens welke gemeenschap dan ook, moet geweerd worden uit Nederland. Deze lieden is gewoon geen plek voor in Nederland en zou dat ook NOOIT mogen krijgen.Terecht heeft het COC een brief gestuurd aan de tweedekamer en de minster gevraagd om deze haatprediker de toegang te laten weigeren in Nederland. Een haatprediker (en ja, dit keer zal ik haatprediker consequent doorvoeren, om discussie te voorkomen, of moet ik er ook nog eens christen bijzetten voor de duidelijkheid!) mag NOOIT het recht hebben om te spreken in Nederland en zeker niet wanneer hij openlijk moord heeft goedgekeurd! Een aanslag op een homobar heeft hij vergoelijkt, in Florida, door te zeggen: ,,goed nieuws omdat er vijftig homoseksuele pedofielen minder op de wereld zijn”.  Ik denk dat deze man niets, maar dan ook werkelijk niets heeft begrepen van de liefde Gods voor de mensheid. Bovendien is deze man een Holocaust ontkenner. Hoe durf je het in je hersens te halen, zeker in deze tijd, om hier ook maar over te twijfelen! De geschiedenis kun je niet ontkennen, noch ontkrachten door weg te kijken!We leven in een rare wereld, haatpredikers moeten we in deze maatschappij de wacht aanzeggen en weigeren om in ons land ook maar een podium te bieden. Ik weet niet welke kerk hij eventueel zou gaan bezoeken, maar ik ben sterk van overtuiging dat deze kerkgenootschap opgeheven moet worden. We mogen NOOIT een podium bieden aan haatpredikers. Nee, Steven Anderson is staat wat mij betreft aan ‘een ongewenst vreemdeling’ en moet bij de poorten van de landsgrenzen opgepakt worden en direct uitgezet! Geen discussie mogelijk!

#jezus leeft
21Apr2019
aanslag sri lanka 2019
Huizen van Zegen

Het is paaszondag, traditie getrouw zeggen wij, als gelovigen tegen elkaar: ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’ Drie dagen heeft Hij in het graf gelegen en vandaag, vandaag vieren wij geen feest… We leven Paaszondag 2019. Dood en verderf is er gezaaid in Sri Lanka. In diverse kerken en hotels zijn aanslagen gepleegd door een groep extremistische moslims. Op een ‘moderne manier’ hebben ze het leven van velen genomen (in de berichten wordt nu gesproken van 185 doden en vele gewonden!), Jezus doorboord door de nagels, mensen in Sri Lanka, op wrede wijze door kogels! Maakt het verschil, de manier waarop? Het is moord, het is doodslag, onschuldig. Twee duizend jaar geleden en nu weer. Wat bezield de mens dat hij mag nemen wat van God is, mag beschikken over leven en dood van zo velen? Onze gedachten en medeleven gaan naar de gewonden, de overledenen en de nabestaanden van de slachtoffers in Sri Lanka, maar ook onze gedachten naar, hoe tegenstrijdig ook: de opstanding en het leven! Jezus, gestorven voor velen. Slachtoffers en doden in Sri Lanka, waarom? Wraakzucht? Of jihad? Afkeuring treft ons deel alsmede ons medeleven. Maar ook: wat is dit voor religieuze waanzin van de moslims (wereldwijd!) die in deze tijd als idioten tekeer gaan en denken het gelijk en hun (af-)god aan hun zijde te hebben? Het is waanzin! Afkeuring, woede, het overmand onze gedachten en dat moet het ook. We moeten opstaan tegen onrecht, ongeacht welke religie hier achter schuil gaat. We moeten nadenken hoe wij, in ons eigen land, met elkaar willen omgaan. We moeten nadenken of er wel een plaats is voor een religie van waanzin, van dood en verderf. We moeten nadenken of we haatpredikers (van welke vorm dan ook), nog wel een podium mogen aanbieden. We moeten elkaar tot verantwoording roepen, we moeten naast elkaar gaan staan, de moslim en de christen, die dit zo verafschuwen. Om te zeggen en te laten zien: dit mag niet, dit kan niet! En ja: de moslim! Ze kunnen zich niet verstoppen achter de #nietmijngeloof of #nietmijnislam. Het is gebeurd wegens de overtuiging op grond van diezelfde islam en dus is het jouw islam (die mede aangevallen en geweld aangedaan wordt!). We mogen en kunnen ons niet langer verstoppen, dit moet stoppen!

#stille zaterdag
20Apr2019
stille zaterdag
Huizen van Zegen

Het is vandaag stille zaterdag, twee dagen na de kruisiging van Christus aan het Kruis van Golgotha. De discipelen, ook wel leerlingen van Jezus, zijn samen gekomen in een bovenkamer te Jeruzalem. Wat zouden zij besproken hebben? In elk geval moet daar een droevige sfeer hebben gehangen. De ‘Messias’ is niet meer! ‘Breek deze tempel af en na drie dagen zal ik het weer opbouwen’; wat bedoelde die Jezus toch? Woorden, teksten moeten naklinken daar in die boven kamer te Jeruzalem. Zonder enig doel, grievend moeten zij daar samen hebben gezeten. Petrus, de haan die gekraaid heeft. Het zal allemaal de revue wellicht gepasseerd hebben. Op deze Rots zal ik de gemeente bouwen, maar wie gaat ons voor? Genageld aan het Kruis, Gethsemanee dreunt nog door. Ik zal, ik moet, de wil van de Vader! Maar ook: ‘als u het wilt, mag deze beker mijn lippen voorbij gaan?’ Stille zaterdag, wij boffen maar even vandaag. Ik zie de zon schijnen, een helder licht. De temperatuur aangenaam voor de tijd van het jaar. Vogels, ik hoor ze zingen en de duif koert ook zijn lied. De rust van deze stille zaterdag zomaar als een oase van rust in de achtertuin. Een vliegtuig zoekt zijn weg naar zijn bestemming en laat zijn sporen na hoog aan de hemel. Onderweg naar…? Zouden de discipelen, in de stilte van deze zaterdag, daar ergens in Jeruzalem, iets mee krijgen van de vreugde die hen te wachten staat? Zouden ze de woorden herinneren van Jezus, dat die tempel na drie dagen weer op zal staan? Wij weten de uitkomst van hetgeen daar gebeurd is, en wat de komende dagen te wachten staat. De Heer zal waarlijk opstaan uit het graf. Maria en vele anderen zullen hem zien. De Bijbel zegt meer dan 500 mensen! En dan zal Hij nog 40 dagen rondgaan over de aarde, zal nog 40 dagen lang de discipelen en de mensen om Hem heen onderwijzen. Zal nog 40 dagen lang onderricht geven in het aanstaande Koninkrijk van de Hemelen. Tot de dag van de Hemelvaart. Dan zal Hij opgenomen worden in dat Koninkrijk van de Hemelen, een plaats zal Hij bereiden voor jouw en voor mij, die Hem aanvaard hebben als Heer en Heiland. Tot die dag, herinner ik mij de woorden: ‘wat noemt gij mij Rabbi en doet gij niet wat ik zeg’. Probeer te leven volgens zijn richtlijnen, met vallen en opstaan. Hem achterna, of Hem tegemoet. Nog maar een korte tijd, een enkele nacht, dan zullen wij elkaar zeggen: ‘de Heer is waarlijk opgestaan’. Maar zullen we ook zeggen: ‘ik ben opgestaan, uit het graf van het leven, die eens de dood voortbracht, naar het eeuwig leven in het licht van Golgotha’. Want ook wij bewandelen de weg naar de eeuwige dood, maar in Hem en door Hem, mogen wij ook nu al opstaan in dat eeuwige leven, wat Hij heeft volbracht aan het Kruis van Golgotha.  De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, u toewensende. Overzichtspagina Via Dolorosa Een studie over de weg die Jezus ging. Lees meer

#boek recensie
14Apr2019
Boek recensie: God heeft een plan met uw leven ~ Immanuël Livestro
Huizen van Zegen

Het is al enkele jaren geleden dat ik Immanuël Livestro mocht ontmoeten via het wereld wijde web. Ik denk dat ik via een vriend eens heb gekeken bij Imanuël op zijn website en daar de titel van zijn boek ‘ontdekte’:              God heeft een plan met uw leven. Inmiddels mag ik al meer dan 12 jaar, ik denk zelfs bijna 13 of wellicht zelfs 14 jaar, de website ‘beheren’, die ik ook opgezet heb: Kracht voor Herstel. En in al die jaren hebben wij hier als subtitel onderstaan: God heeft een plan met jouw leven! Ik heb Immanuël uitgenodigd om eens te komen spreken bij ons in de toenmalige huisgemeente en sindsdien is er een goede vriendschap ontstaan. Vandaag wil ik jullie dan ook graag wijzen op dit fantastische werkboek. Of zoals hijzelf in het eerste hoofdstuk schrijft: Vandaag bent u met mij aan een avontuur begonnen, want mijn doel met dit boek is, om samen met u te komen in het plan dat God voor u heeft. Waarom ben ik op deze aarde? Heeft mijn leven een doel? Dit is de vraag die bijna ieder mens bezig houdt. Zowel gelovig als ongelovig zij we op zoek naar het hoe en waarom… In de bijbel kunnen we lezen dat God daadwerkelijk een plan en doel met ons leven heeft. De profeet Jeremia zegt het op de volgende wijze in Jeremia 29:11: Want ik weet, welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Toch valt het niet mee om dit plan te vinden voor ons leven. Soms gebeurd er iets (soms door onze eigen schuld, maar ook door toedoen van anderen) waardoor het lijkt dat we de koers kwijtraken. Dit werkboek wil u helpen om Gods plan voor uw leven te vinden, zelfs als u het helemaal verprutst heeft. Want het mooie is dat God geen B plannen heeft, maar enkel A plannen en dat je met Hem altijd opnieuw mag beginnen. De auteur weet waar hij over schrijft. In 2007 leek het erop dat Gods plan voor zijn leven teneinde kwam toen hij vanwege privé omstandigheden moest stoppen als voorganger van een boeiende en groeiende gemeente. Vandaag de dag is hij werkzaam als uitvaartverzorger (van zijn eigen onderneming) en kan hij misschien nog wel meer kwijt over zijn geloof als toen hij nog voorganger was. Ja, God wil ons opnieuw een hoopvolle toekomst geven. God heeft een plan met uw leven.  Bent u nieuwsgierig geworden naar dit boek, dan kunt u deze bestellen bij  https://www.smg-ministries.com/bookshop  

#de jezus manier
09Apr2019
niet wijzen maar wenken
Huizen van Zegen

Niet wijzen maar wenken De Jezus manier Geloof jij in toeval of misschien wel het lot? Nou, bij ‘toeval’ of is het toch ‘het lot’, werd mij gisteren gevraagd door Arie-Jan Mulder, of ik eens zijn boek wilde promoten. Niet wijzen maar wenken De Jezus manier. Bij ‘toeval’ of is het toch ‘het lot’, begint Arie-Jan zijn boek met de uiteenzetting van een heftige periode in zijn leven. De periode van gedwongen rust na een zware hartaanval. ‘Gelukkig’ heb ik geen hartaanval, slechts een zeer pijnlijke rug met uitstraling naar beide benen op het moment, maar wel een moment van relatief gedwongen rust dus. Een moment om even tot rust te komen en een aanvang te nemen in het lezen van zijn boek.  Om nog even terug te komen op die hartaanval: het is wel een hart-aanval dit boek! Het kan namelijk nog wel eens confronterend overkomen om dit boek te lezen en te denken dat je de verhalen die hij gebruikt in dit boek, denkt te kennen. Vanuit een heel verhelderend perspectief, vanuit een ander gezichtspunt neemt Arie-Jan jouw mee om deze verhalen te herontdekken en opent jouw ogen om het eens te zien vanuit een heel ander licht. Neem nu Nikodemus. Wanneer je enigszins bekend bent met de Bijbel, dan ken je het verhaal wel van Nikodemus. Het lijkt op een heimelijke ontmoeting tussen hem en Jezus, maar niets is minder waar, zo blijkt in dit boek. Of die Samaritaanse vrouw bij de put, die op het heetst van de dag water gaat halen. Zo’n ongelooflijk verhaal, waarbij de vooroordelen direct op je netvliezen zijn gebrand, maar waar Arie-Jan tevens de vinger op de zere plek van ‘de gelovige’ legt en de wijze van onderwijs binnen vele gemeenten. Op een fascinerende wijze laat Arie-Jan ons zien dat wij mensen nog wel eens een vooroordeel kunnen hebben over andere mensen, maar niets is wat het lijkt dat het is! Jezus kent ons, door en door. Hij weet als geen ander waar jij doorheen gaat en weet wat jij nodig hebt. Hij legt niet de ‘vinger op de zere plek van de zonde’, maar legt de ‘vinger op de zere plek van genade’! Daar waar jij, in angst en wellicht falen, rondwandelt op deze aarde en wellicht zelfs door teleurstelling en afwijzing, geneigd bent om je af te zonderen op eenzame plek, daar wil Jezus jouw ontmoeten. Een arm om jouw heen leggen, niet om je af te wijzen, niet om je te veroordelen, maar om je te wenken ‘in Zijn helder licht’. Jezus weet feilloos een antwoord te geven op jouw vragen zonder dat jij je afgewezen voelt, zonder je schuldig te hoeven voelen. Waar wij mensen nog wel eens ‘weten hoe het hoort’, daar laat Jezus geen misverstand bestaan wat betreft schuld en afwijzing: die is er niet bij Hem! Jezus, Hij ging jouw vooruit. Hij is op elke plek in jouw leven al geweest en Hij zal er altijd zijn op de plek waar jij bent. Niet om af te wijzen, maar om te wenken. Niet om je op afstand te zetten of te houden, maar om jouw te ontmoeten. Daar waar geen mens ooit is geweest, daar is Hij geweest! De Jezus manier, niet om (af) te wijzen maar om te wenken. Mag ik jouw dit boek van harte aanbevelen? Het zal jouw kijk op Christus leven en werken op aarde veranderen. Het zal jouw manier van Christus volgen veranderen. Het zal jouw identiteit als volgeling van Jezus veranderen in de positieve zin van het woord. Niet wijzende, maar wenkende. Van harte aanbevolen dus. Een nieuw boek van Arie-Jan Mulder DE JEZUS MANIER; NIET WIJZEN MAAR WENKEN Hoe ging Jezus met mensen om? Kunnen wij dat ook? Bijbelstudie op zijn best! Als boek te koop voor € 12,50 of als E-boek voor € 5,95 via https://delepelaar.org/

#hangjongeren
17Mar2019
Hangjeugd en wat dan?
Huizen van Zegen

Aanleiding tot het schrijven van deze notitie: winkelontzeggingen i.v.m. overlastgevende jeugdgroep. De Vomar in Julianadorp heeft besloten om een 5 tal jongeren voor de duur van 3 maanden de toegang te weigeren. Aanhoudend hinderlijk gedrag in en bij het Winkelcentrum Dorperweerth, een grote mond tegen het personeel en provocerend gedrag in de winkel was hiervan de aanleiding. Winkeliers van het winkelcentrum Dorperweert hebben enige tijd geleden de handen ineen geslagen. Een winkelverbod voor een winkel gaat vanaf nu gepaard met een waarschuwing voor een ontzegging voor het hele winkelcentrum. Pleeg je binnen die waarschuwingstijd weer een strafbaar feit of vertoon je hinderlijk gedrag, dan resulteert dit in een winkelcentrum verbod voor 6 tot 12 maanden én een proces-verbaal. Politie, handhaving, jongerenwerk en winkeliers werken intensief samen om jeugdoverlast te voorkomen of te bestrijden. FaceBook; Politie Den Helder Hieronder plaatste ik de volgende reactie: Er speelt denk ik nog een ander probleem: In Julianadorp is niet echt een plek voor deze jongeren. Het buurthuis DroogheBol is gesloten, maar ook deze was niet uitnodigend voor jongeren. Verouderd en ook niet altijd geopend voor (hang-) jeugd. Ook werden (en worden) deze jongeren verjaagd van plek naar plek. Nu is het probleem bij de Vomar, waar gaan ze nu heen? Juist, ik denk bij het skate- baantje, totdat ze daar ook weer overlast gaan veroorzaken. En dan? Richting oude dorp (muziektentje) om te hangen? Zou het niet een idee zijn om met die jongeren echt in gesprek te gaan en hen de mogelijkheid te bieden ergens een ‘eigen ontmoetingsplek’ te creëren? Ik zie wel een mogelijkheid voor de dependance van de Rank, die deze zomer leeg zal komen. Is het niet een mogelijkheid om die zo in te richten dat de jeugd er een eigen plek heeft, in combinatie met inloop uren voor ouderen en eenzame mensen? Dit zou volgens mij tegen kostprijs kunnen en daarbij de verplichting het gebouw te onderhouden. Wanneer je je daar hard voor zou maken, in combinatie met een jongerenwerker, kerkenraad en gemeente, volgens mij heb je dan best kansen om deze jeugd in ‘het gareel te krijgen’ en pak je een ‘harde kern van probleemjongeren’ aan, die als voorbeeld kunnen fungeren voor andere jongeren. Zomaar even een idee hoor, ik weet natuurlijk niet wat de plannen zijn met de dependance van de Rank, maar ik zie kansen en het zou jammer zijn als de gemeente dat onbenut laat! Politie, handhaving, jongerenwerk en winkeliers werken intensief samen om jeugdoverlast te voorkomen of te bestrijden. Er wordt, en dat is begrijpelijk in deze context, weinig verteld over hoe deze samenwerking tot stand is gekomen, noch waar die uit bestaat. Wat wel wordt vermeld is hoe te voorkomen of te bestrijden, maar er wordt, wederom begrijpelijk in deze context, geen concrete oplossingen aangedragen. Er word slechts op fragmentarische basis een ‘probleem situatie geschetst’ en een fragment van de oplossing weergegeven. En de reacties onder dit bericht zijn reacties als angst en veroordeling. Begrijpelijk, begrijpt u mij niet verkeerd. Ook het ‘wijzende vingertje naar ouders’ is geen uitzondering in de reacties. En natuurlijk, het is begrijpelijk, nogmaals: verstaat u mij niet verkeerd! Een reactie die ik hier wil aanhalen is deze: Vind het wel humor dat het zolang geduurd heeft voor ze eindelijk deze maat regelingen nemen. Kom dan ook is op voor de jongeren en maak een plek aan voor ze ergens in het dorp waar niemand last van ze heeft. Het is deze reactie, alsmede die ik zelf schreef, die de spijker op zijn kop slaat! Er word wel veel OVER de jongeren gepraat, maar niet MET de jongeren. In mijn reactie schreef ik al. In mijn reactie schreef ik al over de dependance van basisschool de Rank. Deze komt medio april leeg, daar de basisschool dan wel verbouwd zal zijn, met de uitbreiding van het voormalig buurthuis DroogheBol. Kan de gemeente Den Helder deze niet ter beschikking stellen, tegen ‘vruchtgebruik’ met de toevoeging dat dit gebouw onderhouden moet worden en een (opstart) subsidie. In eerste instantie van twee jaar, waarna er een evaluatie komt. Daarna zou er een optie moeten zijn van tenminste vijf jaar, om financieel onafhankelijk te worden. Hierin zouden dan diverse zaken ondergebracht kunnen worden: 1) een plek voor de jongeren om ‘te chillen’; 2) een ontmoetingsplaats voor ouderen en eenzamen; 3) al wat niet meer zich aandient. Dit zou op verschillende manieren gerealiseerd kunnen worden: Samenwerking tussen ‘Huizen van Zegen’ (de naam waar wij al onder werken), aangevuld met de lokale kerken, politie, jeugdwerk/jeugdzorg, stichting Terwille en gemeente Den Helder, aangevuld met andere (belanghebbende) partijen. Hierbij duidelijk de wensen van de jongeren betrekken voor invulling van avond uren alsmede ouderen en eenzamen de mogelijkheid geven elkaar te ontmoeten in een ongedwongen sfeer en omgeving. Ik denk hierbij aan een vorm van buurthuis/jeugdsoos/jeugdhonk, met dien verstande dat er GEEN alcoholische dranken geschonken worden en drugs gebruik uit den boze is! Wanneer de gemeente een substantieel deel van opstartkosten en subsidie bijdraagt, en ook de kerken hierin mee willen dragen, dan zou deze vorm van elkaar ontmoeten, al kunnen aanvangen vanaf medio oktober. Voordeel voor de winkeliers is dat de jongeren niet meer gaan hangen bij het winkelcentrum, daar tegenover zouden zij dan een deel van sponsoring op zich kunnen nemen, in de vorm van schenken koffie/thee en frisdrank, om zo de kosten laag te houden en substantieel bij te dragen aan het tegen gaan van de overlast die zij ervaren. Door op deze wijze met elkaar, lokaal het probleem aan te pakken, ontstaat er wederzijds begrip voor elkaar en helpen we de lokale samenleving meerdere problemen aan te pakken. Graag ontvang ik van u dan ook een reactie en wellicht een uitnodiging tot een gesprek om het een en ander verder uit te werken. Met vriendelijke groet, ..... In de bijlage doe ik u graag een puntsgewijze visie. Bijlage   Met de inwoners en probleemjongeren van Julianadorp (en omgeving) betrokken te raken Een plaats te bieden en een verbindende factor zijn voor en door mensen Het bieden van een open ontmoetingsplaats met (gratis) een kopje koffie of thee Hulpverlening en begeleiding op diverse gebieden Praktische bijstand verlenen waar mogelijk Dichtbij de mensen te staan in hun soms moeilijke situatie Samenwerking met andere organisaties en kerken Verzonden via de mail aan de politieke partijen, zou het wat opleveren?

#god loven en prijzen
15Mar2019
als de Heer het huis niet bouwt
Huizen van Zegen

Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. ~Romeinen 8:31-39 Vanmorgen zomaar even in gesprek met een mede broeder over de website. Over de invulling ervan, over de (positieve) veranderingen en verbeteringen. Over het doel, het plan. Over hun eigen plannen en ideeën. Maar ook over gezondheid en ziekte, over moeite, over strijd. ‘Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de arbeiders’. Over het loslaten van diezelfde moeite, het loslaten waarom er ziekte is. Over het goede wat God ons wil geven, maar tegelijkertijd bewust te zijn van het leven in een gebroken wereld. Over het zuchten van de aarde. Over al wat er op leeft, maar ook erin en de aarde zelf. Vragen die zo de revue passeerden en soms het ook niet begrijpen van Gods plan met het leven op aarde. Tegelijkertijd wetende dat het goed is de Heer te loven en te prijzen ondanks omstandigheden en situaties waarin we verkeren. Wat kan ons immers scheidden van de liefde van de Heer? We weten het allemaal wel, maar zijn zo snel geneigd het bijltje er bij neer te gooien, de knuppel in het hoenderhok te smijten. Het koppie te laten hangen en ons ‘er bij neer te leggen’. God vraagt van ons, in welke omstandigheden we ook zitten, om Hem te zoeken, Hem te loven en te prijzen. Wat zal ons immers scheidden van de Liefde van de Heer? We lazen het al in Romeinen, maar wat een uitwerking als we dan in de laatste verzen lezen, als alle tegenslagen aan de voeten van de Heer worden gebracht: Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. Niets zal ons scheidden van de liefde van de Heer, en misschien moeten we LIEFDE maar met hoofdletters schrijven.

MEER