Fair Science
Joined 21 Dec, 2015
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.
Intro
Fair science is ontstaan uit bezorgdheid dat de jeugd, en het grote publiek in het algemeen, steeds minder in staat (zullen) zijn om de uitdagingen in de maatschappij aan te pakken. Om problemen op te lossen dient men eerst de oorzaken te benoemen en te verklaren. De kern van de meeste problemen is onwetendheid. Immers wie een verkeerd of onvolledig beeld heeft van gebeurtenissen, zal nooit ongewenste of dreigende trends kunnen stoppen. Vooral in Vlaanderen is er bijzonder weinig besef dat een betere, openhartige studie van achtergronden en geschiedenis van elk probleem essentieel is. Hopelijk kunnen deze https://yoo.rs/fair.science pagina's ertoe bijdragen dat een bekrompen denk- en werkwijze plaats maakt voor echte antwoorden en oplossingen. Fair Science wil voor iedere geïnteresseerde een forum bieden om hierrond ideeën uit te wisselen, knoeiwerk aan het licht te brengen en een echt alternatief aan te bieden. Hoe meer reacties en bezoeken, hoe sneller het initiatief zal groeien. Welkom !
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.
Add posts to your archives and hide them temporarily? Go Premium.
Create and customize an unlimited amount of tabs? Go Premium.