budgetmiep

Lid sinds: 19-02-2016

09May2016
Leven in de schaduw
budgetmiep

Via de mail kreeg ik een leuk berichtje van twee studenten die in hun laatste jaar van de opleiding journalistiek zitten. Vera Born en Milou van Kooten hebben een documentaire gemaakt over dakloze gezinnen in Nederland, Leven in de schaduw. En hier wil ik natuurlijk wel wat extra aandacht aan geven.De documentaire gaat over Dixy en haar twee dochters Isabella en Laura. Vier jaar geleden raakte het gezin dakloos door financiële problemen. Deze ontstonden na een echtscheiding tussen Dixy en haar ex-man waardoor ze haar koopwoning met schulden moest verkopen. Op dit moment wonen ze in een anti-kraak woning maar hebben natuurlijk geen idee hoelang ze hier nog kunnen blijven wonen.Dat niet alleen mensen in een uitkering dakloos worden bewijst Dixy. Ondanks dat ze hard werkt heeft ze toch financiële problemen en geen vaste woon of verblijfplaats. Met twee banen doet ze hard haar best om er weer bovenop te komen.Ondanks alles is het gezin nog steeds strijdlustig en positief ingesteld. En zoals het gezin van Dixy zijn er nog velen andere gezinnen. Deze documentaire toont aan dat iedereen in Nederland dakloos kan worden. Dat er een groot probleem is in de opvang voor dakloze gezinnen.De meeste hulpverlening is gericht op mensen met bijkomende problematiek. Zoals een verslaving of psychische problemen. Vaak is het ook gericht op alleenstaande mensen. Eerder schreef ik ook al een artikel over dakloze gezinnen en het tekort aan opvang. Gezinnen met kinderen worden bijvoorbeeld opgevangen in daklozencentra samen met daklozen die wel bijkomende problemen hebben, of worden uit elkaar gehaald en opgevangen bij verschillende instanties, omdat er simpelweg geen plaats is voor een heel gezin.In Amsterdam leven er bijvoorbeeld nog steeds 75 gezinnen in hotels doordat ze dakloos zijn geworden. Sommige wonen daar al meer dan een jaar en hebben nog steeds geen hulpverlening en nieuwe woning gekregen. Het gezin van Dixie leeft bijvoorbeeld al 4 jaar ‘op straat’. Zonder vaste woon of verblijplaats. De documentaire laat zien met welke problemen je dan te maken krijgt.De première van de film Leven in de schaduw is op 5 juni in het Louis Hartlooper complex in Utrecht. Vera en Milou vinden dat dit onderwerp meer aandacht moet krijgen en zijn daarom een crowdfunding gestart om de film nog meer te verbeteren. Op die manier hopen ze dat de film door meerdere media uitgezonden zal worden, wat natuurlijk weer zorgt voor meer aandacht voor dit probleem.Wil je zelf ook meer aandacht voor dakloze gezinnen die vaak aan hun lot worden overgelaten? Steun Vera en Milou dan en doe een donatie via http://cinecrowd.com/nl/node/4994. Helpen kan ook al door dit bericht zoveel mogelijk te delen. Hoe meer bekendheid er wordt gegeven aan de documentaire hoe beter.

08Mar2016
Zwaan dood door selfie
budgetmiep

Een toerist in de Macedonische plaats Ohrid wilde zo graag een selfie maken met een zwaan dat het het arme beest fataal werd. De vrouw zou de zwaan eigenhandig uit het water hebben getrokken en er vervolgens mee op de foto zijn gegaan. Op de foto is duidelijk te zien dat het arme beest er geen zin in heeft, maar daar geeft mevrouw niks om. Je moet er natuurlijk wel goed op staan voor het thuisfront. Getuigen zouden hebben gezien hoe de zwaan aan zijn vleugels uit het water werd getrokken. Dit gebeurde zo hardhandig dat het mooie dier later op het strand overleed aan zijn verwondingen. Na de selfie bekommerde de vrouw zich ook niet meer om de zwaan en dumpte hem op het strand.De vrouw uit Bulgarije kon de zwaan pakken omdat deze gewend zijn aan alle toeristen om het meer in Ohrid Macedonië. Er zouden veel getuigen zijn geweest, waarom er niemand in heeft gegrepen is voor mij dan ook onvoorstelbaar. Kennelijk leven we in een wereld waar het normaal is om dieren te gebruiken en zo ernstig te mishandelen, enkel om zo de mooiste selfie te krijgen. De vrouw zelf vond het allemaal erg grappig, zoals op de foto's te zien. Misschien moeten we haar ook eens hardhandig uit haar woning sleuren, en vervolgens dumpen op straat. Of deze foto's door metgezellen van haar zijn gemaakt of door getuigen is mij niet helemaal duidelijk. Beiden zijn in ieder geval net zo schuldig.Bron:http://www.dailymail.co.uk/news/article-3480700/The-swan-died-photograph-Tourist-kills-bird-dragging-lake-just-pose-Macedonia.html

05Mar2016
In Nederland zijn MINIMAAL 900 gezinnen dakloos
budgetmiep

Er zijn weer nieuwe cijfers bekend, ditmaal over het stijgende aantal daklozen. Na het rapport vorige week over de langdurige armoede in Nederland, laat dit rapport weer zien dat het helemaal niet zo goed gaat in Nederland. Schrikbarend genoeg is er sinds 2009 een stijging van 74% voor het aantal daklozen in Nederland, maar waarschijnlijk ligt dat allemaal aan de crisis, zoals Jetta Klijnsma regelmatig als standaard antwoord heeft. Volgens haar ook de reden van de stijgende langdurige armoede en de groei van kinderen die in armoede leven.31.000 daklozenTerug naar de daklozen, een aantal weken geleden schreef ik al een bericht over dakloze gezinnen in Limburg. Volgens Maatschappelijke Opvang Moveoo zijn er in Limburg namelijk 76 gezinnen die niet terecht kunnen in een opvang. Naar aanleiding van het bericht over de groei van daklozen besloot ik er eens wat meer over op te zoeken. Zo heb ik naar de cijfers gezocht van het aantal uithuiszettingen in Nederland in 2015, nergens is hier iets over te vinden. Ik vraag me namelijk af hoe exact deze nieuwe cijfers van het CBS namelijk zijn. Worden hier ook de dakloze gezinnen meegenomen die een slaapplaats bij familie of vrienden hebben door een uithuiszetting? Zijn de dakloze kinderen erbij geteld en wat verstaat het CBS precies onder dakloos?Rapport CBSLaten we het rapport van het CBS eens onder de loep nemen, als eerste het begrip dakloos. Dit is volgens het CBS iemand die dakloos is:  ‘Dit onderzoek richt zich op de populatie feitelijk daklozen tussen de 18 en 65 jaar. Dit zijn mensen die slapen in de open lucht, in overdekte openbare ruimten, zoals portieken, fietsenstallingen, stations, winkelcentra of een auto, of binnen slapen in passantenverblijven van de maatschappelijke opvang en eendaagse noodopvang, of op niet-structurele basis bij vrienden, kennissen of familie, zonder vaste verblijfplaats.’We kunnen nu dus wel vaststellen dat dakloze kinderen er niet bij zijn geteld. Of de ouders uit de gezinnen er wel bij zijn geteld is nog maar de vraag, wat wordt verstaan onder structureel volgens het CBS? Ook wordt duidelijk dat het gaat om een schatting, naar aanleiding van een drietal registers van daklozen. De drie registers waaruit het CBS haar aantal heeft afgeleid zijn: Het BRP en de lijst mensen die volgens hun verblijven in een nacht of daklozenopvang. Een lijst van bijstandsgerechtigden die volgens het bijstandsregister dakloos zijn. Een selectie van daklozen uit het Landelijk Alcohol en Drugs InformatiesysteemWe kunnen er dus wel van uitgaan dat deze cijfers wederom uit de losse pols van het CBS komen.Onderzoek TrimbosEen ander onderzoek wat ik tegenkwam was er een met schrikbarende cijfers. Het Trimbos heeft in opdracht van staatssecretaris van Rijn een onderzoek gedaan naar gezinnen in de maatschappelijke opvang. Ook dit onderzoek is niet compleet, maar zelfs de cijfers die er incompleet uit komen liegen er niet om. Dit rapport is op 22-12-2015 verschenen.Dit onderzoek richt zich dus specifiek op dakloze gezinnen, hieronder wordt verstaan dat het een huishouden is met minstens één volwassene en één minderjarige. Hoe worden deze gezinnen in hun gemeenten opgevangen, om hoeveel gaat het, verblijven kinderen bij verslaafden in dezelfde ruimte in een nachtopvang etc. Kanttekening bij dit onderzoek is dat er vragenlijsten zijn gestuurd naar centrumgemeenten en opvanginstellingen. Slechts 59% van de opvanginstellingen heeft het formulier terug gestuurd. Het Leger Des Heils, heeft het formulier niet teruggestuurd, terwijl dit een van de grootste aanbieders van maatschappelijke opvang is. Aan het onderzoek deden 37 centrumgemeenten mee. Onder alle tabellen staat dan ook dat dit de minimumschatting is en dat het ware aantal waarschijnlijk hoger ligt.Ik zal jullie alle rompslomp erom heen besparen en gewoon gelijk met de cijfers komen: 874 gezinnen in Nederland zijn dakloos 1429 minderjarige kinderen verblijven in een maatschappelijk opvang als gevolg van een uithuiszetting 21% geeft aan dat het voorkomt dat gezinnen niet toegelaten worden tot de maatschappelijke opvang 33% geeft aan dat de opvangcapaciteit onvoldoende is 28% van de gemeenten geeft aan dat er geen sprake is van fysieke scheiding tussen de daklozenopvang en gezinsopvang, bij de maatschappelijke opvang is dit 35% 63% van de gemeenten en 59% van de maatschappelijke opvangen is het eens met de stelling dat een dakloos gezin onder geen beding op straat komt te staan en dat er altijd gezocht wordt naar en passende oplossing, toch is bij de gemeenten nog 13% het hiermee oneens en bij de maatschappelijke opvang is dit 24% Met de stelling of er voldoende woningen beschikbaar zijn in de opvang voor gezinnen is slechts 27% van de gemeenten het eens en 12% van de maatschappelijk opvang Met de stelling of er ten aanzien van de opvang van dakloze gezinnen is afgestemd op het Jeugdwet-beleid voor multi-probleemgezinnen en er dus een integraal Wmo-jeugdwet is, is 23% van de gemeenten het ermee eens en 12% van de opvang Met de stelling gezinnen met kinderen verblijven niet in dezelfde ruimte als dakloze mensen met psychiatrische- of verslavingsproblemen is 10% van de gemeenten het oneens en 18% van de maatschappelijke opvang Naar gemiddelde verblijft een gezin zo’n 8,3 maanden in een maatschappelijke opvang, variërend van 3 tot 29 maandenMinimaal 900 dakloze gezinnen in NederlandHieruit kunnen we dus concluderen dat er nog veel mis is met de opvang van gezinnen die dakloos worden. Uit het rapport blijkt dat vrijwel iedereen aangeeft dat er een tekort is aan opvang. Hierdoor ontstaan dan weer andere problemen zoals het verblijf van kinderen in dezelfde ruimten als daklozen met psychiatrische of verslavingsproblemen. Ook wordt er aangegeven dat er een groot tekort is aan geschikte en betaalbare woningen voor daklozen gezinnen, waardoor ouders en kinderen onnodig lang in een opvang zitten.Dit onderzoek is alleen gedaan naar aanleiding van gezinnen die in een opvang verblijven en ondersteuning krijgen bij opvang vanuit de gemeenten. Gezinnen die dakloos worden en onderdak krijgen bij familie of vrienden zijn niet meegenomen in dit onderzoek. Dit zijn dus minimale cijfers, omdat niet alle centrumgemeenten en maatschappelijke opvangen hebben meegewerkt en niet alle vragenformulieren compleet ingeleverd zijn geretourneerd. De daadwerkelijke cijfers zijn dus een stuk hoger.Falend beleidIk denk niet dat ik hier nog enkele toelichting aan hoef te geven. Ieder mens die zonder eigen huis en haard leeft is er een teveel. Mark Rutte vind dat in Nederland de term armoede niet van toepassing is. In Nederland hoeft niemand op straat te leven. Uit deze cijfers blijkt maar weer dat er daadwerkelijk gezinnen op straat leven, omdat ze buiten de boot vallen. Minimaal 1400 kinderen leven in Nederland zonder een eigen huis, zonder een eigen slaapkamer, zonder hun eigen speelgoed. Een aantal van deze kinderen moet leven tussen daklozen met ernstige persoonlijke problemen, omdat ze anders noodgedwongen op straat slapen. Hier horen we onze minister-president niet over. Noch horen we hier de mainstream media over. Hoewel dit rapport al een aantal maanden uit is wordt hier geen aandacht aan besteed.Het aantal daklozen is stijgende, mensen blijven steeds langer in de armoede zitten, het aantal daklozen gezinnen is stijgende en het aantal kinderen dat opgroeit in armoede neemt alleen maar toe. Het is duidelijk dat er iets mis gaat in de aanpak van deze regering, het wordt tijd dat ze dit zelf ook eens gaan inzien, voor al die dakloze kinderen.Link onderzoek CBShttp://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2016/aantal-daklozen-in-zes-jaar-met-driekwar-toegenomen.htmLink onderzoek Trimboshttps://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/12/22/gezinnen-in-de-maatschappelijke-opvangDit is een van de blogs van mijn eigen website www.budgetmiep.nl ik schrijf hier regelmatig over dit soort problematiek in Nederland. Eerder schreef ik ook al over dakloze gezinnen in Limburg, Moveoo gaf aan dat er een groot tekort was in de opvang hiervoor. Ook de cijfers van het CBS zijn vaak uit de lucht gegrepen, het lijkt er op dat de regering liever haar hoofd in het zand steekt wat betreft armoede en het groeiende probleem hierin. En het CBS lijkt hier prima in mee te werken door incomplete cijfers. Meer over deze onderwerpen lees je hier: http://www.budgetmiep.nl/verhalen-uit-het-nieuws/76-limburgse-gezinnen-dakloos/http://www.budgetmiep.nl/verhalen-uit-het-nieuws/langdurige-armoede-cijfers/

21Feb2016
HIV-patient moet na toestemming rechtbank voor wietkweken alsnog zijn huis uit
budgetmiep

De 58-jarige Rudolf Hillebrand was laatst uitgebreid in het nieuws toen hij van de rechtbank toestemming kreeg om zelf medicinale wiet te kweken. Rudolf is namelijk HIV-patiënt en de wiet uit de coffeeshop is voor hem onbetaalbaar, buiten dat is het onbekend welke substanties hier allemaal aan toegevoegd zijn. De medicinale wiet die via de apotheek te krijgen zijn, hebben geen positieve uitwerking op de man.Twee weken geleden besliste de rechtbank in het voordeel van Rudolf Hillebrand. Nadat de politie meerdere invallen in zijn woning had gedaan vanwege de wietplantage moest Rudolf zich voor de rechtbank verantwoorden. Deze achtte echter bewezen dat Rudolf geen baat had bij de medicinale wiet die via de apotheek te verkrijgen was, en dat er voor hem geen redelijk ander alternatief was om hieraan te komen. Daarnaast oordeelde de rechtbank dat "het gebruik van een specifieke soort cannabis voor verdachte van levensbelang is". In 1992 was Rudolf Hillebrand werkzaam als Intensive Care verpleegkundige toen hij zich per ongeluk prikte met een besmette naald. Hier hield hij HIV aan over. Een experimenteel medicijn redde zijn leven, destijds was HIV nog een doodvonnis. Nu slikt Rudolf acht pillen om de ziekte onder controle te houden. De bijwerkingen van de medicijnen zijn niet mals, zo wordt je er misselijk van en krijg je braakneigingen. Om dit tegen te gaan kunnen mensen met deze ziekte dus medicinale wiet krijgen bij de apotheek. Maar deze werkt dus aantoonbaar niet bij Rudolf.Ondanks dat de rechtbank hem toestemming gaf om zijn eigen wiet te kweken, steekt woningbouwvereniging Eigen Haard hier een stokje voor. In een kamertje onderhield Rudolf 24 plantjes voor eigen gebruik, maar de woningbouw heeft nu gezegd dat hij het huis moet verlaten als hij nog langer in de woning kweekt. Volgens de woningbouw is het te gevaarlijk voor omwonende en breekt er te vaak brand uit bij dergelijke kwekerijen. Desondanks wil Eigen Haard wel graag dat Rudolf in de woning blijft wonen, maar dan zonder eigen wietteelt. De politiek in Amsterdam wil zich ervoor inzetten om ervoor te zorgen dat Rudolf toch de voor hem zo hard nodige wiet kan krijgen. Burgemeester Eberhard van der Laan heeft toegezegd om te gaan kijken naar een structurele oplossing voor de man.Bron: http://www.parool.nl/amsterdam/legale-wietkweker-rudolf-hillebrand-moet-toch-zijn-huis-uit~a4248957/

21Feb2016
Televisiejacht
budgetmiep

Tot grote teleurstelling van ieder gezinslid ging laatst onze oude vertrouwde televisie naar de andere zijde. Hij was al langer niet meer wat hij was geweest....we wisten het maar bleven nog liever in de ontkenningsfase zitten. Iedere morgen duurde het een tijdje voordat de oude brompot over zijn ochtendhumeur heen was. Het eerste uur besloot hij steevast meerdere malen uit te vallen, en pas daarna was hij weer klaar voor een nieuwe dag.Maar nu had hij dus voorgoed afscheid van ons genomen, het uitvallen bleef aanhouden, totdat de oude knakker helemaal niet meer aan ging. Nu kijk ik als moeder uit naar de avonden dat ik eindelijk rustig op de bank tv kan kijken, je kunt dus wel begrijpen dat bij mij de paniek lichtelijk toe sloeg.Aangezien we als gezin volgens de regering onder de armoedegrens leven, is Marktplaats hierin altijd onze beste vriend. De speurtocht naar een waardige opvolger kon dus beginnen. Nadat we het scala aan keuzes hadden bekeken en een selectie hadden gemaakt van alle eventuele opties, bleek er al snel een match te zijn tussen ons en een afstandsbedieningloze beeldbuis. Gratis op te halen hier in de buurt.Bij gebrek aan een eigen auto reed ik 's avonds met de door mij opgetrommelde privechauffeur (mijn moeder) naar het door de tv-eigenaar opgegeven adres om onze nieuwe vriend op te halen. Op het eerste oog zag de tv er prima uit en ik was dan ook in mijn nopjes over deze nieuwe aanwinst. Maar al snel volgde er een maar, "Hij gaat alleen niet aan", verteld de tv-eigenaar me."Ja kijk maar" zegt hij, "als ik op dit knopje van de afstandsbediening druk, gaat hij niet aan." A fijn denk ik, de afstandsbedieningloze tv blijkt toch niet ze afstandsbedieningloos te zijn. Ik vermoed eigenlijk eerder dat de tv-eigenaar gewoon vergeten is om nieuwe batterijen in de afstandsbediening te doen en stiekem lach ik hem in mezelf uit. Ik vraag de man of hij de televisie even aan wil zetten met de knopjes die bovenop zitten. "Ja, maar die werken ook niet" legt de eigenaar mij uit. Even ben ik in de war, in de advertentie stond alleen dat er geen afstandsbediening bij zat, er stond niks bij over een tv die waarschijnlijk net zo dood als onze eigen oude vriend. Vertwijfeld stel ik toch maar de vraag: "Dus hij is kapot?" Nee joh, reageert de tv-eigenaar meteen, " er moet alleen even iemand naar kijken die een beetje technisch is aangelegd, dan is de televisie zo gemaakt." De opmerking dat iets dat niet kapot is ook niemand met een technische aanleg nodig heeft die hem kan maken, slik ik maar even in. Ik bedank de man vriendelijk en laat onze nieuwe afstandsbedieningloze televisie achter bij zijn huidige eigenaar. Twee kapotte tv's is me toch iets teveel van het goede.Lichtelijk wanhopig speur ik op de terugweg in de auto naar een andere tv die gratis op te halen is, helaas zonder succes. Ik zie mijn rustmoment van de dag in rook opgaan....Teleurgesteld kom ik thuis, als laatste wanhoopspoging ga ik maar op zoek naar een hele goedkope televisie. Toevallig heb ik een paar dagen eerder zelf wat 'oude rotzooi' verkocht via Marktplaats en er liggen dus een paar tientjes gespaard in de la. Ik spot een aantal goedkope beeldbuizen en reageer op alles wat heel goedkoop is. Op een van mijn mailtjes reageert gelijk iemand terug. Ze vraagt 15 euro voor een soortgelijke tv als onze oude vriend. Een goeie knakker, heeft altijd op de slaapkamer gestaan. Ik reageer terug dat ik 10 euro bied, 15 euro als ze hem komt brengen, mijn privechauffeur was inmiddels gaan genieten van haar eigen welverdiende rustmomentje. Nadat de tv-verkoopster hoort waar ik woon wil ze de tv wel komen brengen, mijn voelsprieten zeggen dat hier iets niet klopt. Waarschijnlijk is het brengen voor haar geen erg moeilijke opgave en wantrouwig vraag ik waar ik de tv anders zou moeten halen. De tv-verkoopster blijkt ook nog eens in lollige bui te zijn, kenmerkend aan het feit dat iedere mail wordt afgesloten met ha ha. De lollige verkoopster bekend wel erg dicht in de buurt te wonen, slechts twee straten verder blijkt onze nieuwe vriend op ons te wachten. Ik mail de verkoopster dat ik hem zelf wel kom halen, voor 10 euro, met de bolderkar bij gebrek aan een auto. Sociaal als ik ben sluit ik mijn mail ook af met ha ha. De deal is gesloten en ik ben trots dat ik toch maar weer 5 euro heb bespaard. Half 10 's avonds is het inmiddels, als ik en de bolderkar er op uittrekken om onze nieuwe aanwinst op te halen. Door de regen, dat dan weer wel. Als ik de televisie zie ben ik uiterst tevreden, hij ziet er inderdaad keurig uit. Samen met de lollige tv-verkoopster draag ik de aanwinst naar buiten, als mevrouw lolbroek dan vraagt waar ik de auto heb staan wijs ik naar mijn bolderkar. De blik op haar gezicht valt onder de noemer uiterst verbaasd. Samen met de altijd op de slaapkamer gestane tv vertrek ik huiswaarts. De televisie werkt prima en mijn rustmomentjes zijn weer veilig gesteld. Wat de lollige tv-verkoopster daarna nog dacht weet ik niet, maar wij hebben er weer een trouwe metgezel bij.

20Feb2016
De horrorprofielen op Facebook: Profiteren over de rug van anderen
budgetmiep

Steeds vaker zie ik in mijn tijdlijn op Facebook horrorfoto's voorbij komen. Foto's van dode kinderen uit oorlogsgebieden, een vrouw die op een bankje zit met een baby van ongeveer 25 weken nog aan de navelstreng onder haar op de grond, kinderen die misvormd zijn en noem het maar op. De foto's zijn vaak gruwelijk, in your face, het bloed er om heen, duidelijk de wanhoop tonend van zo'n wanhopig klein mensje.Waarom stoor ik me zo aan deze foto's? In het nieuws komen dagelijks dergelijke beelden voorbij en ik ben er absoluut een voorstander van dat ook de gruwelheden van deze wereld getoond mogen worden, om ons bewust te maken van wat er speelt in de rest van de wereld. Maar dat is niet het doel van de personen achter deze Facebookprofielen. De foto's worden gebruikt als een soort zelfverheerlijking om maar zoveel mogelijk vrienden of volgers te krijgen. Zoveel mogelijk likes en shares. Aandachtshoeren zijn het die over de rug van een ander z'n leed zichzelf heel erg belangrijk vinden.De foto's gaan vaak gepaard met oproepen om vooral Amen te zeggen. Comment met Amen en als je dat niet doet heb je geen hart of 7 jaar ongeluk. Ik weet eigenlijk niet wat ik erger vindt, al die hersenloze volgers die met duizenden tegelijk reageren met Amen, of God red dit kind, of degene die populariteit probeert te krijgen door middel van dergelijk profiel. Het liefst zou ik ze allemaal opzoeken, door elkaar schudden en tegen ze schreeuwen. Ik kan me zo ontzettend boos maken om al deze onnozele wannabe's. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de makers van deze gruwel foto's, hoe haal je het in je hoofd om een foto te maken van zo'n onschuldig slachtoffertje? Hoe kun je zo'n klein hoopje mens zijn laatste respect af pakken door hem/haar op deze afgrijselijke manier tentoon te stellen aan de wereld. Soms vraag ik me zelfs af hoe ik kan leven in een wereld, waar niet alleen dit leed voorkomt, maar ook dat ik schijnbaar deze aarde met delen met een mensheid die alle respect voor lichaam en ziel verloren is.Ik vraag me ook af hoe Facebook dit kan toestaan. Ik heb ze gerapporteerd, iedere keer dat ik weer zo'n horrorprofiel tegen kom rapporteer ik ze. En iedere keer krijg ik van Facebook dezelfde reactie:"Bedankt dat je de moeite hebt genomen om inhoud te rapporteren waarvan jij denkt dat deze in strijd is met de richtlijnen voor de community. Rapporten zoals het jouwe zorgen ervoor dat Facebook een veilige en prettige omgeving blijft. We hebben het profiel gecontroleerd dat je hebt gerapporteerd vanwege vanwege ongepaste inhoud en hebben vastgesteld dat het niet in strijd is met onze richtlijnen voor de community.Als je iets anders ziet waarover je je zorgen maakt, laat het ons dan weten. Als je wilt dat we naar bepaalde inhoud in het profiel kijken, moet je ervoor zorgen dat je de inhoud rapporteert (bijvoorbeeld een foto) en niet het hele profiel. We willen dat Facebook veilig en prettig blijft voor iedereen."Schijnbaar heeft Facebook er geen moeite mee dat deze mensen zichzelf verheerlijken door het leed van een ander te gebruiken. Nieuws waardige foto's zijn het niet, en ze worden ook niet gebruikt om nieuws te delen. Want dat is wat er in de richtlijnen van Facebook staat. Dit soort foto's mogen gedeeld worden als ze nieuwswaardig zijn of als iemand ergens aandacht voor wil vragen. Aandacht vragen willen deze Facebookprofielen inderdaad, maar niet voor hetgeen er op de foto staat.Het wordt dan ook hoog tijd dat Facebook eens aandacht gaat besteden aan dit soort mensen. En de ban legt aan al die profielen die views of volgers willen trekken door als barbaren dit soort foto's te delen. Maar waarschijnlijk zal het Facebook niet veel interesseren, die houden zich liever bezig met het nakijken of je opgegeven identiteit wel klopt. Want dat is volgens Facebook pas echt belangrijk.Mocht je zo gelukkig zijn om niet te weten waar ik het over heb, hier twee van dergelijke profielen:https://www.facebook.com/Laleche148https://www.facebook.com/shinoaguakateoficial

20Feb2016
De 'voedselbankmaffia': vrijwilligers stelen uit voedselpakketten en dreigementen voor mensen met klachten
budgetmiep

Het rommelt bij de voedselbank en dan voornamelijk in Limburg-Zuid. Vorige week woensdag bracht 1Limburg het bericht naar buiten dat er 7 vrijwilligers van de voedselbank zijn ontslagen, omdat ze zelf producten mee naar huis hebben genomen.Klachten voedselbankDit bericht komt erg toevallig naar buiten op het moment dat ik zelf een schreeuw om hulp kreeg van iemand die ook niet erg tevreden was over de voedselbank die zij bezocht. Dit gaat om een voedselbank uit een geheel andere regio, maar ook deze persoon was niet tevreden. Ook hier zouden vrijwilligers zelf producten mee naar huis nemen, klachten mag je niet indienen want dan wordt er gedreigd dat je geen voedselpakket meer krijgt. De persoon heeft een allergie en ruilt weleens met anderen als er producten en het pakket zitten waar diegene allergisch voor is. Hier werd een waarschuwing voor gegeven, indien dit nogmaals gebeurde werd diegene van de lijst gehaald. Er waren tal van klachten, ook van anderen, maar uit angst om geen pakket meer te krijgen durfde ze die niet te uiten. Gelukkig heeft de persoon nu bijval van iemand vanuit de gemeente en gaan ze samen kijken hoe dit aangepakt kan worden. Ik begrijp dat ik hier nogal cryptisch spreek maar aangezien de klachtafhandeling nog in gang is en ik geen schade wil voor de betrokken persoon moet het maar even zo.Meldpunten voor klachten op FacebookDe klachten over de voedselbank, ik heb er zelf geen enkele ervaring mee. Zoals op mijn site te zien is ben ik zeer tevreden over de pakketten die ik krijg en ook over de vrijwilligers. Allemaal hartstikke lieve mensen met een hart van goud. Toch ben ik van mening dat, enkel omdat ik niet bekend ben met een situatie, dit niet betekend dat het ook niet voor komt. Ik besloot dus te duiken in het het klachten wereldje van de voedselbank. Ik ontdekte dat er vorig jaar een flinke rel in Zwolle is geweest over klachten. Schijnbaar was het helemaal mis in Zwolle en een groepje besloot hier zelf iets aan te gaan doen. Wat nou de precieze klachten zijn weet ik niet, erg veel verder dan bedorven etenswaar kom ik tot dusver niet. Hier twee links van berichten in de media hierover:Meldpunt klachten over voedselbankVoedselbank Zwolle woest over beschuldigingenHet einde van het verhaal is volgens de opgerichte Facebookgroep Meldpunt Misstanden Voedselbank dat er een gesprek kwam tussen de groep en de voedselbank Zwolle om deze klachten te behandelen. Zowel de initiatiefneemster alsmede de voedselbank hebben geen reactie gegeven op mijn vraag hoe dit gesprek verlopen is en of er een oplossing is gekomen. Ik kwam meerdere groepen tegen op Facebook die zich inzetten om iets te doen aan de klachten over de voedselbank. Van deze groepen kreeg ik wel een reactie en eigenlijk wordt er niks meer gedaan dan het verzamelen van de klachten. Veel mensen reageren ook maar voegen geen bewijs toe of durven niet openlijk te klagen, waardoor er ook niks gedaan kan worden. Ook hier is de klacht vooral dat er bedorven waar bij zit of producten over de datum.Wat voor klachten zijn er?Zijn deze klachten nou gegrond of is het enkel een storm in een glas water? Ik weet niet goed welke mening ik mij moet aanmeten. Zouden de producten daadwerkelijk beschimmeld zijn, dan was er een punt. Maar op een enkele foto na gaat het alleen over producten over de datum. Ook ik heb hier ontbijtkoek liggen die 1 1/2 maand over datum is, maar nog prima smaakt, toch klagen anderen hierover. Als ik de klachten die ik voorbij zag komen dus verminder met de klachten over producten die over de datum zijn dan blijven er nog maar een handjevol serieuze klachten over. Deze zijn dus te verwaarlozen, waar gewerkt wordt worden immers fouten gemaakt. Ik vindt het dus nogal imago schadend wat deze Facebookgroepen proberen te bereiken, zonder daadwerkelijk resultaat te kunnen aanbieden. Verder heeft de voedselbank een eigen klachtenregeling, deze vind je hier. De klacht wordt dan behandeld door het bestuur van de regio waarin jouw voedselbank ligt. In het geval van de persoon die bij mij klaagde was dit niet mogelijk daar de klacht ook ging over een persoon die in het bestuur zat. Hierin is misschien door de voedselbank nog iets te verbeteren om belangenverstrengeling te voorkomen.Voedselbank Limburg-ZuidTerug naar de voedselbank in Limburg-Zuid, de klachten vliegen hier over en weer. Zowel door vrijwilligers in het huidige bestuur als door vrijwilligers die voorheen in het bestuur zaten. Maar hoe zit het nou met die 7 vrijwilligers die ontslagen zijn? Op videobeelden uitgezonden dor RTL Boulevard is te zien hoe deze 7 vrijwilligers grote hoeveelheden eten meenemen. Volgens de vrijwilligers gaat dit om voedsel wat anders bij de volgende uitgifte bedorven zou zijn geweest. Volgens het bestuur klopt dit niet. Beiden willen hun naam zuiveren, want persoonlijk iets mee naar huis nemen zouden ze nooit doen. Sommige vrijwilligers waren er al 10 jaar werkzaam.Klik op deze link om de video te zien van de 'stelende' vrijwilligers:http://www.rtlnieuws.nl/boulevard/laatste-videos-boulevard/vrijwilligers-stelen-bij-voedselbankDe Limburger neemt een duik in het verleden van de voedselbank Limburg-Zuid. Volgens oud vrijwilligers waren het vooral de oprichters die vooraan stonden om te zien wat ze mee naar huis konden nemen als er een nieuwe lading producten binnen kwam. Volgens hun valt het de 7 vrijwilligers dan ook niet te verwijten dat ze nu enkel doorvoeren wat hun is aangeleerd. Want verspilling is doodzonde nummer 1 bij de voedselbank. Een ander oud vrijwilliger zegt dat met een bijdrage van 100.000 euro per jaar de voedselbank Limburg-Zuid waarschijnlijk financieel de best ondersteunde voedselbank is, en toch staan er 200 gezinnen op de wachtlijst. Aanbevelingen van anderen zouden niet doorgevoerd worden en de oprichters willen niet meewerken aan het professionaliseren van ‘hun’ voedselbank. De nieuwe voorzitter van de voedselbank Limburg-Zuid spreekt echter niets dan goeds over de oprichters. Volgens hem ligt het allemaal aan de vorige vrijwilligers, sommige hadden te weinig tijd om goed mee te kunnen draaien in het bestuur en anderen probeerde de oprichters het werk onmogelijk te maken.Hoe de vork daadwerkelijk in de steel zit zal waarschijnlijk voor altijd in het midden blijven. Hebben de 7 vrijwilligers daadwerkelijk het voedsel mee naar huis genomen is ook nog de vraag. Er is echter niet gefilmd waar de producten weer uitgeladen werden. Uit eigen ervaring met mijn voedselbank weet ik dat de producten die over zijn vaak naar mensen gaan die qua inkomen net niet in aanmerking komen voor de voedselbank of die de termijn van de voedselbank hebben overschreden ( na 3 jaar gebruik van de voedselbank vervalt je recht op een voedselpakket). Erg triest is het in ieder geval wel. Dat een paar mensen het goede werk dat de voedselbank verricht zo kunnen beschadigen, enkel en alleen door ruzie te maken over wie er in de spotlight van de welzijnsdoener mag staan.