LeerOrkest
Joined 22 May, 2020
Monetization
44%
(0 / 50) Receive a minimum of 50 hearts total on your posts
(0 / 100) Give a minimum of 100 hearts total to different posts
(0 / 25) Have at least 25 followers
(0 / 25) Leave 25 comments on the posts of others
Verify your phone number
Upload a profile photo
Upload a cover photo
Write a bio
Publish an introduction in #iamnewhere
Het Leerorkest is een innovatieve vorm van muziekeducatie waarbij alle kinderen de kans krijgen om op school een muziekinstrument te leren bespelen en samen muziek te maken.
Visie: democratisering van muziekeducatie. Initiatiefnemer en directeur Marco de Souza vertelt: ‘Wij vinden dat kunst voor iedereen is. Maar muziekeducatie is vaak zo georganiseerd, dat het hoogdrempelig en kostbaar is. Wij zorgen ervoor dat de drempel veel lager wordt, zodat kinderen in achterstandsposities ook de kans krijgen om muziek te leren maken en ook thuis een instrument hebben om te oefenen.
www.leerorkest.nl
Add posts to your archives and hide them temporarily? Go Premium.
Create and customize an unlimited amount of tabs? Go Premium.