LeerOrkest

Member since: 22-05-2020

Het Leerorkest is een innovatieve vorm van muziekeducatie waarbij alle kinderen de kans krijgen om op school een muziekinstrument te leren bespelen en samen muziek te maken.
Visie: democratisering van muziekeducatie. Initiatiefnemer en directeur Marco de Souza vertelt: ‘Wij vinden dat kunst voor iedereen is. Maar muziekeducatie is vaak zo georganiseerd, dat het hoogdrempelig en kostbaar is. Wij zorgen ervoor dat de drempel veel lager wordt, zodat kinderen in achterstandsposities ook de kans krijgen om muziek te leren maken en ook thuis een instrument hebben om te oefenen.
www.leerorkest.nl