Crea D
Crea D
40 followers • Joined 13 Oct, 2021
Hallo mensen
Ik mag mag van mijn mama op Yoors zo dat ik iedereen mijn kunst werken kan laten zien
Ik hoop dat iedereen van mijn dingen gaat genieten want ik wil nog heel erg veel leren
Friends 12
Add posts to your archives and hide them temporarily? Go Premium.
Create and customize an unlimited amount of tabs? Go Premium.