Log in Register

Ngoài ra, yếu tố ảnh hưởng đến thời gian duy trì sau nâng mũi lâu hay ngắn là do tay nghề bác sĩ, công nghệ thực hiện và chất liệu sụn nhân tạo tại Thẩm mỹ bệnh viện Hồng Hà