@nhahanghaisan

Địa chỉ: 178 Hồ Nghinh, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Phone: 1900599978
Email: info@brilliantseafood.vn
Tags: #nhahanghaisan #nhahanghaisandanang #SeafoodRestaurant #Nhà_Hàng_Hải_Sản
Google Map: https://www.google.com/maps?cid=14447944869601485520
Google site: https://sites.google.com/view/nhahanghaisann