Log in Register

Tác giả Cao Công Thành đã xuất bản 2 cuốn sách “Cách mạng bản thân” – Bí quyết làm chủ tư duy thay đổi cuộc đời và “Cách mạng 5 giờ sáng” – Làm chủ bình minh, nâng tầm cuộc sống – đã truyền cảm hứng cho hàng ngàn người Cách mạng trong tư duy và rèn luyện thói quen thành công.Phone: 0901860566
Website: https://caocongthanh.com/
facebook: https://www.facebook.com/caocongthanh.mastercoach