Log in Register

Gọt vỏ, rửa sạch và cắt hành tím thành lát mỏng. Gọt vỏ và băm nhuyễn tỏi. Gọt vỏ và cắt cà rốt thành sợi nhỏ. Rửa sạch ớt, bỏ hạt và cắt nhỏ. Rửa sạch và cắt ngò rí và rau thơm thành đoạn nhỏ.https://mayoclinic.vn/
https://chiaselamdep.vn/vien-tham-my-quoc-te-mayo-clinic-lua-dao-that-khong/
https://twitter.com/mayoclinicvn
https://mayoclinic.vn/vien-tham-my-quoc-te-mayo-clinic-lua-dao-co-dung-khong/