Dana Z
Dana
264 followers • Joined 05 Nov, 2016
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.
Huisvrouw met roerig verleden waar veel onzinverhaaltjes uit voort komen.
Ik ben verantwoordelijk voor hetgeen ik schrijf, niet voor wat een ander er in denkt te lezen.
Vind het leuk om uitgedaagd te worden, heb je een foto, tekening of knutselwerkje en wil je daar een leuk verhaal of gedicht bijgeschreven hebben, doe ik dat graag voor je.
Friends 55