Astrid Hoog
40 followers • Joined 20 Mar, 2017
Monetization
78%
Receive a minimum of 50 hearts total on your posts
(6 / 100) Give a minimum of 100 hearts total to different posts
Have at least 25 followers
Leave 25 comments on the posts of others
Verify your phone number
Upload a profile photo
Upload a cover photo
Write a bio
Publish an introduction in #iamnewhere
Ik ben Astrid en ik ben 59 jaar, een geboren Hagenees en ik woon sinds 37 jaar in Zeeland. Sinds 22 jaar woon ik in een dorp waar mijn man al beesten had lopen zoals 2 katten, 1 hond 2 schapen, kippen. Sinds 2 jaar hebben wij een stuk wei erbij gekocht wat bij ons huis ligt en hebben daar 7 schapen lopen. Onze beestenboel bestaat uit 2 geiten, 1 hond, 1 kat 7 kippen, 7 schapen. Ik heb ook nog een moestuintje aangelegd waar ik graag biologische groente verbouw. Ik vind het leuk om hierover te bloggen.
Friends 5