huismusBescherming

Lid sinds: 21-03-2017

Voorzitter van Huismus Bescherming. En doet dagelijks alles voor de bescherming van huismussen en hun leefgebieden vlak bij mensen.
#huismus
14Mar2018
De Huismus en de dakwerker
huismusBescherming

De huismus leeft het liefst dicht bij mensen en maakt graag gebruik van de woning en het groen in de tuin om te broeden, te overnachten en te schuilen. Maar ook om vrouwtjes te lokken, nestruimten te inspecteren, te baltsen, versierd te worden, te paren en een nest te bouwen. Vervolgens om eitjes te leggen, te broeden, de jongen te voeren en de jongen veilig en gezond uit te laten vliegen. Daarnaast nog om te zonnebaden, te zandbadderen, waterbaden te nemen, zelfs de voegen leeg te peuteren als er geen kalk te vinden is, de insecten op te ruimen, bloemknoppen, meeldraden en jong blad te eten voor de broodnodige vitaminen. Voor dit alles zijn mussen voor een groot deel afhankelijk van mensen, van hun gebouwen en het groen van de tuin. Omgekeerd zijn veel mensen helemaal verzot op huismussen. Ze kunnen niet dicht genoeg bij ze komen. Wat is nou leuker dan mussen die een hapje mee komen eten op de tuintafel als je buiten zit te lunchen? En wie voelt zich nu niet vereerd om door een wild levend vogeltje, met zo veel levenslust en overlevingsdrang, vertrouwd te worden, bekeken te worden, en misschien zelfs zo dicht benaderd te worden dat je de nageltjes op je hand kunt voelen of zelfs het snaveltje aan het voedsel in je hand voelt trekken. Maar, en dan komt er een hele grote MAAR, het gaat al vele tientallen jaren helemaal niet goed met de kleine vogel; de aantallen lopen terug. Soms met een grote sprong, zoals tussen de jaren 1970 en 2000. Soms meer geleidelijk, zoals de afgelopen vijftien jaar. Heel af en toe lijkt er een verbetering te zijn, maar deze wordt dan, enige jaren later, compleet teniet gedaan. (Dit laatste kun je terug vinden in de gegevens zoals de SOVON die verzamelt via hun Meetnet Urbane Soorten (MUS).) Over het geheel genomen nemen de aantallen huismussen gestaag af in Nederland. De afgelopen jaren is dat vooral door dak-werkzaamheden geweest. Alle isolatie-werkzaamheden, verbouwingen, asbestsaneringen en renovaties hebben al vele jaren lang heel wat mussen-eitjes, jongen en nestplaatsen gekost. Met de op handen zijnde energietransitie gaat dat nog veel erger worden. Er is één beroepsgroep in Nederland die maling heeft aan de beschermde status van huismussen en hun habitat, en dat is de groep die de werkzaamheden aan de daken uitvoert. Huismussen houden naar de mening van deze mensen het werk alleen maar op. Aan u daarom een dringende oproep: NEEM HET VOOR DE HUISMUSSEN OP! Als u ziet dat er in een woonwijk huismussen leven en er worden werkzaamheden voorbereid of uitgevoerd, ONDERNEEM ACTIE! Er is niemand anders die dat allemaal in de gaten kan houden dan juist U. U als bewoner, of u nu huurder of eigenares of eigenaar bent, u bent degene die dakwerkers kunt tegenhouden als ze huismussen en hun nesten belagen. Ze zullen hoogstwaarschijnlijk met smoesjes aankomen, maar neem maar van ons aan dat dakwerkers al sinds 2009 weten dat de huismus beschermd is en dat ze de nesten niet mogen verstoren. Misschien vraagt u zich af wat dan de oplossing is. Het werk moet toch gedaan worden? Ook daar zijn al jarenlang oplossingen voor bedacht, en dat heeft te maken met ‘planning vooraf’ en aanpassingen in de omgeving voordat de werkzaamheden gestart worden. Wilt u daar meer van weten, dan kunt u hier (link volgt) verder lezen. Hieronder kunnen je vrienden zich aanmelden. Jullie krijgen beiden gelijk een beloning van 125 Yp. Je kunt het helemaal bewerken en op maat maken.Weghalen is ook heel eenvoudig met het rode kruisje als je er met je muis op gaat staan. Word lid en beloon de maker en jezelf! Aanmelden