Yvonne van Riemsdijk
Yvonne van Riemsdijk
12 followers • Joined 06 Apr, 2017
Spreker, adviseur en ervaringsdeskundige in de specialistische jeugd-ggz.
Tevens raadscommissielid voor de PvdD in de gemeenteraad Alkmaar.
Add posts to your archives and hide them temporarily? Go Premium.
Create and customize an unlimited amount of tabs? Go Premium.