iOPENERbSEEN

Lid sinds: 20-06-2017

iOPENER staat voor het creëren van onderscheidend vermogen wat inspireert om anders te denken, motiveert om actief te ondernemen en aanzet om te geven.

PB voor sprekende fotoreportages, pakkende promotiefilms of inspirerende mini docu's (met professionele drone opnames).

Thema's die mij interesseren: regionomie, permacultuur, solidaire samenleving, vakmanschap, cultureel erfgoed, buitensport

Hedwig Schipperheijn
iOPENER.io Visual storytelling
Ulrika.eu Growing with the Power of Connection
#Duurzaam
17Feb2018
#Energie: Top 5 duurzaamste gebouwen in Nederland #duurzaam #iOPENER
iOPENERbSEEN
Top 5 duurzaamste nieuwe gebouwen - De top 5 duurzaamste gebouwen in Nederland kwam ik tegen via de Dutch Green Building Council. Volgens BREEAM-NL zijn dit de meest duurzame gebouwen (juni 2016). Indrukwekkend! Kijk even mee: - 1. Geelen Counterflow in Haelen (99,94%) - Functie gebouw: Kantoorgebouw, duurzaamste ter wereld. HIER is de CASESTUDY 2. The Edge in Amsterdam (98,36%) - Functie gebouw:…
#Duurzaam
17Feb2018
#Energie: Welke voordelen hebben alternatieve energiebronnen? #duurzaam #iOPENER
iOPENERbSEEN
WAT IS ALTERNATIEVE ENERGIE OOK WEER? - Alternatieve energie zijn die soorten energie die (nog) niet grootschalig worden ingezet. Vormen: Aardwarmte of geothermische energie; Zonne-energie; Windenergie; Golfslagenergie; Fusie-energie; Verbranding van biomassa; Getijdenenergie; Waterstof; Blauwe energie Alternatieve energie zijn die soorten energie die (nog) niet grootschalig worden ingezet.…
#duurzaam
17Feb2018
#Energie: Wat is de beste alternatieve energie NU in 2018? #duurzaam #iOPENER
iOPENERbSEEN
WAT IS ALTERNATIEVE ENERGIE OOK WEER? - Alternatieve energie zijn die soorten energie die (nog) niet grootschalig worden ingezet. Vormen: Aardwarmte of geothermische energie Zonne-energie Windenergie Golfslagenergie Fusie-energie Verbranding van biomassa Getijdenenergie Waterstof Blauwe energie Meestal zijn het ook duurzame energievormen, maar dat hoeft dus niet perse zo te zijn. En ze zijn ook…
#Economie
15Feb2018
#Energie: Wat voor duurzame energie is er? #duurzaam #iOPENER
iOPENERbSEEN
DUURZAME ENERGIE IS: - Energie waarover de mensheid in de praktijk voor onbeperkte tijd kan beschikken (onuitputtelijke energiebron) en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld. Bij het produceren van duurzame energie komt dus geen broeikasgas zoals CO2 vrij. VORMEN VAN DUURZAME ENERGIE OP EEN RIJTJE - We hebben 6 vormen…
#duurzaam
15Feb2018
#Energie: Waarom gebruiken we duurzame energie? #duurzaam #iOPENER
iOPENERbSEEN
Quote The people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do.  Steve Jobs URGENTIE GEBRUIK DUURZAME ENERGIE - Fossielen brandstoffen raken uitgeput en vervuilen onze atmosfeer dusdanig dat de aarde als organisme zware schade ondervindt. Het goede nieuws? We kunnen er gewoon wat aan doen! Niet alleen dat, we MOETEN er wat aan doen als we de volgende generaties een…
#Economie
15Feb2018
#Energie: Is duurzame energie duur? #duurzaam #iOPENER..
iOPENERbSEEN
DUUR? - Duur? Ik vind het een beetje een rare vraag, aangezien het gebruik van niet-duurzame energie grootschalige consequenties heeft op de aarde als geheel. Dus ecologisch, sociaal en economisch zijn we allemaal zwaar de dupe, ofwel, krijgen we een zwaar tekort aan alles inclusief de (frisse) lucht die we nodig hebben om gezond te kunnen leven. Persoonlijk is dat een prijs die ik niet wil…
#Duurzaam
14Feb2018
#Energie: Wat is alternatieve energie? #duurzaam #iOPENER
iOPENERbSEEN
Hoe omschrijf je alternatieve energie? - Alternatieve energie zijn die soorten energie die (nog) niet grootschalig worden ingezet. Vormen: Aardwarmte of geothermische energie Zonne-energie Windenergie Golfslagenergie Fusie-energie Verbranding van biomassa Getijdenenergie Waterstof Blauwe energie Meestal zijn het ook duurzame energievormen, maar dat hoeft dus niet perse zo te zijn. En ze zijn ook…
#Duurzaam
14Feb2018
#Energie: Hoe werken alternatieve energiebronnen? #duurzaam #iOPENER
iOPENERbSEEN
MIJN REIS DOOR ALTERNATIEVE ENERGIEBRONNEN - Goed om het een beetje op een rijtje te krijgen. Met de technologie van vandaag, is er en wordt er ontzettend veel mogelijk. We laten hebzucht eerst botvieren voordat we onszelf samen sterker maken om onszelf van de ‘verdrinkingsdood’ te redden, maar vanuit de onderstroom komt er momentum en hebben nieuwe technologie die niet alleen goed is voor de…
#Energie
14Feb2018
#Energie: Hoeveel hernieuwbare energie wordt er in Nederland gebruikt? #duurzaam iOPENER
iOPENERbSEEN
NOG EVEN: WAT IS HERNIEUWBARE ENERGIE? - Hernieuwbare energie is energie die gewonnen wordt uit een bron die zichzelf weer aanvult (zon, wind, water en biomassa) Aandeel hernieuwbare energie 5,9 procent in 2016 - CONCLUSIE - Nederland staat zo’n beetje onderaan de lijst van landen in Europa voor het gebruik van hernieuwbare energie. De doelstelling voor 2020 is om 14% van de energie uit deze…
#Permaculture
13Feb2018
#Permaculture: Plant like you life depends upon it...#sustainable #iOPENER
iOPENERbSEEN
“Plant like your life depends upon it....cause it really does” - Source: Bealtaine Cottage, Ireland This one I want to share. It shows great things can be accomplished with vision and perseverance, on your own! Self-sufficient ecosystem - In the Netherlands it seems almost impossible to imagine, with almost everything being artificially constructed. However, nature is, by nature,…
#Permaculture
13Feb2018
#Permaculture: How do you generate more #energy?! #sustainable #ecosystem #iOPENER
iOPENERbSEEN
How do you generate energy with plants? - The more plants you have in your system, the more energy is being captured. The amount of energy determines the possible expansion and diversity of the ecosystem. [Source: Permacultuur Nederland] But how?! - Energy is generated by input and output. Remember, from “I want to design with nature!”? - Everything that grows (element) has output (ie. fruit,…
#Permaculture
11Feb2018
#Permaculture: 3x the top 3 #sustainable #ecosystem #iOPENER
iOPENERbSEEN
Elements for success - There are a few elements that ensure permaculture is achieved successfully. 1. INTENTION WITH NATURE AND HUMANS - The point of permaculture is to optimize the ecosystem for the best yield possible, done using only natural methods. This is creating abundance in a closed-loop cycle, so, a system that sustains itself. The following principles are being applied: Permaculture…
MEER