iOPENERbSEEN

Lid sinds: 20-06-2017

iOPENER staat voor het creëren van onderscheidend vermogen wat inspireert om anders te denken, motiveert om actief te ondernemen en aanzet om te geven.

PB voor sprekende fotoreportages, pakkende promotiefilms of inspirerende mini docu's (met professionele drone opnames).

Thema's die mij interesseren: regionomie, permacultuur, solidaire samenleving, vakmanschap, cultureel erfgoed, buitensport

Hedwig Schipperheijn
iOPENER.io Visual storytelling
Ulrika.eu Growing with the Power of Connection
#Duurzaam
17Feb2018
#Energie: Welke voordelen hebben alternatieve energiebronnen? #duurzaam #iOPENER
iOPENERbSEEN

WAT IS ALTERNATIEVE ENERGIE OOK WEER? Alternatieve energie zijn die soorten energie die (nog) niet grootschalig worden ingezet. Vormen: Aardwarmte of geothermische energie; Zonne-energie; Windenergie; Golfslagenergie; Fusie-energie; Verbranding van biomassa; Getijdenenergie; Waterstof; Blauwe energie Alternatieve energie zijn die soorten energie die (nog) niet grootschalig worden ingezet. VOORDELEN Er bestaat geen CO2 uitstoot bij gebruik van duurzame energie Duurzame energie is goed voor het milieu en is een onuitputtelijke bron. De keuze voor groene energie is dus een keuze voor de toekomst en voor een leefbaar klimaat voor toekomstige generaties. Als er meer duurzame energie is, ben je niet meer afhankelijk van fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en kolen. Deze fossiele brandstoffen raken op den duur ook op, dus we zullen sowieso moeten zoeken naar alternatieven. Omdat elk land zelf duurzame energie kan opwekken, is het niet meer nodig om olie te importeren uit andere landen. Duurzame bronnen zijn voor iedereen toegankelijk. Zon, water en wind heb je overal. Het is dus mogelijk om met zonnepanelen op het dak van je eigen huis je eigen energie op te wekken. Als je je investering eruit hebt, heb je dus in feite gratis energie. Je kunt duurzame energie voor jezelf opwekken en het overschot terugleveren aan het net. De opbrengst daarvan wordt verrekend met je eigen verbruik. Daarnaast zijn er nieuwe energiebedrijven die deze teruggeleverde energie weer doorleveren aan huishoudens die niet zelf energie opwekken, maar wel een keuze maken voor groene stroom. [bron: onlineenergievergelijker.nl] NADELEN Persoonlijk tel ik (hoge) geld kosten niet mee als een nadeel.  Waarom? Omdat ik vind dat geld geen bepalende factor mag zijn in het welzijn van onze aarde. Stel je voor! Hoe (niet) ver zouden we dan komen als we alles wat ‘duur’ is, niet zouden doen?  Geld is tegenwoordig niet meer als digitale cijfertjes waar wij waarde aan hebben gegeven. Contant geld wordt bijna niet meer gebruikt in het Westen. Ook is het zo, dat nieuwe technologie in het begin ‘duur’ is, maar al heel snel in kosten daalt. Dus, voordat je het weet, zijn de producten toegankelijk voor het grote publiek. Niet alleen dat, gelukkig neemt de overheid ook een stukje verantwoordelijkheid en helpt in de vorm van subsidies. NADELEN OM TE BENOEMEN: Het is niet mogelijk om alle duurzame energie op te wekken voor heel Nederland uit een bron. Er moeten dus meer energiebronnen aangesproken worden (bv wind, zon, aardwarmte etc) om je juiste hoeveelheid energie op te wekken om op 100% duurzame energie te kunnen draaien. De productie van de middelen om duurzame energie op te wekken en te oogsten is, nog deels, milieu vervuilend. Windenergieparken en waterkracht energie apparaten vormen momenteel nog een (letterlijk) obstakel voor migrerende vogels en vissen waardoor zij de dood vinden in getale van tienduizenden rondom Nederland alleen. Ecosystemen worden veranderd. SAMENWERKEN MET JE BUURT Met een beetje samenwerking kom je een heel eind. Helemaal nu het delen van (overtollige) energie mogelijk is. En op deze manier krijgen we een Nederland dat in 2030 op 100% duurzame energie draait! Doe mee! Be iNSPIRED by iNSPIRATION!Hedwig#duurzame leefomgeving #iOPENER #inJOYweshare Become a member and reward the writer and yourself. Sign up

#duurzaam
17Feb2018
#Energie: Wat is de beste alternatieve energie NU in 2018? #duurzaam #iOPENER
iOPENERbSEEN

WAT IS ALTERNATIEVE ENERGIE OOK WEER? Alternatieve energie zijn die soorten energie die (nog) niet grootschalig worden ingezet. Vormen: Aardwarmte of geothermische energie Zonne-energie Windenergie Golfslagenergie Fusie-energie Verbranding van biomassa Getijdenenergie Waterstof Blauwe energie Meestal zijn het ook duurzame energievormen, maar dat hoeft dus niet perse zo te zijn. En ze zijn ook niet per definitie “groen”. WAT IS NU DE BESTE ALTERNATIEVE ENERGIEVORM VOOR NEDERLAND? Als je kijkt naar de factoren: meeste impact nu, minst risicovol nu voor aarde en mens, en minst vervuilend nu in de productie van de benodigde apparatuur en het opwekken van de energie ZONNE-ENERGIE Het lijkt erop, met waar de technologie en kennis NU is, dat zonne-energie de meeste mensen (huishoudens) in Nederland met (voldoende) energie kan voorzien en hierbij het meest bijdraagt aan het schoner houden van het milieu. ZONNE-ENERGIE BESTE ALTERNATIEVE ENERGIEVORM, ALS: als zonnepanelen gemaakt worden van organische zonnecellen. Dit is niet alleen goedkoper om te produceren, maar omzeild ook het mijnen van silicium, het nodige transport hiervan e.d. als bestaande zonnepanelen die hun tijd hebben gehad, gerecycled worden (een zonnepaneel maken uit gerecyclede materialen kost ongeveer 70% minder energie dan zonnepanelen uit nieuwe materialen) Inmiddels zijn organische zonnecellen in panelen even efficiënt als de traditionele zonnepanelen! (en het vervuilende proces van de productie van silicium naar zonnecellen hoeft dus ook niet meer plaats te vinden) JE HUIS ENERGIE NEUTRAAL MAKEN KAN! Aldus URGENDA “Voor elke woning is er een oplossing beschikbaar, toegesneden op het huis en de wensen van de bewoners. Afhankelijk van het type woning kost het energieneutraal maken circa € 35.000. Dit bedrag betaalt een gemiddeld huishouden momenteel in 15 jaar aan energiekosten. De kosten voor het energieneutraal maken van uw huis kunnen vooraf gefinancierd worden, bijvoorbeeld door een subsidie en een lening. U kunt dit bedrag in 15 jaar aflossen, zonder een toename van de maandlasten. U bent direct zelfvoorzienend en u heeft geen energierekening meer.” Via Thuisbaas kun je alle steun krijgen die je nodig hebt om dit te realiseren. ZONNEPANELEN OP HET DAK AANTREKKELIJKER ALS GELD OP DE BANK IEDEREEN ZIJN EIGEN ENERGIE IN 2030 Voorbeeld van Eneco en hun visie van Nederland in 2030 Voor de duidelijkheid, het combineren van duurzame vormen van energie is het meest effectief om een constante aanvoer van energie te hebben. Heb je genoeg om mee aan de slag te gaan? Help je mee 100% duurzame te gebruiken in Nederland in 2030?! Doe mee! Be iNSPIRED by iNSPIRATION!Hedwig#duurzame leefomgeving #iOPENER #inJOYweshare Become a member and reward the writer and yourself. Sign up

#Economie
15Feb2018
#Energie: Wat voor duurzame energie is er? #duurzaam #iOPENER
iOPENERbSEEN

DUURZAME ENERGIE IS: Energie waarover de mensheid in de praktijk voor onbeperkte tijd kan beschikken (onuitputtelijke energiebron) en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld. Bij het produceren van duurzame energie komt dus geen broeikasgas zoals CO2 vrij. VORMEN VAN DUURZAME ENERGIE OP EEN RIJTJE We hebben 6 vormen die we momenteel gebruiken. Stadswarmte, daar was ik niet bekend mee, maar wat een mooie is dat. Zoveel potentie!  Met dank aan ClearTechnology, hier de lijst: 1. Geothermische energie Geothermische energie wordt ook vaak ‘aardwarmte’ genoemd. Met aardwarmte kun je je huis direct verwarmen, maar je kunt er ook elektriciteit mee opwekken. Bizar: 30 procent van deze warmte is nog afkomstig van toen de aarde ontstond! Nederland heeft negen grootschalige aardwarmteprojecten. Een daarvan is tuinbouwbedrijf Ammerlaan in Pijnacker. Het bedrijf levert ook aardwarmte aan een zwembad, een school, een sportcentrum en twee andere kwekers. 2. Stadswarmte Stadswarmte werkt als volgt: de restwarmte van fabrieken wordt gebruikt om water te verwarmen. Dit water komt bij huizen weer uit de kraan, waardoor je geen boiler meer nodig hebt. Op deze manier kunnen we een deel van de energie die we anders zouden verspillen terugwinnen. En dat is hard nodig, want volgens de TU Delft gooien we jaarlijks een hoeveelheid warmte weg die gelijk staat aan 15 miljoen m3 ga – dat is het gemiddelde jaarlijkse gasverbruik van zo’n 9.300 huishoudens! 3. Waterkracht Waterkracht is de verzamelnaam voor verschillende soorten energie uit stromend water. Deze energie wordt vaak gewonnen met turbines. Vroeger noemde men waterkracht ook wel ‘witte steenkool’, vanwege het witte schuim dat soms ontstaat bij stromend water. Een voorbeeld van het opwekken van waterkracht is Zeeuwse Stormvloedkering. In Nederland hebben we bovendien drie waterkrachtcentrales langs grote rivieren. 4. Bio-energie Energie die is opgewekt uit organisch materiaal noemen we bio-energie. Elektriciteitscentrales en afvalverbrandingsinstallaties wekken elektriciteit en warmte op door biomassa te verbranden. Maar wist je dat je door bepaalde plantenresten te laten gisten, er biogas ontstaat? Biobrandstof valt ook onder bio-energie. 5. Zonne-energie Zonne-energie is de verzamelnaam voor het licht en de warmte van de zon. Het licht en de warmte van de zon leggen een indrukwekkende 150 miljoen kilometer af voordat ze de aarde bereiken. Deze energie vangen we op met bijvoorbeeld zonnepanelen of zonneboilers. Je kan er zelfs mee koken. De grootste zonne-energiecentrale ter wereld staat in het zonnige Californië. 6. Windenergie Samen met zonne-energie is dit de bekendste duurzame energie. Je kan ze niet missen: met hoogtes van 100 tot 150 meter steken de windturbines boven de horizon uit. Ze staan bijvoorbeeld in weilanden of midden op zee. De wind blaast tegen de rotorbladen van de turbine, die een generator aandrijft. NEDERLAND, LAND VAN KENNIS EN WELVAART We bezitten de technologische kennis en hebben de financiële mogelijkheden een ongelofelijk voorbeeld voor de rest van de wereld te zijn. Let’s do it! Verander de wereld, begin bij jezelf.  Kun je handvatten gebruiken? Kijk dan even naar deze verander-stappen door URGENDA. Doe mee! Be iNSPIRED by iNSPIRATION!Hedwig#duurzame leefomgeving #iOPENER #inJOYweshare Become a member and reward the writer and yourself. Sign up

#duurzaam
15Feb2018
#Energie: Waarom gebruiken we duurzame energie? #duurzaam #iOPENER
iOPENERbSEEN

Quote The people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do.  Steve Jobs URGENTIE GEBRUIK DUURZAME ENERGIE Fossielen brandstoffen raken uitgeput en vervuilen onze atmosfeer dusdanig dat de aarde als organisme zware schade ondervindt. Het goede nieuws? We kunnen er gewoon wat aan doen! Niet alleen dat, we MOETEN er wat aan doen als we de volgende generaties een ‘normale aarde’ willen geven. Niks nieuws, zou ik zeggen. Voordat ik doorga met de mogelijkheden (voor iedereen!), eerst nog even het ‘waarom’ uitgelegd: WAAROM? Duurzame energie is beter voor het milieu en zorgt voor een schonere wereld. De keuze voor groene energie is dus een keuze voor de toekomst en voor een leefbaar klimaat voor toekomstige generaties. Als er meer duurzame energie is, ben je niet meer afhankelijk van fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en kolen. Deze fossiele brandstoffen raken op den duur ook op, dus we zullen sowieso moeten zoeken naar alternatieven. Omdat elk land zelf duurzame energie kan opwekken, is het niet meer nodig om olie te importeren uit andere landen. Duurzame bronnen zijn voor iedereen toegankelijk. Zon, water en wind heb je overal. Het is dus mogelijk om met zonnepanelen op het dak van je eigen huis je eigen energie op te wekken. Als je je investering eruit hebt, heb je dus in feite gratis energie. Je kunt duurzame energie voor jezelf opwekken en het overschot terugleveren aan het net. De opbrengst daarvan wordt verrekend met je eigen verbruik. Daarnaast zijn er nieuwe energiebedrijven die deze teruggeleverde energie weer doorleveren aan huishoudens die niet zelf energie opwekken, maar wel een keuze maken voor groene stroom. Bron: onlineenergievergelijker.nl Volgens URGENDA kunnen we 100% duurzame energie in 2030 dit bereiken En vergis je niet, als we dit niet bereiken, zal de aarde al 1,5 graden meer zijn opgewarmd, wat veel heftige gevolgen gaat hebben. Dus, doe vooral mee. Het kan!! 1. WAT KAN IK DOEN - ANDERS WONEN Elk nieuw apparaat dat ik koop, wordt zeer energiezuinig Al mijn lampen worden ledlampen Ik isoleer wat nodig en betaalbaar is Ik wek elektriciteit op met zonnepanelen Ik stop met aardgas en ga mijn huis anders verwarmen Ik haal warm water van mijn (schuur)dak met een zonnecollector en een boiler Ik ga elektrisch koken (inductie of infrarood) Ik ga samen energie opwekken in de buurt (zon of wind), bijv. Met een duurzame lokale energie-coöperatie en neem daar ook mijn stroom af. 2. WAT KAN IK DOEN - ANDERS VAN A NAAR B Onder de 20km ga ik zoveel mogelijk (elektrisch) fietsen Ik ga vaker mijn auto delen of ik doe mee met een deelautoproject Mijn volgende (deel)auto wordt electrisch Ik reis (vaker) met openbaar vervoer (en OV wordt elektrisch!) Binnen Europa reis in onder de 1500km niet met het vliegtuig Door meer thuiswerken en teleconferenties reis ik minder 3. WAT KAN IK DOEN - ANDERS ETEN Ik eet meer groente en plantaardige eiwitten en een aantal dagen in de week eet ik geen vlees Ik koop vooral producten uit de streek en uit het seizoen Ik ga beter inkopen en minder weggooien Ik koop alleen vis die groen is op de viswijzer en ik vervang visolie door olie van algen Als ik vlees eet, dan komt dat niet uit de bio-industrie (In de bio-industrie draait het erom met zo min mogelijk tijd, geld en moeite zo veel mogelijk kilo's vlees, melk of eieren te produceren) Met mijn koopgedrag steun ik relatief duurzame producten 4. WAT KAN IK DOEN - ANDERS PRODUCEREN Ik gooi minder snel iets weg, maar kijk eerst of ik het kan repareren of recyclen Mijn bedrijf gebruikt geen olie als grondstof, maar alleen groene grondstoffen Mijn bedrijf draait op duurzame energie Ik kies voor een beroep of bedrijf dat past in de toekomstige circulaire economie (circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren) Ik ga meer zelf (laten) maken, o.a. Met de 3D-printer Ik wordt een ‘verschillige’ consument en wil weten wat ik koop en hoe het gemaakt is 5. WAT KAN IK DOEN - ANDERS ENERGIE OPWEKKEN Ik wek zelf duurzame energie op waar ik kan, op mijn dak, in de tuin of heel kleinschalig Ik participeer in een gezamenlijke windmolen Ik participeer in grote zonne-energieprojecten zoals van zonnepanelendelen.nl Ik stem voor politieke partijen die voor zonne-en windenergie zijn Ik wil dat salderen (energieleverancier verrekent de energie die zij leveren 1-op-1 met de energie die jij teruglevert) op energie van eigen dak blijft Ik ben lid van een lokale duurzame energiecoöperatie of koop groene Nederlandse energie [bron: URGENDA]  ALLE BEETJES MAKEN HET VERSCHIL Dus, als iedereen meedoet, ziet onze wereld er in 2030 gegarandeerd mooier en schoner uit. Volledige antwoorden kun je vinden op URGENDA.NL en het document wat ze hebben samengesteld. Lekker concreet en bruikbaar! "Het kan, als je het wilt". Houdt jouw nog wat tegen? Doe mee! Be iNSPIRED by iNSPIRATION!Hedwig#duurzame leefomgeving #iOPENER #inJOYweshare Become a member and reward the writer and yourself. Sign up

#Economie
15Feb2018
#Energie: Is duurzame energie duur? #duurzaam #iOPENER..
iOPENERbSEEN

DUUR? Duur? Ik vind het een beetje een rare vraag, aangezien het gebruik van niet-duurzame energie grootschalige consequenties heeft op de aarde als geheel. Dus ecologisch, sociaal en economisch zijn we allemaal zwaar de dupe, ofwel, krijgen we een zwaar tekort aan alles inclusief de (frisse) lucht die we nodig hebben om gezond te kunnen leven. Persoonlijk is dat een prijs die ik niet wil betalen. En dat is ook onnodig. WAT IS DUUR? Laten we er vanuit gaan dat ‘duur’ betekent dat onze maandelijkse rekening hoger is dan bij het gebruik van fossiele energie. FEIT IN NEDERLAND, NU De kosten voor ‘groene’ energie zijn vrijwel hetzelfde als grijze energie, voor consumenten. Vaak krijg je ook nog een bonus als je je bij een ‘groene’ producent aansluit, om het nog voordeliger te maken. HOE KOMT DAT? Doordat je overheid bedrijven stimuleert en subsidieert om ’groene’ energie technologie te ontwikkelen, wordt het verschil in kosten dus gecompenseerd. STATUS EIGENLIJKE VERBRUIK  NIET-DUURZAAM VS DUURZAAM Momenteel is meer dan 90 procent van onze energie niet-duurzaam. Deze niet-duurzame energie wordt opgewekt door middel van fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen zijn koolwaterstofverbinding die zijn ontstaan uit resten van dierlijk en plantaardig leven in het verleden van de aarde. Onder fossiele brandstoffen vallen onder andere: aardolie aardgas LNG bruinkoop steenkool Al deze energiebronnen zijn behoorlijk schadelijk en zorgen voor de uitstoot van broeikasgassen. Wat volgens veel mensen in verband kan worden gebracht met de opwarming van de aarde. Belangrijkste niet-duurzame energiebronnen wereldwijd KOSTEN WORDEN GOEDKOPER Duurzame energiebronnen als wind en zon zullen steeds sneller goedkoper worden dan energie uit fossiele brandstoffen. Dit is de conclusie van Bloomberg New Energy Finance (BNEF), een gespecialiseerd Brits adviesbureau op het gebied van duurzame energie. Bloomberg New Energy Finance onderzocht 65 energie-specialisten uit 12 verschillende landen. Uit dit onderzoek bleek o.a. dat zonne-energie in sommige landen al net zo goed is als energie uit kolencentrales. Duitsland, de VS, Italië en Spanje o.a. produceren nu al duurzame zonne-energie tegen hele lage kosten. En naar verwachting zal deze trend zich doorzetten in andere opkomende economieën zoals India en China. Tegen het jaar 2040 zal de gemiddelde prijs voor zonne-energie volgens Bloomberg gedaald zijn met meer dan 60 procent. [bron: goedkopeenergieengas.nl/energie/duurzame-energie/] The CLOUD met energie, zo kan het ook! Met het concept van “the cloud” zijn de velen onder ons ook al bekend. Noem het de CLOUD 3.0 voor het delen van energie. Lijkt me een hele mooie om snel te cultiveren! Doe je mee?! Be iNSPIRED by iNSPIRATION!Hedwig#duurzame leefomgeving #iOPENER #inJOYweshare Become a member and reward the writer and yourself. Sign up

#Duurzaam
14Feb2018
#Energie: Wat is alternatieve energie? #duurzaam #iOPENER
iOPENERbSEEN

Hoe omschrijf je alternatieve energie? Alternatieve energie zijn die soorten energie die (nog) niet grootschalig worden ingezet. Vormen: Aardwarmte of geothermische energie Zonne-energie Windenergie Golfslagenergie Fusie-energie Verbranding van biomassa Getijdenenergie Waterstof Blauwe energie Meestal zijn het ook duurzame energievormen, maar dat hoeft dus niet perse zo te zijn. En ze zijn ook niet per definitie “groen”. Wat is dan de definitie van duurzame energie? Duurzame energie is energie waarover de mensheid in de praktijk voor onbeperkte tijd kan beschikken (onuitputtelijke energiebron) en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld. Bij het produceren van duurzame energie komt dus geen broeikasgas zoals CO2 vrij. Zelf energie opwekken? Ik ben met een project bezig waarin ik duurzame energie wil gaan gebruiken. Dit heeft mij op het punt gebracht te onderzoeken wat wát nu is (er zijn zoveel termen in omloop voor duurzame energie!) en wat er nu eigenlijk mogelijk is.   In Nederland zijn er 3 mogelijkheden van zelf duurzame energie opwekken ZONNE ENERGIE Met zonne-energie zijn we allemaal wel bekend. We kunnen de energie vangen in de vorm van  zonnepanelen en zonneboilers (deze is nieuw voor mij). Zonnepanelen: voor het genereren van elektriciteit Opbrengst: de energieopbrengst van zonnepanelen is afhankelijk van een aantal factoren: De kracht van de zon (instralingfactor) De stand (helling en richting) van de zonnepanelen ten opzichte van de zon. De ventilatie rondom de panelen (beïnvloedt het rendement) Het rendement en het vermogen van de zonnepanelen Zonneboiler: voor warm water en centrale verwarming Opbrengst: bekijk je eigen situatie samen met een deskundige: Kijk in hoeverre jouw dak qua oriëntatie geschikt is voor een zonneboiler Er zijn verschillende soorten en maten zonneboilers beschikbaar. In het kader van kosten is het daarom belangrijk dat de grootte en capaciteit van de zonneboiler wordt afgestemd met de vraag naar warm water binnen jouw huishouden Controleer of de cv-ketel kan worden gebruikt als naverwarmer. Je kunt dit herkennen aan het Gaskeur-NZ keurmerk. Meestal staat er een stikker op de cv-ketel Installeer de zonneboiler niet zelf, maar laat dit doen door een betrouwbare en kundige leverancier Het plaatsen van een zonneboiler mag meestal zonder vergunning. Alleen voor monumentale of beschermde panden is een vergunning vereist Het is ook mogelijk een zonneboiler te huren waardoor je geen grote som geld hoeft te investeren WINDENERGIE Windmolen: voor het genereren van elektriciteit Opbrengst: Hoewel een kleine windmolen energie kan besparen en de CO2 uitstoot kan verminderen, wegen de aanschafkosten niet op tegen de besparing.  Zonnepanelen zijn vrijwel altijd een betere keuze. Als je windenergie in Nederland (als particulier) wilt bevorderen kun je ook een aandeel van een windturbine kopen. Dat is vaak een stuk rendabeler. Benodigdheden om zelf energie uit wind te produceren: Toestemming van de buren en gemeente (vergunning.) Energieleverancier en netbeheerder op de hoogte brengen. Een windmolen en een teruglevermeter. Met de teruglevermeter kun je zien hoeveel stroom je aan het elektriciteitsnet hebt toegevoegd en wat je daar dus mee hebt verdient! Vaak heb je geen nieuwe meter nodig, maar mocht je netbeheerder een nieuwe aanbevelen dan zit hier vaak de mogelijkheid bij de meterstanden via je smartphone, tablet en computer te kunnen volgen. Leuk voor een stormige dag op het werk. AARDWARMTE / GEOTHERMIE Aardwarmte: gebruikt om te verwarmen en koelen. Opbrengst: Deze systemen hebben een zeer hoog rendement en vrijwel geen fossiele brandstof nodig om te werken. Er zijn meerdere soorten warmtepompen beschikbaar: De standaard warmtepomp: zorgt alleen voor verwarming van het huis/gebouw De warmtepompboiler: zorgt alleen voor warm water Een combiwarmtepomp: kan warmte en water verzorgen Hybride warmtepomp: kan warmte en warm water afgeven. Dit is een toevoegde of ingebouwde warmtepomp die samenwerkt met een hr-107 ketel OPROEP: geothermie kenners in noord Spanje! Voor mijn project, wat in Spanje plaatsvindt, ben ik nog opzoek naar contacten die kennis hebben van geothermie en het installeren daarvan. Wie wil mij op weg helpen? Alvast dank!! Doe je mee?! Be iNSPIRED by iNSPIRATION!Hedwig#duurzame leefomgeving #iOPENER #inJOYweshare [bron: nl.wikibooks.org, www.energievergelijk.nl/, www.duurzameenergiebronnen.nl/ ] Become a member and reward the writer and yourself. Sign up

#Duurzaam
14Feb2018
#Energie: Hoe werken alternatieve energiebronnen? #duurzaam #iOPENER
iOPENERbSEEN

MIJN REIS DOOR ALTERNATIEVE ENERGIEBRONNEN Goed om het een beetje op een rijtje te krijgen. Met de technologie van vandaag, is er en wordt er ontzettend veel mogelijk. We laten hebzucht eerst botvieren voordat we onszelf samen sterker maken om onszelf van de ‘verdrinkingsdood’ te redden, maar vanuit de onderstroom komt er momentum en hebben nieuwe technologie die niet alleen goed is voor de mens, maar ook voor de aarde. Wat een concept! Dank hiervoor! En ook ik ga mijn steentje bijdragen met het ecodorp dat ik (samen met anderen) ga bouwen en dat mooie mogelijkheden gaat omarmen en delen. Hier kun je alvast een kijkje nemen. NOG EVEN: WAT IS ALTERNATIEVE ENERGIE? Alternatieve energie zijn die soorten energie die (nog) niet grootschalig worden ingezet. Meestal zijn het ook duurzame energievormen, maar dat hoeft dus niet persé zo te zijn. En ze zijn ook niet per definitie “groen”. VORMEN: AARDWARMTE of geothermische energie De energie wordt onttrokken uit de aardkorst op duurzame wijze. Bij geothermie wordt door middel van het oppompen van warm water de aardwarmte onttrokken uit de aardkorst. Het warme water is ideaal voor het verwarmen van bijvoorbeeld gebouwen. In Vulkanisch actieve gebieden zoals IJsland is de geothermie een ideale energiebron. In sommige gebieden liggen de warm water reservoirs erg dicht op het oppervlakte. Omdat de hitte hier zo dichtbij het oppervlakte is dat relatief goedkoop. ZONNE-ENERGIE Met zonne energie wordt bedoeld: de energie die wordt opgewekt door de energie van de zon op te vangen.  Deze komt in de vorm van warmte en licht. De meest gebruikte toepassing; Thermische zonne energie waarbij zonlicht wordt omgezet in warmte. Dit gebeurt door zonnecollectoren. Zonlicht is ook op te wekken door middel van zonnepanelen met fotovoltaïsche cellen, met andere woorden PV-cellen. De fotovoltaïsche cellen zetten de zonnehitte om in elektriciteit. WINDENERGIE Wind is een bewegingsenergie, lucht is altijd in beweging Wind kan omgezet worden in energie door middel van windmolens. Windmolens worden aangedreven door de wind die tegen de wieken blaast, die is verbonden met de generator die de beweging omzet in elektriciteit. GOLFSLAGENERGIE Bij golfslagenergie gebruikt men de golven van de zee, die constant omhoog en omlaag bewegen onder invloed van de wind, om energie op te wekken. Dit kan op verschillende manieren. Met behulp van drijvers op het water. Deze drijvers deinen mee met de golven en drijven op deze manier een as aan die is gekoppeld aan een generator. Als het water omhoog komt draait de as een slag. Als het water vervolgens weer naar beneden komt, loopt de as vrij zodat de as maar in één richting draait. Een andere methode is om het water van de omhoog komende golf op te vangen in een reservoir boven het zeeniveau. Dit water kan dan weer naar beneden stromen via turbines die een generator aandrijven. Een derde methode is het in het water plaatsen van een luchtkolom die aan de onderkant een opening heeft en daarmee op het water drijft. Als het water door de golven omhoog komt wordt de lucht samengeperst en wordt de druk in de luchtkolom groter. Als het water weer naar beneden gaat wordt de druk weer kleiner. Dit optredende drukverschil kan een turbine aandrijven en zo kan energie opgewekt worden. FUSIE-ENERGIE Fusie-energie wordt ook wel kernfusie genoemd, maar is precies het tegenovergestelde van kernsplijting. Bij kernfusie fuseren lichte atomen tot zwaardere. De fusiereactie dooft vanzelf uit als de reactor stilvalt. Verbranding van biomassa Energie uit biomassa wordt opgewekt door verbranding. Vaak moet de biomassa eerst vergast of vergist worden tot een biobrandstof. Biomassa bestaat uit allerlei organische materialen, zoals hout, gft-afval, maar ook plantaardige olie, mest en speciaal hiervoor geteelde gewassen. GETIJDENENERGIE Getijdenenergie is energie die wordt gewonnen door gebruik te maken van het verschil in waterhoogte tussen eb en vloed. Op de open oceaan is dit slechts enkele decimeters, maar door de bijzondere vorm van sommige kusten waar grote trechtervormige inhammen bestaan, kan het waterhoogteverschil op zulke plaatsen tot vele meters oplopen, voldoende om bij vloed het hoge water achter een dam te vangen en dit bij laag water via turbines gekoppeld aan generatoren terug te laten lopen. WATERSTOF Waterstof is een chemisch element met symbool H (La: Hydrogenium) en atoomnummer 1. Het element komt als dusdanig niet in geïsoleerde vorm voor in normale omstandigheden, maar vormt door de hoge reactiviteit verbindingen. Onder atmosferische omstandigheden vormt waterstof een twee-atomig molecule: diwaterstof, dat meestal gewoon als waterstof of waterstofgas aangeduid wordt. Waterstof is het meest voorkomende element in het universum. Het normale isotoop van waterstof "protium" bestaat maar uit één proton en één elektron en bevat dus geen neutronen. Waterstof is het enige element dat zonder neutronen bestaat. BLAUWE ENERGIE Blauwe energie is de naam voor energie die gewonnen kan geworden uit de concentratieverschillen in de zoutconcentratie tussen zout en zoet water. De bekendste blauwe energie methode om deze energie te oogsten is Pressure Retarded Osmosis (PRO, druk door vertraagde osmose). Bij deze techniek wordt er elektriciteit opgewekt uit de druk die ontstaat door osmose ( contact van zoet en zout water). In een osmotische centrale (PRO- centrale) komt het zoute en zoete water binnen, vaak gestroomd vanuit een rivier. Het zoute zee- en zoete rivierwater wordt eerst gefilterd om de installatie niet te beschadigen. Als het water gezuiverd is wordt het zoute en zoete water met elkaar in contact gebracht door middel van een semipermabele membranen. Deze speciale membranen zijn opgerold in kokers. Door het contact zullen de watermoleculen uit het zoete water naar het zout water overvloeien, waardoor er in het zoutwatergedeelte een grote druk wordt opgebouwd van +/- 25 bar. Deze druk wordt gebruikt om een grote turbine aan te drijven die vervolgens weer een generator aandrijft, die de elektriciteit opwekt. Speciale drukwisselaars zorgen ervoor dat het water via de goede kant weg kan stromen en voorkomen een drukverlies. Het (nutteloze) brakke water wordt vervolgens naar de zee geleid. MAKKELIJKSTE ENERGIE OM OP TE WEKKEN VOOR PARTICULIEREN Op kleine schaal zijn deze vormen van energie het makkelijkst op te wekken in bruikbare hoeveelheden: Zonne-energie (via zonnepanelen en zonneboiler) Verbranding van biomassa (via bv hout) Aardwarmte (bodemenergie) of geothermische energie (via warmtepomp) Doe je mee?! Be iNSPIRED by iNSPIRATION!Hedwig#duurzame leefomgeving #iOPENER #inJOYweshare [bron: nl.wikibooks.org, www.energievergelijk.nl/, www.duurzameenergiebronnen.nl/, www.milieucentraal.nl/, nl.wikipedia.org/] Become a member and reward the writer and yourself. Sign up

#Energie
14Feb2018
#Energie: Hoeveel hernieuwbare energie wordt er in Nederland gebruikt? #duurzaam iOPENER
iOPENERbSEEN

NOG EVEN: WAT IS HERNIEUWBARE ENERGIE? Hernieuwbare energie is energie die gewonnen wordt uit een bron die zichzelf weer aanvult (zon, wind, water en biomassa) Aandeel hernieuwbare energie 5,9 procent in 2016 CONCLUSIE Nederland staat zo’n beetje onderaan de lijst van landen in Europa voor het gebruik van hernieuwbare energie. De doelstelling voor 2020 is om 14% van de energie uit deze bronnen te halen en met 5.9 procent (2016) heeft Nederland nog heel wat in te zetten om dit te realiseren. Niet veel veranderd van de jaren ervoor Bijna 5,5 procent van de Nederlandse energie kwam in 2014 uit hernieuwbare bronnen. Dat is veel minder dan de koplopers binnen Europa, landen als Zweden (53 procent), Letland (39 procent) en Finland (ook 39 procent). Ook het Europese gemiddelde ligt met 16 procent hoger. Alleen op Malta (4,7 procent) en in Luxemburg (4,5 procent) wordt nog minder hernieuwbare energie verbruikt dan in Nederland. Nederland verbruikt weinig biomassa Nederlandse huishoudens stoken relatief weinig hout (wordt onder biomassa gerekend), mede doordat in bijna elk huis betaalbaar en comfortabel aardgas beschikbaar is. Daarnaast wordt er in Nederland nauwelijks energie uit waterkracht opgewekt. In tegenstelling tot de koplopers Zweden en Finland kent Nederland geen grote papierindustrie met biomassa als energiebron. Ook is er in Nederland in vergelijking met landen als Duitsland en Denemarken minder overheidssteun beschikbaar geweest voor hernieuwbare energiebronnen. PLAATJE Het schetst wel een plaatje, niet één waar je persé blij van wordt. Zo’n rijk land als Nederland en toch andere prioriteiten hebben...of is dat te simpel?... Doe je mee?! Be iNSPIRED by iNSPIRATION!Hedwig#duurzame leefomgeving #iOPENER #inJOYweshare [Bron: www.cbs.nl/, www.hier.nu/] Become a member and reward the writer and yourself. Sign up

#Permaculture
13Feb2018
#Permaculture: Plant like you life depends upon it...#sustainable #iOPENER
iOPENERbSEEN

“Plant like your life depends upon it....cause it really does” Source: Bealtaine Cottage, Ireland This one I want to share. It shows great things can be accomplished with vision and perseverance, on your own! Self-sufficient ecosystem In the Netherlands it seems almost impossible to imagine, with almost everything being artificially constructed. However, nature is, by nature, self-sufficient. To us, overworked and overly busy Westerners, this should be a blessing, if only we had an eye for it!...   Permaculture is producing with nature 3.0 This self-sufficiency is also a way to restore balance while we are producing optimally. This while we are having to put in minimal effort to manage our garden. What if every city in the Netherlands was obligated to have a food forest? And the primary and secondary schools would help with the construction and maintenance of it? And that colleges and businesses together would think of a model to share, sell and distribute the harvest and ensure further knowledge transfer? That would be a perfect example of regionomy! Be inspired by the farm school! What if?! What, if it would be normal that the principles of REGIONOMY (growing with the power of connecting) would be applied throughout the Netherlands? What type of effect, you think, that would have? Would you be open for a culture shift if you knew that wellbeing would be improved (socially and ecologically) and that you would be economically stable?  Really?  If so, shout it out!! If no, what would you need to be ready for it? Speak up! Join in?! Be iNSPIRED by iNSPIRATION!Hedwig#Sustainable Living #iOPENER #inJOYweshare #Permaculture article collection #sustainable #iOPENER Read more #Permacultuur artikel verzameling #duurzaam #iOPENER Read more Become a member and reward the writer and yourself. Sign up

#Permaculture
13Feb2018
#Permaculture: How do you generate more #energy?! #sustainable #ecosystem #iOPENER
iOPENERbSEEN

How do you generate energy with plants? The more plants you have in your system, the more energy is being captured. The amount of energy determines the possible expansion and diversity of the ecosystem. [Source: Permacultuur Nederland] But how?! Energy is generated by input and output. Remember, from “I want to design with nature!”? Everything that grows (element) has output (ie. fruit, leaves) what is being used by other elements as input. The output becomes input when it falls onto the soil. Worms eat is then. They digest it and make food which then becomes input for ie. another plant of tree. So, the more elements you place, the more and diverse you can cultivate. The principle of permaculture Permaculture imitates the ecosystem of a forest. The most productive example in the world, is the tropical rainforest in the Amazon. There, the balance between sun, water and wind is used some harmoniously by nature, that it stimulates an enormous diversity in tree-, plant-, animal-, everything-underneath-the-ground- and bacterial life. Closed-loop cycle A forest has a closed-loop cycle which has the ability to sustain itself. To optimize the production in permaculture, plants are placed strategically. This is essential for success. Lazy yet abundant! I have mentioned this phrase before: using  Strategic Total Utter Neglect (S.T.U.N.), you let nature do its thing like only nature knows how. The effect of placing plants strategically: The effect of placing plants strategically does not only result in catching the sun optimally (through the use of the 7 layers which is based on height and partially the growing type of the plant), but also that the trees, plants, everything under the ground and bacteria enhance each other to live & grow strong, energetic and healthy. Examples primarily based on their supply of food, plus an addition of other available plants.  [Source: Permacultuur Nederland] Canopy: Walnuts, sweet chestnut, high-trunk fruit trees Low trees: low-trunk fruit trees, hazelnut and filberts Vertical layer” grapes, kiwi, passion fruit, hop Shrub layer: red and black berries, raspberries, jostaberries Herbaceous layer: many vegetables, herbs and flowers Groundcover: cucumbers, pumpkins, courgettes, strawberries Rhizosphere (root crops): potatoes, Jerusalem artichokes, carrots, onions, garlic. The drawing above has 2 extra layers (fungi and wetlands) What does your edible garden or forest look like? Have you started and do you have experience? Share so we can enjoy and learn with you :-) Join in?! Be iNSPIRED by iNSPIRATION! Hedwig #Sustainable Living #iOPENER #inJOYweshare #Permaculture article collection #sustainable #iOPENER Read more #Permacultuur artikel verzameling #duurzaam #iOPENER Read more Become a member and reward the writer and yourself. Sign up

MEER