Meer dan Sport

Lid sinds: 22-01-2018

#geld
18Sep2019
De dood is in Nederland de graadmeter voor actie
Meer dan Sport

Geld is de verkeerde graadmeter Meer dan SportVolgens de politici in de toelichting op de rijksbegroting voor 2019 moet Nederland 'sterker, veiliger en welvarender' worden. De minister van Financiën, Wopke Hoekstra, vergeet daarbij het belangrijkste uitgangspunt dat het geld nooit de drijfsfeer kan en mag zijn voor het veiligheidsgevoel van ieder die in Nederland leeft en woont. Het is dan ook verbazend hoeveel geld er verkwist wordt aan zaken die niets met de veiligheid en het veiligheidsgevoel van iedereen die in Nederland werkt, verblijft en woont te maken heeft. De regering ziet ook dit jaar weer kans om het geld de drijfsfeer te alten zijn en niet de noodzaak van het financieren van activiteiten die belangrijk zijn om iedereen in Nederland het gevoel te geven veilig te zijn in zijn buurt of straat.Het is toch van de zotte dat je in Nederland een vuurwapen mag hebben en kunt hebben zonder dat de daarvoor verantwoordelijke minister kan zorgen dat er geen vuurwapen Nederland binnen kan komen zonder registratie.Ook het ouderlijk gezag wordt ondermijnd als er aangiften worden gedaan en de aangifte wor dt weggestuurd met de opmerking "daar hebben we geen tijd voor". Je hoeft in Nederland echt niet de braafste jongen of maisje van de klas te zijn, maar de minister van Onderwijs dient er wel voor te zorgen dat leerlingen wordt geleerd wat goed en wat goed fout is.Het valt steeds vaker op in de media, dat niet de rechtvaardigheid regeert, maar de persoon die lak heeft aan rechtvaardigheid en de normen en waarden die ooit in Nederland golden. De minister van Sociale zaken en werkgelegenheid is allang vergeten hoe een sociaal klimaat er uit moet zien. De minister van Defensie loopt achter de troepen aan in plaats van een modern en vooruitstrevend beschermingseenheid en beschermingsmiddelen ter beschikking te hebben. En als er doden vallen, dan dempt men weer snel de put.Hoewel de profileringsdrift van dit kabinet erg groot is, is de meetlat van beoogde prestaties en resultaten voor verhoging van veiligheid in huis en op straat erg mager. Jammer, weer een gemiste kans om te zorgen dat iedere burger, zonder over zijn schouder te hoeven kijken, over straat kan lopen.Het is toch van de zotten dat de politiek trots is op het feit dat 300.000 burgers in 2019 en 2020 het nog slechter hebben en krijgen en als het ware gestraft worden om als persoon te mogen leven met het laagste inkomen in onze welvaartsmaatschappij. De minister van Financiën moet zich diep schamen als het ministerie de interne (automatiserings-) problemen niet weet op te lossen en het is vreemd dat de tweede, maar ook de eerste kamer geen datum durft te stellen dat alle problemen met koppelingen etc opgelost dient te zijn. Daarnaast is het ook vreemd dat de minister niet van eerlijk delen schijnt te houden. Als ondernemer (ZZP'er) ben je de ruggegraat van de Nederlandse samenleving, echter de stimuleringsimpulsen om zelfstandig te worden zijn nu omgezet in strafmaatregelen (lees afbouw van stimuleringsregelingen).Een ander aspect wat onderbelicht blijft in deze kabinetsperiode is de bestrijding van de witteboordencriminaliteit. Zo hebben advocaten, notarissen en uitvoerders van regelgevingen nog steeds vrij spel. Zo kunnen bijvoorbeeld advocaten declareren bij de Raad voor Rechtsbijstand zonder er werk voor te doen, besluiten rechters dat er een gezinsvoogd moet komen, die met vakantie gaat en haar werk niet over hoeft te dragen, de Raad voor de Kinderbescherming het te druk heeft om naar rechtszittingen te gaan of besluiten nemen zonder betrokken te horen of rechtbanken verkeerd adviseren en nog steeds weten we niet om te gaan met de belangen van het kind die al voor de geboorte ontstaan. Laten de mensen die door de burgers worden gekozen om hun veiligheid te beschermen, woongenot te verhogen, levensstandaard hebben die bij de maatstaven van het leven in Nederland hoort en niet slechter kan zijn als de voorzieningen die getroffen worden voor mensen die Nederland ongevraagd binnen komen.De vertegenwoordigers van het volk moeten het volk dienen en niet anders om.Er is gelukkig nog een vrijheid van meningsuiting in Nederland, dus reageer gerust over je gevoelens van vrijheid, onderwijs, saamhorigheid in de samenleving, je veiligheid op straat en evenementen, inkomensverdeling etc.

#geld
12Sep2019
ZONDER GELD KUN JE OOK GEEN GELD UITGEVEN
Meer dan Sport

HET LEVEN KAN VOOR IEDEREEN ZO MOOI ZIJN MEER dan SPORT Schulden en uitzicht Zonder geld kun je geen geld uitgeven. Hoewel alles in de wetgeving goed geregeld is, is de praktijk jammer genoeg voor mensen vaak anders. Je hoeft niet met veel geld geboren te zijn, het kan je ook overkomen als je je best doet om een inkomen te krijgen, maar het lukt niet. Je loopt dan het risico meer geld te moeten uitgeven dan dat je inkomen groot is. Het vervelende is dat er dan schulden ontstaan en soms lijkt het of schuldeisers daar geen begrip voor hebben en incassomaatregelen treffen. Soms eindigt dit bij de rechtbank en komt er een deurwaarder om het geld (dat er niet is) te innen). De kosten (de schulden) worden daardoor alleen maar groter en het uitzicht om schuldenvrij te leven komt veel verder bij je vandaan te staan. Soms vraag je je in alle redelijkheid af of er nog mensen zijn die het beste met je voor hebben.DeurwaardersDeurwaarders spelen bij verhoging van de schuldenlast een kwalijke rol. Hoewel ze zich keurig aan de regels (lijken te) houden stapelen zij met goedkeuring van de wetgever de te betalen bedragen op elkaar en gaan doodleuk over tot het leggen van loonbeslag of leggen beslag op je (pensioen)uitkering of AOW.SchuldeiserBij een schuldeiser gaat het om het binnen krijgen van het openstaande bedrag en deze verantwoordelijkheid legt hij vaak neer bij de deurwaarder of incassobureau. De de deurwaarder of incassobureau doet geen of weinig moeite om in gesprek te gaan en naar een oplossing te zoeken. BewindvoeringBewindvoering was een lange tijd een hype, maar blijkt in de praktijk ook niet te werken. Er zijn (net als in de bijstand) vroeg gepensioneerden die het wel prettig vinden dat hun financiële zaken geregeld worden door een ander. Dat dit (de gemeenschap) geld kost maakt hen niet uit. NeveninkomstenDe niet opgegeven neveninkomsten bij mensen met schulden, zorgen dat er goed te leven is. Rechtbank en schuldenHet is goed dat de rechtspraak steeds meer initiatieven aanbeveelt om ook een betere grip op de schuldenproblematiek (inkomsten en uitgaven van een schuldenaar) te krijgen. Jammer dat rechtbanken in de uitspraak niet inbouwen dat na 3 of 6 maanden de schuldenproblematiek in kaart moet zijn gebracht, met daarin opgenomen alle inkomsten en uitgaven en met daarin de aanpak voor de oplossing van de schuldenproblematiek en daarna pas een uitspraak doet. In de praktijk heeft de rechtspraak daardoor nog te mogelijkheid om bij te sturen en hoeft de veroordeelde niet opnieuw naar de rechtbank om de uitspraak aan te vechten. Veroordeling schuldenaar en de praktijkIn de praktijk komt het voor dat de veroordeelde op basis van de uitspraak van de rechtbank moet betalen, terwijl het geld dat door de schuldenaar betaald wordt nooit bij de schuldeiser terecht komt. Het treffen van betalingsregelingen heeft alleen zin als de schuldeiser daar ook baat bij heeft. Het schriftelijk afdoen van vonnissen schiet in de praktijk vaak het doel van het oplossen van de schuldenproblematiek voorbij. Bij wijziging van de aanpak bij financiële vorderingen door de rechtspraak in een meer controlerende rol op de uitwerking van de voorgenomen uitspraak, zal ook de noodzaak van (de niet werkende) bewindvoering laten afnemen. Uit eindelijk zal dit de maatschappij ook nog eens veel geld kunnen besparen.Maatschappelijke integriteitEen ander aspect dat met het maken van schulden en het oplossen van de schuldenproblematiek te maken heeft is de maatschappelijke verantwoordelijkheid en integriteit. In onze huidige maatschappij draait het om aanzien en geld, maar niet om credits voor het nemen van je maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het zou goed zijn als naast het MvO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) ook een persoonsgebonden en organisatiegebonden waarderingsuiting komt voor maatschappelijk integer en sociaal maatschappelijk  verantwoordelijk handelen.  Dan kan het niet meer voorkomen dat als negentien advocaten om hulp worden gevraagd er geen enkel advocaat reageert omdat er niet gedeclareerd kan worden.

#geld
12Sep2019
OVERHEID EN PENSIOENFONDSEN NEMEN JE BIJ DE NEUS
Meer dan Sport

je inkomen na pensionering zou zo mooi kunnen zijn je gelooft je werkgever en de overheid en het pensioenfonds, maar ga je met pensioen dan blijkt het pensioenverhaal ineens heel anders. — By MEER dan SPORT Pensioenarmoede Veel ouderen voelen zich door de overheid en de pensioenfondsen bij de neus genomen. Immers als je de 65 jarige leeftijd haalt dan krijg je AOW en (als je pensioen hebt opgebouwd) pensioen. De hoogte van AOW en pensioen zou ongeveer gelijk zijn aan het inkomen bij werken. De AOW wordt in het pensioen ingebouwd en daar zit de pijn. Bij deelnemers aan het ABP zit er nog een extra wrok. Denk daarbij aan de ophanden zijnde pensioenkortingen, het niet compenseren van de miljarden die door het kabinet Lubbers uit de kassen van het ABP is gehaald. En in zijn algemeenheid steekt het veel burgers dat het zogenoemde “kwartje van Kok” nooit is gecompenseerd. Veel ouderen durven niet voor hun financiële situatie uit te komen en is het hun eer te na om steun te vragen of in de schuldsanering te gaan. De minister van financiën kan op een eenvoudige wijze aangeven hoe de financiële situatie van de ouderen en hun inkomen is. Daarnaast blijken een hoop ouderen (die plotseling alleen achterblijven) geen toeslagen aan te vragen omdat ze het niet weten of niet weten hoe een computer werkt en dat ze zelf bij het pensioenfonds moeten aangeven dat ze graag een pensioenuitkering willen ontvangen. Pensioen en scheiden Dat werkenden en gepensioneerden goed op hun financiële huishouding moeten letten is voor verantwoordelijken in dit land logisch. Dat er mensen in dit land leven die uitgaan van de goeder trouw van (overheid)pensioenorganen blijkt echter niet meer van deze tijd. Het komt regelmatig voor dat mensen uit elkaar gaan en een echtscheidingsconvenant opstellen wat ook naar de pensioenuitvoerder gaat. Deze stelt vervolgens rekening te houden met de berekening van het toekomstige pensioen. Als je twintig jaar geleden tegen een nieuwe liefde bent aangelopen en die niet de ware bleek te zijn en je met je huidige partner gelukkig bent, dan ben je allang het pensioenspoor bijster. Het pensioenfonds gelukkig ook men als je dan de hulp van een deskundige inroept dan begint de lijdensweg. Het pensioenfonds verstrekt geen informatie, de pensioenpolissen zijn 2 soms 3 maal verkocht en niemand wil er tijd en energie insteken en de burger betaalt opnieuw de rekening en moet soms aan zijn huidige liefde nog dingen vertellen die al verdrongen waren of waarover liever niet gesproken wordt. Het komt jammer genoeg voor dat als de hoogte van het pensioen wel berekend is, er teveel kortingen zijn toegepast waardoor er een te laag pensioen wordt uitgekeerd. Daarnaast gooien de meeste mensen de brieven van het pensioenfonds weg en bewaren alleen de laatste.

#geld
12Sep2019
REKENINGEN en SCHEIDEN
Meer dan Sport

Wie goed doet krijgt de rekening Meer dan Sport Politici hebben het beste met de inwoners van Nederland voor. Soms kijken ze niet verder dan hun neus lang is en zadelen goed bedoelde burgers met hoge lasten op. Zo kom je er (te laat) achter dat je toeslagen misloopt of geen recht meer hebt op kwijtschelding omdat je je huilende zus (broer etc) in huis neemt omdat deze anders op straat moet leven. Bij de invoering van de kostendelersnorm in 2015 is er geen rekening gehouden met deze situaties en de overheid wijst de mensen die barmhartig zijn ook niet op de vervelende financiële consequenties. Evenals de belastingdienst roept iedereen het ligt niet aan ons maar aan de politiek (wet). Daarnaast blijken er wel mogelijkheden te zijn bij de gemeenten voor (commerciële) huisvesting van studenten, maar bedden voor noodopvang worden in de gemeentes steeds minder. En als ze er zijn dan worden er soms onzinnige voorwaarden aan verbonden. Dakloos zijn en de gevolgen Als je in je omgeving rondkijkt dan signaleer je heel snel een persoon die geen woonplek heeft. Het rare in Nederland is dat we er geen raad mee weten en het ook niet als een maatschappelijk probleem zien. Echter ieder mens heeft recht op de eerste levensbehoefte en dat is een dak boven zijn hoofd. Het ontstaan van de toenemende daklozen is de overheid verwijtbaar. Een rechter gaat te gemakkelijk mee met de aanvrager om iemand uit de woning te zetten. Vooral als de gedaagde partij (de huurder) niet op de zitting aanwezig is, valt de hamer in het nadeel van de huurder. Als de rechtbank iets meer moeite zou doen om de gedaagde te laten verschijnen tijdens de zitting dan zou er van huisuitzetting weleens geen sprake kunnen zijn. Alleen al de controle of de huiseigenaar een kopie van het exploot heeft ontvangen en of de gemeente een kopie heeft gehad levert interessante informatie op. Want ook bij de gemeente ligt een verantwoordelijkheid. Die veel gemeenten (op basis van vooroordelen jegens de huurder) maar niet in beleid hebben vormgegeven. Het zou goed zijn als een gemeente zou besluiten dat er geen uitzetting meer kan plaatsvinden als de gemeente niet met de bewoner heeft gesproken. Dat kan voor de gemeente en de huurder en de woningeigenaar veel (indirecte) kosten besparen. Gemeentelijke verantwoordelijkheid Opvallend is dat bij huisuitzetting de gemeente rustig wacht met uitschrijven tot een burger aan de bel trekt. Het gevolg is dat de bewoner die uit het huis is gezet gemeentelijke- en waterschapsbelasting moet betalen tot aan de datum dat betrokkene is uitgeschreven. Hoewel het een verantwoordelijkheid is van de burger zelf, is het vreemd dat de burger door diezelfde overheid van het kastje naar de muur wordt gestuurd en de waterschappen stellen zolang je bent ingeschreven moet je betalen en als je niet betaald komt er een deurwaarder en allerlei andere kosten terwijl allang duidelijk had kunnen zijn dat betrokkene niet zou (kunnen) betalen. Overigens ziet de gemeente ook kans om informatie aan de deurwaarders te vertrekken zonder dat deze over het bsn van betrokkene beschikt en vergeet de gemeente betrokkene te informeren dat er informatie aan derden is verstrekt.

#geld
12Sep2019
belastingdienst rechten en plichten
Meer dan Sport

TOESLAGEN   Jammer genoeg is de regelgeving rond toeslagen zo strak dat je uit onwetendheid soms toeslagen misloopt. De belangrijkste regel om na een huwelijk voor toeslag in aanmerking te komen is de aanvraag van de scheiding bij de rechtbank. Veel mensen denken dat ontvangen toeslagen niet teruggevorderd kunnen worden, maar dat is een misverstand. Toeslagen worden altijd als voorschot uitbetaald en pas definitief als de aangifte inkomstenbelasting definitief is vastgesteld. Daarom moeten de juiste gegevens worden ingevuld, heb je hulp nodig vraag dan om hulp of bel de belastingtelefoon 0800 0543. De belastingdienst vordert altijd de teveel betaalde bedragen terug bij de ontvanger. Navorderingen van de belastingdienst Geconstateerd is dat bij de invulling van de aangifte inkomstenbelasting veel fouten worden gemaakt met de gegevens van de betaalde rente. De vuistregel is die de rente betaalt ook de rente in de aangifte mag verwerken. Als het anders moet dan moet dit schriftelijk zijn vastgelegd (bijvoorbeeld in een echtscheidingsconvenant). Woongenot en de fiscus Als de achterblijvende partij financieel voordeel of nadeel ondervindt van de scheiding, dan kan er (als er aan de voorwaarden wordt voldaan) een stukje woongenot als alimentatie in de belastingaangifte worden verwerkt. Heb je hulp nodig vraag dan om hulp of bel de belastingtelefoon 0800 0543.  Kinderopvangtoeslag en uit elkaar gaan Een bijzondere toeslag is de kinderopvangtoeslag. Want als ouders beiden evenveel voor een kind zorgen kunnen de beide ouders ook kinderopvangtoeslag aanvragen. Daar een kind maar bij een ouder door de gemeente wordt ingeschreven, is het zaak om in een ouderschapsplan de opvoeding goed te regelen. De aanvrager moet kunnen aantonen dat er voor het kind sprake is van een co-ouderschap. Kindgebondenbudget De Sociale Verzekeringsbank betaald de kinderbijslag uit aan de ouder waarbij het kind staat ingeschreven. Als aan de voorwaarden wordt voldaan kan er ook recht bestaan op het Kindgebondenbudget. Daarbij is het wel goed om er rekening mee te houden dat de ouder met het laagste inkomen in aanmerking komt (als er aan de voorwaarden wordt voldaan) voor een hogere toeslag.

#geld
12Sep2019
Geld en een partner hebben, maakt niet altijd gelukkig
Meer dan Sport

Het vreemde in onze maatschappij is dat je het (niet) raar vindt dat iemand om zijn geld vraagt, maar dat je er moeite mee hebt als je het gevoel hebt dat het niet helemaal zuiver is. In het laatste geval moeit je veel moeite doen om anderen (meestal een adviseur, notaris of advocaat) te overtuigen van je gelijk. We leven dus in een vreemde wereld. In onze maatschappij moet de ontvanger bewijzen dat de afzender ongelijk heeft. Dat is soms moeilijk want de bewijsstukken zijn soms allang weggegooid (vernietigd). Hieronder een aantal herkenbare voorbeelden (uit je omgeving) waarvoor we wegduiken en de meesten van ons geen helpende hand (advies) zullen bieden. Een paar praktijk voorbeelden. Scheiden Als samenwonenden (al dan niet gehuwd of met een samenlevingscontract) uit elkaar gaan dan is dat voor de omgeving niet direct een reden om zich er mee te bemoeien. Het vervelende is voor de betrokkenen dat de belastingdienst altijd bij de scheiding betrokken is. Niet alleen moeten de wijzigingen voor de toeslagen (huur-, zorg-. Kinderopvang etc) aan de belastingdienst doorgegeven worden, maar ook de inkomstenbelasting kan op het uit elkaar gaan invloed hebben. De drukste periode is na de vakantie en na de kerst. Het voorkomen van het krijgen van dwangbevelen is dan ook een belangrijke actie voor de betrokken partijen. Lukt dat onderling niet en je weet ook niet wie je zou kunnen bellen of mailen, bel dan naar de belastingtelefoon 0800 0543 of geef dit nummer aan de personen die uit elkaar gaan door. Ook de “scheiden-checklist” op www.belastingdienst.nl geeft meer inzicht. Ik constateer jammer genoeg dat vooral mensen met een eigen woning (onbewust) de fout ingaan en dat vaak de mensen (partner) zonder geld de (onterechte) rekening (alleen) moeten betalen.

#ondernemen
24Aug2019
Ondernemers krijgen meer grip op de administratie en hun geld
Meer dan Sport

BelastingdienstIn Nederland zijn bijna 1 800 000 geregistreerde bedrijven. Al deze bedrijven kennen een rode draad van inkomsten en uitgaven. Deze inkomsten en uitgaven moeten volgens de huidige regelgeving en voorschriften van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl worden geregistreerd (vastgelegd). Dat kan bijvoorbeeld eenvoudig via een boekhoudprogramma https://www.moneybird.nl/?referrer=8121bdf1a4 dat gratis kan worden uitgeprobeerd en gedownload. Kamer van Koophandel Theoretische ondersteuning voor ondernemers is ook te vinden bij de Kamer van Koophandel. Deze organisatie ondersteunt ondernemers tijdens hun weg in ondernemersland. Via praktische informatie stelt de Kamer van Koophandel kennis ter beschikking. Niet van uit de invalshoek, je moet doen wat we voorschrijven, maar meer vanuit de invalshoek denk goed na voor je iets doet. De informatie die de https://www.kvk.nl verstrekt voorziet duidelijk in een behoefte. Geldboek In 2019 wordt voor het twaalfde jaar het Geldboek uitgegeven. Het gratis Geldboek kan worden gedownload op https://www.kvk.nl/geldboek. In 2018 werd het Geldboek 250.000 keer gedownload. De verwachting is dat het aantal in 2019 ook zal worden gehaald. Handige weetjes staan ook op: https://financieel.infonu.nl/belasting/89945-zelfstandigen-zzper-kunstenaar-en-de-belasting.html Samenstellers van het Geldboek Er zijn zes organisaties die het Geldboek samenstellen. Dit zijn: 1. Bond van Verzekeraars 2. Kamer van Koophandel 3. Nibud 4. Pensioenfederatie 5. Stichting BKR 6. Zuidweg & Partners Keuzes maken Bij het ondernemen moeten er keuzes gemaakt worden. Hiervoor zijn veel adviseurs actief. Maar alvorens met deze adviseurs in gesprek te gaan, kan een gesprek met behulp van het Geldboek worden voorbereid. Niet alleen gevestigde ondernemers hebben baat bij de inhoud van het Geldboek, maar ook mensen die nadenken om een eigen bedrijf te starten of de reeds gestarte ondernemer kan veel informatie vinden in dit gratis boek op https://www.kvk.nl/geldboek. Inhoud van het Geldboek Het geldboek kan helpen om betere en gefundeerde beslissingen te nemen op bijvoorbeeld het gebied van: 1. Administratie https://www.moneybird.nl/?referrer=8121bdf1a4 2. Belastingen www.belastingdienst.nl 3. Inkomensondersteunende maatregelen 4. Pensioen 5. Verschillende vormen van financiering 6. Verzekeringen 7. Vraagstukken over geld Het geldboek is een soort naslagwerk voor de basisinformatie en een opstap om een betere grip te krijgen op de financiën. Dit met het doel om het ondernemen overzichtelijk te maken en te houden. Simpele taal De geschreven taal van https://www.moneybird.nl/?referrer=8121bdf1a4, www.belastingdienst.nl en https://www.kvk.nl/geldboek is door iedereen te begrijpen en na het lezen weet de lezer hoe de financiële kant van het ondernemerschap in elkaar zit. Financiën op een rij Als je alles gelezen hebt op https://www.moneybird.nl/?referrer=8121bdf1a4, www.belastingdienst.nl en https://www.kvk.nl/geldboek weet je hoe een administratie moet worden opgezet en waar het aan moet voldoen en ken je de verschillende bedrijfskosten en belastingen waar je mee te maken kunt krijgen, maar ook hoe je het kunt financieren. Je weet na het lezen hoe je een zakelijke begroting moet maken en je ondernemersinkomen moet berekenen. Zakelijke en privé uitgaven In de informatie op https://www.moneybird.nl/?referrer=8121bdf1a4, www.belastingdienst.nl en https://www.kvk.nl/geldboek lees je ook hoe r moet worden omgegaan met de juiste zakelijke- en privéverzekeringen. Ook plannen maken voor later is een belangrijk onderdeel. Vooral voorzieningen voor het pensioen en arbeidsongeschiktheid is een onderwerp om bij stil te staan. Daarom besteed het Geldboek ook aandacht aan het onderwerp die tips geeft over het voorkomen van financiële problemen. Financiële kennis Een recent onderzoek van de KvK laat zien dat 52 procent van de ondervraagden weleens te maken heeft (gehad) met een ongewenste financiële situatie. Terwijl vier op de tien ondernemers aangeeft niemand te betrekken bij hun financiële vragen. De samenstellers van het geldboek hechten veel waarde aan verbetering van de (financiële) kennis van ondernemers. De informatie op https://www.moneybird.nl/?referrer=8121bdf1a4, www.belastingdienst.nl en https://www.kvk.nl/geldboek kan daaraan bijdragen.

MEER