Steunpunt slachtoffers

Lid sinds: 11-03-2018

#mishandeling loverboy
10Jan2019
De zoveelste rechter die de dader steunt na jarenlange mishandeling
Steunpunt slachtoffers

Geachte mevrouw de rechter, In 1992 verloor ik mijn eerste kindje door een miskraam. Ik was toen 12 weken zwanger. De periode dat ik therapie nodig had om dit verwerkt te krijgen was veel langer dan 12 weken, zelfs veel langer dan 12 maanden!!! Tussen 1992 en 2003 deed ik alles om zwanger te geraken, niks bleek te werken. Ik werd plots vrijgezel. Uiteindelijk werd in 2004 besloten om eicelletjes in te vriezen, in de hoop dat deze nog konden gebruikt worden wanneer ik een nieuwe partner kreeg. De natuur was mij goed gezind, de nieuwe partner was blijkbaar pakken vruchtbaarder dan diegene waarmee ik eerder aan gezinsuitbreiding werkte. Ik werd zwanger op de natuurlijke wijze, via leuke slaapkamermomenten. Een complete euforie. Doch, het geslacht van de baby was niet naar de zin van mijn verloofde. Hij eiste een abortus en wilde het ‘opnieuw proberen’. Ik hield vast aan het wonder in mijn buik, een mirakel geschonken door God. Ik had er lang genoeg voor gebeden. Alles, maar dan ook alles, werd door mijn partner eraan gedaan om de baby te aborteren. Er waren meerdere spoedopnames, telkens na intra-familiaal geweld, met het doel de vrucht in mijn schoot weg te nemen. De ene opname ging over een ferme schop in mijn zwangere buik, de andere was het resultaat van een duw van de trap. Opname in een vluchthuis was niet mogelijk want er was geen plaats vrij. Ik zette uiteindelijk een ferm gezonde zoon op de wereld. 3 weken oud was hij toen de buren voor de eerste keer de politie belden voor intra-familiaal geweld. Dezelfde leeftijd had hij toen ik zijn leven redde, waar ik namelijk voor opgeleid ben. Politie-interventies waren schering en inslag. Toen de vader van mijn kind een nachtje in de gevangenis vloog wegens agressie ten overstaan van politiemensen bij het uitvoeren van een interventie, dacht ik dat het tij zou keren. Het keerde inderdaad: Nog meer agressie, nog meer bedreigingen. Om nog maar te zwijgen over het feit dat ik met een blauw oog en een stukgeslagen lip de auto ingesleurd werd om geld te verdienen in de prostitutie. Vandaag weet ik nog steeds niet wat het ergste was… In de auto gesleurd worden om klanten van een pooier te bedienen… Of uit de auto gegooid worden wanneer ik voor de zoveelste keer weigerde. Via de dienst slachtofferhulp belandden mijn kind en ikzelf op de wachtlijst van een vluchthuis. Misschien stonden we vandaag nog op deze wachtlijst, als de dader in 2010 niet bij vonnis de woning was uitgezet. Eind goed, al goed zou je denken. Vergeet het maar, de hel begon pas. Wat ik nadien allemaal meemaakte zal ik u niet vertellen. Ik wil namelijk niet dat u slapeloze nachten krijgt. Wat ik wel wil vertellen is de huidige toestand. Het kind waar ik 15 jaar vurig voor gebeden heb, is ‘geplaatst’. Omwille van ‘destructieve vechtscheiding’ en machtsspelletjes, mevrouw de rechter. Mijn kind heeft er altijd over gesproken, want dat dit de revanche ging zijn voor de huisuitzetting, werd jarenlang aangekondigd. Ikzelf bleef vrij rustig onder dergelijke dreigementen. Het kind niet. Na elk bezoek aan de vader schreeuwde hij zijn angst uit. 5 volle jaren heb ik de angsten van mijn kind weggewimpeld. 5 volle jaren heb ik gesust: “Geen enkele rechter neemt een kindje af van een mama die er goed voor zorgt, enkel en alleen omdat de papa dit expliciet wil." 5 volle jaren, mevrouw de rechter. Enig idee hoeveel dozen tissues ik gebruikt heb om die kindertraantjes te drogen? Tot de dag dat de jeugdrechter niet anders kon. Tot de dag dat het kind urenlang te horen kreeg: “Vandaag leer ik uw moeder en uw oma nog eens een lesje” en het kind weigerde terug te geven aan de chauffeur van dienst. "De chauffeur van dienst", hoor ik u vragen… "Heeft u zoveel geld dan?" Nee, mevrouw de rechter. Die chauffeur van dienst is er uit noodzaak, omdat ik aan 52 maanden samenwonen met een agressieve man een arbeidsongeschiktheid van meer dan 66% heb overgehouden. Wat deze invaliditeit allemaal inhoudt, wil ik u niet gedetailleerd vertellen. Ik ga het op één klein detail houden: Terwijl u rustig uw koffietje drinkt, mevrouw de rechter, heb ikzelf al 3 maal mijn broek laten zakken. Omdat ik mijn urine niet langer dan 5 minuten kan ophouden. 5 minuten, mevrouw de rechter. Ik denk dat uw koffiepauze veel langer duurt dan het aantal minuten dat ik mij nog ‘vrouw’ durf te noemen. De reden dat ik dit probleem heb, is door uw ‘oeps-momentje’. Dat moment dat u misschien net aan uw koffie nipte toen u vergat dat ‘De procureur Des Konings’ een sociaal onderzoek opvorderde binnen dit heftige dossier. Dat moment dat U besloot een einde te maken aan de vele destructieve pleidooien. Dat moment dat U besloot deze vader zijn zin te geven. Het maakte voor de vader niet uit op welke manier, het kind bij hem inwonend of geplaatst, als het maar weg was van de natuurlijke moeder, die bitch die hem het huis liet uitzetten. Want dat is wat in het hoofd van die man spookt, mevrouw de rechter. Dat ik straf nodig heb, niet hij. De ‘man in de straat’ snapt het niet. De artsen en therapeuten die mij en het kind behandelen, snappen dit niet. Maar voor U was het dat moment de meest normale zaak ter wereld: De hoofdverblijfplaats van het kind aan de vader toevertrouwen. Waardoor mijn invaliditeitsuitkering zo laag werd dat ik niet eens nog mijn medicatie kan betalen. Allemaal voor een vader die in 2010 de gezinswoning uitgezet was, op verzoek van het 2-jarige kind. En dan heb ik het nog niet over datgene wat gebeurd is waardoor het kind levenslang getraumatiseerd is, mevrouw de rechter. Datgene dat in de doofpot moet gestopt worden en waarvoor ikzelf intussen veroordeeld ben. Feiten die zogenaamd niet gebeurd zijn, maar waarvoor het kind wel een zelfmoordpoging ondernam omdat het gedwongen werd de feiten in de schoenen van een ‘onschuldige ‘te schuiven. Een onschuldige die er intussen niet meer is, mevrouw de rechter. Omdat hij stierf van stress en van onmacht, over wat zijn kleinkind allemaal overkwam. Ikzelf ben sterker dan deze man. Ik heb het over mijn eigen vader, mevrouw de rechter. Ik ben mijn vader kwijt, ik ben mijn vrouw-zijn kwijt. Maar vandaag smeek ik u, letterlijk op mijn knieën. Laat mij aub die helse periode van 52 maand vergeten en nog een klein beetje waardigheid behouden. Laat mij herstellen en geef mij de kans om ooit opnieuw zelf in mijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Ik zal nooit, ik herhaal, nooit meer voltijds kunnen werken, mevrouw de rechter. Maar deeltijds in een beschutte werkplaats, is ook al goed. Ik hoop snel opnieuw weer zelf toiletpapier te kunnen kopen voor al die oeps-momentjes in mijn eigen kleine kamertje. Of zelf voedsel in de supermarkt kunnen halen, iets wat vroeger de normaalste zaak van de wereld leek, maar sinds ik noodgedwongen wekelijks naar ‘de voedselbank’ ga, niet meer kan. Omdat u middenin mijn operaties en revalidaties een vonnis uitschreef dat mijn kind gedomicilieerd mocht worden bij de vader. De vader die in een villa woont. De villa die gebouwd werd met mijn zuurverdiende centjes, maar waarvan ik bij overname geen euro kreeg omdat de wet zegt dat ik een fiks bedrag ‘bezettingsvergoeding’ moet betalen voor de periode dat hij als dader van ‘geweldplegingen’ bij vonnis het gezamenlijke huis uitgezet werd. Mijn kind heeft geen hospitaalplan meer, iets wat nochtans noodzakelijk is voor een kind dat dreigt met zelfmoord, mevrouw de rechter. Mijn kind zijn tanden groeien scheef omdat de verzekering niet meer uitbetaalt omdat het kind bij een vermogende vader gedomicilieerd is, mevrouw de rechter. Vandaag heb ik nog vele dromen. Niet een baksteen, niet een grote som geld. Maar genezen, mevrouw de rechter. Opnieuw kunnen verderzetten wat u hebt stopgezet toen u in uw vonnis opnam dat u ervan uitging dat we een gelijkaardig inkomen hebben. Een gelijkaardig inkomen, mevrouw de rechter? Een invalide persoon die niet kon steunen, noch stappen toen ze oog in oog met U stond? Gelijkaardig inkomen als een sterke man die vrouwen kan mishandelen? Ik heb nooit om deze destructieve vechtscheiding gevraagd, mevrouw de rechter. Het is mijn ex die communicatie en ouderschapsbegeleiding weigert en destructieve rechtbankzittingen aanvraagt. Het is mijn ex die aan ouderverstoting doet. Niet ik, mevrouw de rechter. Ik hoop de komende jaren verder te mogen revalideren. Zodat ik de dag dat mijn kind met U mag praten en terug aan mij toevertrouwd zal worden, uit de armoede geraakt ben en we nog heel lang en gelukkig mogen samenleven. Ik dank u van harte voor het willen uitlezen van deze lange brief, mevrouw de rechter. Vanwege een mama die nog steeds als enige de kindertraantjes droogt … Van een kind dat smeekt dat U vanaf heden uw ogen opent, mevrouw de rechter. Ik hoop dat de wereld snel verandert, mevrouw de rechter en de slachtoffers in België dezelfde rechten krijgen als de daders. Intussen droom ik rustig verder van een betere wereld. Van de dag dat de minister van justitie mijn aangevraagde wetswijzigingen doorgevoerd krijgt: Dat de jeugdrechter die een kind plaatst ter bescherming, ook het domicilie-adres van dat kind mag bepalen. Of dat er een samenwerking komt tussen jeugdrechter, burgerlijke-en strafrechter zodat mensen als U zich niet meer laten misleiden door destructieve pleidooien van dure advocaten. Dure advocaten die over lijken van slachtoffers gaan om hun cliënt tegen welke prijs ook te laten winnen, mevrouw de rechter. Geniet van uw koffietje, ik ga nu gauw naar het toilet. Een zoveelste traantje wegpinken om zoveel onmacht. Tekst: M.V.L. - Steunpunt Slachtoffers - gebaseerd op het dagboek van Tatjana Symoens . Het verspreiden van deze brief behaalde een doel. Hij belandde op het bureel van de Belgische Minister van Justitie Koen Geens  , waarbij de aandacht gevestigd werd op noodzakelijke hulp voor slachtoffers van seksuele gewelddaden . Quote Ken jij een slachtoffer van een loverboy? Help hen dan Verwijs door naar deze link . Je kan er mensenlevens mee redden. Daders van mensenhandel zijn heel gevaarlijk en deinzen nergens voor terug.  Doe melding. Want de slachtoffers zijn zo erg geïndoctrineerd dat zij zichzelf en hun betrokken kinderen niet kunnen beschermen. Wijs de hulpverlening op mogelijke aanwezigheid van ‘gaslighting’ en ‘het stockholmsyndroom’ waardoor slachtoffers vaak de dader beschermen. Mogelijks worden zij zelfs aangezet als lovergirl op zoek te gaan naar nieuwe slachtoffers. Doorbreek de cirkel van mensenhandel. Mensenhandel is een zwaar misdrijf .   Lees meer Georganiseerde vrouwenhandel en gedwongen prostitutie Slachtoffer van criminele feiten moet schadevergoeding betalen aan dader De zoveelste vechtscheiding dacht de rechter... Lees meer Case Closed, De zaak Tatjana Symoens Het verschil tussen sm en incest ... Steunpunt Slachtoffers

#steunpunt slachtoffers
12Sep2018
Steunpunt Slachtoffers
Steunpunt slachtoffers

‘Steunpunt Slachtoffers’ werd opgericht in 2018 en is specifiek gericht op slachtoffers van mishandeling en misbruik . Doorheen het kluwen van gerechtszaken je weg vinden is een zware zoektocht.  Daarom werd Steunpunt Slachtoffers opgericht.  Steunpunt Slachtoffers Belgium  ‘Steunpunt Slachtoffers’ is een hulpgroep in België, maar werkt nauw samen met hulpverlening in Nederland. Op zijn minst kan u worden doorverwezen naar de juiste hulpverlening en/of lotgenotengroepen. Voor slachtoffers van mishandeling en misbruik.  Steunpunt Slachtoffers Belgium   In maart 2018 werd Tatjana, slachtoffer van een loverboy veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraf omdat ze klacht had ingediend voor seksueel misbruik op zichzelf en haar kind . Er werd een petitie  opgericht en de zaak kwam in handen van het kabinet van de minister van justitie. Het betrokken parket heeft intussen weet van het geblunder en voor Tatjana  kan intussen de strijd tot gerechtigheid aanvangen. Een mooi resultaat voor het allereerste dossier (1).   Zit jij in de klauwen van een wolf in schapenvel? Steunpunt slachtoffers belgium Heb jij ZELFS een effectieve of voorwaardelijke gevangenisstraf OPGELOPEN als zogenaamde dader terwijl je eigenlijk slachtoffer bent van een narcist of psychopaat? Stel u dan kandidaat voor 100% engagement van dit steunpunt .   steunpunt slachtoffers belgium  (1)    De petitie voor Tatjana loopt gewoon door. Het aantal nodige handtekeningen is nog lang niet bereikt. Het doel is te bereiken dat bij dergelijk dossier een procedure ontstaat dat het arrest en de bijhorende geldboete kan kwijtgescholden worden. Tatjana draait nog steeds op voor de gerechtskosten die torenhoog oplopen wegens talrijke tussenkomsten van de gerechtsdeurwaarders.      (2)    ‘Steunpunt slachtoffers’ zoekt vrijwilligers voor het beantwoorden van mailwisseling afkomstig van slachtoffers van gewelddaden binnen België en Nederland. Info &contact:  steunpunt.slachtoffers@gmail.com https://steunpuntslachtoffers.be/ Communicatie met lotgenoten van psychisch, lichamelijk of seksueel geweld nodig? Word gratis lid met een simpele klik. Yoors is een groep waar liefde, steun en begrip op nr.1 staat. Anoniem of onder pseudoniem inschrijven is mogelijk en welkom.  Inloggen Case Closed, De zaak Tatjana Symoens Lees meer Georganiseerde vrouwenhandel en gedwongen prostitutie Lees meer De zoveelste vechtscheiding dacht de rechter... Lees meer Slachtoffer van criminele feiten moet schadevergoeding betalen aan dader Lees meer Het verschil tussen sm en incest ... Lees meer

#loverboyproblematiek
18Mar2018
Georganiseerde vrouwenhandel en gedwongen prostitutie
Steunpunt slachtoffers

Vrouwenhandel is overal ter wereld goed georganiseerd. Dat bewijzen de talrijke getuigenissen. Ik ga het enkel hebben over de mensenhandel in Nigeria gezien Tatjana jarenlang bedreigd werd in de Nigeriaanse vrouwenhandel te zullen belanden. Haar levenspartner Marnix had namelijk vanuit België Nigeriaanse connecties. Tatjana beseft heel goed waar ze aan ontsnapte. Ze was al heel veel jaren uit de klauwen van Marnix weg toen ze een kijkje durfde nemen naar het leven dat haar vriend voor haar in petto had als ze zich niet in België wou escorteren aan de klanten die hij haar voorschotelde. In België ontving Marnix 1000 euro voor elke nacht dat hij Tatjana liever in het bed van een klant zag dan in het huiselijke bed. Hij verkocht zijn liefdespartner aan de best betalende klanten van zijn lievelingsescorte toen deze een ‘vriendin’ zocht, zo noemen ze dat wanneer een succesvol escorte een meisje zoekt die haar overaanbod aan klanten kan helpen opvangen.  De Nigeriaanse regering laat officieel uitschijnen mensenhandel uit te roeien, maar in werkelijkheid werken hoogstaande politici, ambtenaren, politie, leger en douane en zelfs mensen van de ambassade samen met georganiseerde seksbendes. Vrouwen die een bezoekje durven brengen aan de Nigeriaanse ambassades ondervinden snel dat hun bezoekje doorgebriefd werd naar hun ‘Madam’, de vrouwelijke pooiers.   Nigeriaanse ambassades verlenen diensten aan pooiers en criminelen, in plaats van diensten te verlenen aan slachtoffers en mensen in nood.  Sommige regeringssalarissen worden zelfs betaald door budgetten die opgehaald werden met als doel de mensenhandel te bestrijden.     De bijeengezochte ‘handelswaren’ worden vaak ondergebracht in een trainingskamp bewaakt door militairen. De gewone meisjes krijgen de naam Forza strada opgespeld, de straattroepen of ‘producten’. Hierin zitten ook vrouwen die zichzelf aanmelden tot het verrichten van sekswerk in de hoop aan de armoede te ontsnappen. Voor mensen in dergelijke landen lijkt sekswerk uitvoeren de enige mogelijkheid om aan geld te kunnen komen. Zij willen kost wat kost in het buitenland werk vinden in de prostitutie.  De vip-escortes in Nigeria zijn de Forza speciale. De Forza speciale meisjes moeten niet enkel goede bedprestaties kunnen leveren, ze worden ook getraind in zakkenrollen. De call-girls moeten rijke klanten bestelen. De buit wordt vervolgens toegevoegd aan hun andere verdiensten. Hoe meer ze stelen, hoe sneller het doelenplan is afgewerkt. De te behalen doelstelling is zo snel mogelijk je schuld aan de mensensmokkelaars afbetalen. In de trainingskampen worden volop dingen geleerd als strippen en etiquette.  Vrouwelijke handelkoopwaar die niet aan alle voorwaarden voldoen, worden door voodoodokters als ongeluksbrengers beschouwd en soms voor de ogen van de andere meisjes met machetes onthoofd en in stukken gehakt. Zij worden letterlijk vermoord voor hun organen. In Nigeria heerst er een bijgeloof dat zegt dat geneesmiddelen die uit menselijke organen gemaakt zijn magische krachten bezitten. Anderen maken gewelddadige duivel uitdrijvingen mee.  Veel kwam aan het licht dankzij Tobore Ovuorie, een Nigeriaanse onderzoeksjournalist van de Premium Times. Zij ontdekte tijdens een undercoveroperatie dat er in Nigeria een fusie heerst van mensensmokkel, prostitutie en organenhandel. De criminele syndicaten combineren letterlijk de georganiseerde vrouwenhandel met de handel in organen. De verkoop van lichaamsdelen is er big business geworden. Sommige moorden zijn louter ritueel bedoeld, maar anderen zijn bestemd voor transplantaties. Criminelen hebben gemerkt dat hiermee veel geld te verdienen valt.   Normaliter zou de journaliste zelf aan mootjes gehakt zijn.  Twee mannen kwamen kort na haar aanwerving zogenaamd een pakketje ophalen. Het is niet duidelijk of het ‘pakketje’ reeds in stukken gehakte vrouwen of reeds gescheiden organen bevatte of nog levende vrouwen. De mannen kozen Tobore Ovuorie uit, maar haar ‘madam’ weigerde omdat ze teveel geld geïnvesteerd had in Tobore.   De journaliste heeft een trauma overgehouden aan haar korte undercoveroperatie. Voor haar liep het goed af, maar hoe het er soms in de vrouwenhandel aan toe gaat is veel gruwelijker dan wij ons als beschaafde mensen kunnen inbeelden.    Tekst:  M.V.L.-Steunpunt slachtoffers Foto's:  Pixabay Communicatie met lotgenoten van psychisch, lichamelijk of seksueel geweld nodig? Word gratis lid met een simpele klik. Yoors is een groep waar liefde, steun en begrip op nr.1 staat. Anoniem of onder pseudoniem inschrijven is mogelijk en welkom. Inloggen Lees meer Case Closed, De zaak Tatjana Symoens Slachtoffer van criminele feiten moet schadevergoeding betalen aan dader De zoveelste vechtscheiding dacht de rechter... Lees meer Het verschil tussen sm en incest ... Communicatie met lotgenoten nodig?  Aanmelden

#de zaak case closed
12Mar2018
Case Closed, De zaak Tatjana Symoens
Steunpunt slachtoffers

Justitie faalt:  Case Closed, de zaak Tatjana Symoens De zaak Tatjana Symoens Slachtoffer veroordeeld, dader buiten vervolging gesteld. De zaak Tatjana Symoens  gaat over feiten van psychisch, lichamelijk en seksueel geweld die nooit behandeld werden, tenminste niet betreffende het straffen van de dader. Alle feiten werden genegeerd, geklasseerd en ondanks ruime bewijzenlast werd de dader buiten vervolging gesteld. Een sociaal onderzoek werd jarenlang geweigerd terwijl meerdere slachtoffers door de jaren heen klacht indienden. Te duur, te tijdrovend… was telkenmale de motivatie van de rechter. Maar blijkbaar was er voldoende tijd en geld om het zwaar getraumatiseerde slachtoffer voor de rechtbank te dagen en te laten veroordelen voor lasterlijke aangifte. 'Steunpunt slachtoffers'  smeekt om dringende wetswijzingen zodat slachtoffers  voortaan getuigenbescherming kunnen krijgen en de daders gestraft mogen worden. 'Steunpunt slachtoffers' brengt de zaak aan het licht in de hoop dat de Closed Case de ogen zal openen van de betrokken rechters en er toch nog gerechtigheid mag geschieden.  Tatjana Symoens is een pseudoniem.  Alle vermelde namen binnen dit dossier zijn gewijzigd in het kader van de privacy.  Zet uw handtekening aub! Het kan morgen jouw verhaal zijn!!!!  Teken hier de petitie:  Communicatie met lotgenoten van psychisch, lichamelijk of seksueel geweld nodig? Word gratis lid met een simpele klik. Yoors is een groep waar liefde, steun en begrip op nr.1 staat. Anoniem of onder pseudoniem inschrijven is mogelijk en welkom. Inloggen Lees meer Slachtoffer van criminele feiten moet schadevergoeding betalen aan dader De zoveelste vechtscheiding dacht de rechter... Georganiseerde vrouwenhandel en gedwongen prostitutie Lees meer Het verschil tussen sm en incest ... Lees meer Case Closed Communicatie met lotgenoten nodig?  Word gratis lid.  Aanmelden

#de zaak case closed
12Mar2018
Slachtoffer van criminele feiten moet schadevergoeding betalen aan dader
Steunpunt slachtoffers

Jarenlang slachtoffer van psychisch, lichamelijk en seksueel geweld. Geen veroordeling voor de dader, wel voor het slachtoffer. Teken aub deze petitie. Tatjana was jarenlang slachtoffer van psychisch, lichamelijk en seksueel geweld. Tatjana en haar zoontje belandden op de wachtlijst van een vluchthuis . Uiteindelijk werd de dader bij vonnis definitief de gezinswoning uitgezet wegens psychisch, lichamelijk en seksueel geweld waaronder gedwongen prostitutie. Klacht indienen ter invordering van een schadevergoeding durfde Tatjana niet, ze leed jarenlang onder het Stockholmsyndroom. Kort na de huisuitzetting kwam ze te weten dat niet alleen zijzelf door deze loverboy misbruikt werd, maar ook hun gezamenlijk kind. Nog durfde zij geen klacht indienen tenzij de garantie van getuigenbescherming, maar een betrokken arts  kondigde aan dat zijzelf melding zou doen waarna Tatjana mogelijk vervolgd zou worden voor schuldig verzuim. Vervolgens weigerde de onderzoeksrechter de onderzoeken en verhoren uit te voeren die zouden leiden tot veroordeling van de dader. Zelfs de binnengebrachte bewijsstukken van gedwongen prostitutie werden genegeerd. Intussen is de vrouw zelf veroordeeld. Voor lasterlijke aangifte seksueel misbruik !!! Niet de dader, maar het slachtoffer heeft nu een strafblad . Zij draait op voor al de gerechtskosten en moet een fikse schadevergoeding betalen aan de man die haar en het kind mishandelde en misbruikte. Tatjana werd in 2017 door de rechtbank van Eerste Aanleg veroordeeld.  In 2018 volgde het Hof van Beroep de uitspraak van de eerste rechter.  Tatjana noch het kind werden door een rechter verhoord over de gebeurde feiten, ook niet betreffende een zogenaamde valse aangifte . Hierdoor kon de verdediging van haar onschuld nooit plaatsvinden.   Heeft u ook kinderen? Bent u het beu dat dergelijke zaken  mogelijk zijn? Weet u dat een petitie  veel teweeg kan brengen bij justitie? Het maakt niet uit of u in België of Nederland woont, uw stem is geldig en het kan zelfs anoniem. Uw inzet kan werkelijk het verschil maken! 'Steunpunt slachtoffers'  vraagt om massaal handtekeningen te verzamelen om moeder en kind onder getuigenbescherming te plaatsen zodat beiden gehoord kunnen worden. Beiden lijden onder angsten, ...maar zijn wel assertief wanneer ze buiten bereik van de dader mogen praten. Zet uw handtekening aub! Het kan morgen jouw verhaal zijn !!!!  De petitie anoniem tekenen:  Bij ‘voornaam’ zet je eventueel een pseudoniem Bij ‘naam’ zet je eventueel een pseudoniem ‘Laat mijn handtekening openbaar zien’ vink je uit. Niemand van uw kennissen weet wie dat je de petitie tekende, maar je stem telt wel mee om de slachtoffers te ondersteunen wanneer de afgeprinte lijst overhandig raakt aan de Minister. Klik hier voor de petitie:   Communicatie met lotgenoten van psychisch, lichamelijk of seksueel geweld nodig? Word gratis lid met een simpele klik. Yoors is een groep waar liefde, steun en begrip op nr.1 staat. Anoniem of onder pseudoniem inschrijven is mogelijk en welkom. Inloggen De zoveelste vechtscheiding dacht de rechter... Lees meer Georganiseerde vrouwenhandel en gedwongen prostitutie Lees meer Case Closed, De zaak Tatjana Symoens Lees meer Het verschil tussen sm en incest ... Lees meer Communicatie met lotgenoten van psychisch, lichamelijk of seksueel geweld nodig? Word gratis lid met een simpele klik. Yoors is een groep waar liefde, steun en begrip op nr.1 staat. Anoniem of onder pseudoniem inschrijven is mogelijk en welkom.  Aanmelden

#de zaak case closed
12Mar2018
De zoveelste vechtscheiding dacht de rechter...
Steunpunt slachtoffers

... en veroordeelde vervolgens het zwaar mishandelde slachtoffer in plaats van de dader. Quote Jarenlange mishandelingen   De zaak Tatjana  Quote Dag in ,dag uit angsten doorstaan de komende dag niet meer levend te halen     De zaak Tatjana  Quote Gered door de dienst ‘slachtofferhulp’.   De zaak Tatjana  Quote Lijdend onder het 'stockholmsyndroom' toch schoorvoetend de stap naar het parket durven zetten.  De zaak Tatjana  De onderzoeksrechter klasseert het ganse dossier van psychisch, lichamelijk en seksueel geweld zonder gevolg.  Na de ‘buitenvervolgingstelling’ van zijn daden bijt de destructieve dader zich vast in het verkrijgen van een fikse slachtoffervergoeding van het slachtoffer. Quote Rechter veroordeelt het slachtoffer tot het betalen van alle gerechtskosten + een fikse schadevergoeding aan de dader. De zaak Tatjana Quote Voorwaardelijk veroordeeld tot een maand gevangenisstraf, de mond gesnoerd tijdens de voortdurende mishandelingen van het kind vrezend voor een effectieve gevangenisstraf. De zaak Tatjana Quote Een strafblad voor het invalide slachtoffer terwijl de dader aangeklaagd door meerdere vrouwen nog steeds over een blanco strafblad beschikt. De zaak Tatjana Heeft u ook kinderen? Bent u het beu dat dergelijke zaken  mogelijk zijn? Weet u dat een petitie  veel teweeg kan brengen bij justitie? Het maakt niet uit of u in België of Nederland woont, uw stem is geldig en het kan zelfs anoniem. Uw inzet kan werkelijk het verschil maken! 'Steunpunt slachtoffers'  vraagt om massaal handtekeningen te verzamelen om moeder en kind onder getuigenbescherming te plaatsen zodat beiden gehoord kunnen worden. Beiden lijden onder angsten ...maar zijn wel assertief wanneer ze buiten bereik van de dader mogen praten. Zet uw handtekening aub! Het kan morgen jouw verhaal zijn!!!!  De petitie anoniem tekenen:  Bij ‘voornaam’ zet je eventueel een pseudoniem Bij ‘naam’ zet je eventueel een pseudoniem ‘Laat mijn handtekening openbaar zien’ vink je uit. Niemand van uw kennissen weet wie dat je de petitie tekende, maar je stem telt wel mee om de slachtoffers te ondersteunen wanneer de afgeprinte lijst overhandig raakt aan de Minister. Teken hier de petitie:  Communicatie met lotgenoten van psychisch, lichamelijk of seksueel geweld nodig? Word gratis lid met een simpele klik. Yoors is een groep waar liefde, steun en begrip op nr.1 staat. Anoniem of onder pseudoniem inschrijven is mogelijk en welkom. Inloggen Lees meer Case Closed, De zaak Tatjana Symoens Slachtoffer van criminele feiten moet schadevergoeding betalen aan dader Georganiseerde vrouwenhandel en gedwongen prostitutie Lees meer Het verschil tussen sm en incest ... Communicatie met lotgenoten van psychisch, lichamelijk of seksueel geweld nodig? Word gratis lid met een simpele klik. Yoors is een groep waar liefde, steun en begrip op nr.1 staat. Anoniem of onder pseudoniem inschrijven is mogelijk en welkom. Inloggen