Vaccinatie en gezondheid!#Vaccinatie en gezondheid!


In 1957 begon het vaccinatie programma van het RIVM.

Sindsdien is het aantal vaccinaties toegenomen. De mens moet beschermt worden tegen elke ziekte. Het eigen immuunsysteem kan rustig buiten werking gesteld worden of bedrogen door virussen of bacteriën eerst half dood te meppen, flink te manipuleren en wat giftige en gevaarlijke stoffen erbij te voegen en dat in een spuit te doen om het in mensen te spuiten ter bescherming. Knap hoor!

De knappe koppen die vaccinatie bedenken hebben een steeds rijkere fantasie. In de vaart der volkeren willen ze nu al moeders die nog ongeboren kinderen in hun buik hebben vaccineren tegen ziekten waarvan niet eens bekend is of ze die ooit zullen krijgen.                            
En dat is echt erg en heel eng!                                                                          
Maar daar stopt het niet! Ook baby's moeten eraan geloven. Net uit de buik van de moeder, nauwelijks droog, wordt er een hielprik afgenomen. DNA bekend!
En.. dat mogen we niet vergeten, we kunnen hieruit opmaken of er eventueel ziekten in de familie voorkomen.                  
Maar later zullen de lezers erachter komen dat dit ook niet helemaal klopt omdat genen kunnen veranderen onder invloed van gezonde voeding en  stressvrij leven!                                                                                                                                

Enige dagen later komt een prik graag persoon de baby "beschermen " tegen ziekten als Mazelen die heel vroeger wel slachtoffers maakte. Maar tussen 1954 en 1957 slechts enige doden te betreuren waren. Daar zijn duidelijke statistieken van.
Zo worden in de loop van hun leven verschillende vaccinatie programma´s losgelaten op kinderen.
In baby´s worden zoveel vloeistoffen gespoten, dat in vergelijk met een volwassenen, dit gelijk is aan een liter vloeistof! Is dat een beetje dom?
Massa immuniteit, massa manipulatie, massa indoctrinatie!

Is goed dat u vertrouwen blijft hebben in autoriteiten en het RIVM?

Wat zijn de werkelijke gevolgen van de wens de mens te beschermen.                                                                                          
Het blijkt in de praktijk dat gevaccineerde mensen toch ziek kunnen worden van de ziekte waartegen ze via vaccinatie beschermt moeten zijn. Maar laten we het daarover niet hebben, dat doen de voorstanders van vaccinatie ook niet!  
Wat wel naar voren komt is een verschrikkelijk maatschappelijk probleem! Gevaccineerde kinderen moeten beschermt worden tegen ongevaccineerde kinderen. Er wordt niet de vraag gesteld waarom! Gevaccineerde kinderen zijn toch beschermt? Of toch niet! Zijn, zoals in de praktijk blijkt, gevaccineerde kinderen niet zo goed beschermt als officiële kanalen beweren?
Het immuunsysteem reageert op dat wat wordt ingebracht in het lichaam. En dat zijn de half dode en gemanipuleerde virussen en/ of bacteriën. Dus wordt het immuunsysteem  bedonderd, voor de gek gehouden, in de maling genomen. Net als u trouwens!
Dit heeft tot gevolg dat uw immuunsysteem niet tegen de vrije en wilde varianten kan, omdat het daar geen antistoffen tegen aanmaakt!

Zijn er op latere leeftijd problemen te verwachten?
Het lijkt niet, maar u weet dat elke actie een reactie oproept.
In een besloten vergadering van het WHO hebben wetenschappers hun ongerustheid uitgesproken over twee zaken betreffende vaccinatie.
Het eerst was er de uitspraak van de wetenschappers dat ze ongerust zijn dat de vaccins geen afdoende bescherming bieden tegen de ziekten waartegen gevaccineerd wordt. Zoals in de praktijk blijkt krijgen steeds meer kinderen toch de ziekten en overlijden kinderen daar ook aan.
In de tweede plaats zijn de wetenschappers erg ongerust door de hulp stoffen die in vaccins zitten.
Dit zijn stoffen die een werking hebben op de hersenen ( kwik ) , het zenuwstelsel ( aluminium zouten )  en stoffen ( Formaldehyde )  die de functie van cellen in het lichaam aantasten!
Er zitten meerdere stoffen in, maar de genoemde stoffen hebben het meest invloed op uw gezondheid! De wetenschappers erkennen ook dat vaccins  niet zonder deze stoffen gemaakt en bewaard kunnen worden. Ze zijn bevreesd dat op langere termijn deze stoffen negatieve invloed hebben op de gezondheid van mensen! Vooral mensen die een zwak immuunsysteem hebben!
Mensen die vaccinaties krijgen, maar ook de mensen die chemische medicatie krijgen, hebben  een zwakker immuunsysteem, zoals al eerder uitgelegd!  

En nu komen we bij het heden en de toekomst.
We weten dat meer mensen ziek worden! Kanker, diabetes, Alzheimer, Parkinson, Dementie, hart en long ziekten, allergieën, ziekten van de zenuwen zoals onder anderen depressie en stress, maar ook ALS en MS zijn hier veelvuldig aanwezig. Ziekten van de hersenen zoals tumoren, maar ook autisme komen steeds meer voor.  

Kijken we naar de stoffen in vaccins en de mogelijke uitwerking daarvan in een toekomst, dan is een relatie tussen vaccinatie en de genoemde ziekten niet meer te ontkennen.

Er zijn zeker andere factoren die kunnen meespelen!
Giftige stoffen gebruikt als gewasbescherming voor voedingsmiddelen als groenten en fruit zullen van invloed zijn. En zeker ook alle chemische middelen die we in andere segmenten van onze samenleving gebruiken!
De vervuilde lucht die we gedwongen inademen. De Nano deeltjes die in voeding en gebruiksvoorwerpen zitten.
Dit zijn allemaal meewerkende factoren die invloed hebben op onze gezondheid! We worden dus zwaar belast!

De stoffen die heel bewust in baby’s en onze kinderen worden gespoten hebben volgens mij een directe en indirecte grote invloed op de gezondheid van de gevaccineerde mens die in goed vertrouwen deze vaccinaties nemen in de veronderstelling dat het de gezondheid verbeterd!

Maar is dat zo?
Dat onze gezondheidszorg steeds meer laat zien dat ze faalt is zichtbaar aan de meer dan 9.000.000 mensen die in Nederland al chronisch ziek zijn en elke dag chemische medicatie moeten slikken van hun misleide of misleidende artsen.
Hierdoor wordt de bevolking steeds zwakker, generatie na generatie en dat is een slecht teken!

Een ander duidelijk voorbeeld is dat de gezondheidszorg elk jaar duurder wordt.
Een genezende gezondheidszorg zou elk jaar minder kostbaar zijn!
Een goede, adequate, genezende gezondheidszorg heeft geen 9.000.000 chronisch zieken die elke dag chemische medicatie moet slikken! En dan hebben we het niet over alle ziekenhuisopname!

De gezondheidszorg in haar huidige vorm staat zwaar op de tocht omdat steeds meer mensen doorhebben dat het een slecht " gezondheid  systeem " is en niet meer betaalbaar.

Wanneer we verstandig zijn zal dit systeem moeten veranderen!
Dat zal zeker een grote omschakeling zijn die langzaam moet worden ingevoerd om eventuele te verwachtte hiaten op te vangen.
Omdat we nu regulier werken en alle artsen daarin zijn opgeleid, zal er steeds een deel van de artsen een andere opleiding kunnen volgen. Als ze dat willen. Er zullen daarnaast ook andere opleidingen moeten komen voor de nieuwe instromers in de gezondheidszorg.
Hierbij denk ik aan opleidingen in  homeopathie, acupunctuur, voetreflextherapie, acupressuur, voedingsleer, Orthomologie, Fytotherapie, Chiropraxie, Ayurveda, Bio resonantie, Hypnotherapie, Latrosofie, Shiatsu en als diagnose Iriscopie.
Er zijn meerdere therapieën die bewezen hebben de gezondheid te bevorderen, maar die hier niet genoemd zijn. Excuus hiervoor.
Wel belangrijk is dat alle therapieën gegarandeerd worden door goede opleidingen.
Nederland, maar ook de wereld heeft hier een grote slag te maken!        
© Piki