Verlangen naar oprechte liefde


Laat mijn leven gevuld zijn met liefde

Laat mijn leven gevuld zijn met heerlijkheid

Laat mijn leven gevuld zijn met oprechte vrienden

Laat mijn leven nog even duren

Want ik wil leven in vriendschap

Mijn huis gevuld met liefde

Ik wil het maken tot ons paleis

Waar we samen kunnen zijn

Omringd door liefde

Oprecht, eerlijk, samen zijn

Gevuld met de vreugde van het samen zijn

Laat mijn leven gevuld zijn met heerlijkheid

Laat mijn leven gevuld zijn met oprechtheid

Laat mijn leven gevuld zijn met eerlijkheid

Laat mijn leven zich vervullen

Want leven in heerlijkheid

Leven in oprechtheid

Leven in eerlijkheid

Dat maakt mijn leven vreugdevol

Opdat we samen zijn

Tot het eind der tijd

Volmaakte liefde

Volmaakte heerlijkheid

Volmaakte oprechtheid

Zodat wij kunnen leven in rust

Laat mijn leven zich vullen met liefde

Laat mij omringen door jouw aanwezigheid

Opdat wij samen tot rust komen

Thuis kunnen zijn

Leven in volmaakte heerlijkheid

En oprechte liefde tot het eind der tijd