6. De waarheid bestaat niet. Alleen perspectieven.


Een waarheid bestaat vooral uit de lens waardoor iemand kijkt.

Leo kijkt door zijn Bijbellens naar de wereld en ziet totaal andere 'gevaren' dan jij.

Papa kijkt door zijn internetlens naar de wereld en ziet een ander internet dan jij.

Mama kijkt door een NS lens naar de wereld en ziet vooral veel treinen, maar anders dan jij!

Tania kijkt door een opera Lens naar de wereld en hoort veel muziek anders dan jij .

Ik heb je wel eens gehoord over een school opdracht waarin je verschillende perspectieven moest belichten over een onderwerp.
Ik denk dat bijna van ieder onderwerp een 180 graden verschillend perspectief kan worden geschetst
en aannemelijk gemaakt kan worden een van de twee standpunten in te nemen die dus lijnrecht tegen over elkaar staan.

En dit gebeurt natuurlijk ook voortdurend. Vaak zien mensen elkaar alleen helemaal niet meer door hun eigen lens.
Met als gevolg dat er letterlijk langs elkaar heen wordt gepraat. Want de een kan of wil de ander gewoonweg niet zien. Laat staan luisteren.

Vaak zijn perspectieven nog wel gebaseerd op een interpretatie van feiten. Die door de ene partij anders worden uitgelegd door de partij die er tegenover staat.

De laatste jaren zie je ook perspectieven ontstaan die puur gebaseerd zijn op verhalen en niet meer op feiten.
Ze worden bedacht om bestaande waarheden eenvoudig weg te duwen of om te domineren.

De conspiracy verhalen zijn een bedacht verhaal om macht uit te oefenen. Het gaat dan dus om macht. Niet meer om feiten.
Ik heb in de biografie van Oliver Stone, een republikeinse spindoctor, gelezen dat ze het hele abortus verhaal geen moer interesseert
maar dat ze het politiek gezien iedere keer weer nieuw leven in blazen om zo de christelijke kiezer te binden aan de partij.

Vroeger kon een perspectief verschillen maar waren de lenzen nog op elkander gericht.
Tegenwoordig lijken de lenzen vaak precies langs elkaar te lopen en is er vaak geen contact meer mogelijk.
#voormyrthevanpapa      : les 6


 37 comments