Een lang verhaal.


Ik heb een verhaal voor je. Het staat niet op zich er is nog meer.

"Lieve kindertjes, kom lekker in de kring. Pak een kussen en ga zitten", zei de oude dame.

Het was woensdagmiddag. De scholen waren gesloten en het was haar beurt om een verhaal te vertellen. De kinderen vochten om zo dicht mogelijk bij haar te zitten om haar goed te kunnen horen. De oude dame was beroemd om haar verhalen en als zij aanwezig was, in de schijnwerpers trad, kon je een speld horen vallen.


Het gebeurde heel lang geleden.

Lang voor "er was eens" het was in de tijd dat de tijd was veranderd. De mens bestond niet meer. Alleen ik, die oude knar van een Hokus Pokus die genoot van zijn oude dag en... mijn kinderen.

Eigenlijk bestonden zij niet in onze wereld. Toen de tijd veranderde veranderde de wereld ook. Hij barste uit elkaar en de stukken vlogen alle kanten op de lucht in. De lucht die de een de ruimte noemt en de ander een andere dimensie.

De oude knar en ik leefden in een andere wereld dan onze kinderen. De tijd maakten ons geen dag ouder. Maar goed ook, want ik ben al oud zat.


Op een goede dag werd ik wakker en keek recht in een gezicht boven mij.

Mijn ogen sprongen wagenwijd open. De vrouw's donkere gezicht was wel erg dichtbij en staarde mij aan. Misschien was het haar manier om mij wakker te maken? Zij stonk als een wild beest, niet zoals mijn wolven maar wild. Ik zei haar dat zij moest gaan zitten en wees naar een stoel, klom uit de bedstee en maakte het vuur aan.

Zij bleef mij maar aanstaren.
Ik gaf haar een kop thee en toen zij het opgedronken had zei zij:

"Zij komen je halen, zij zijn op weg. Hun wereld bestaat niet meer. Zij hebben een nieuwe wereld nodig, de jouwe deze keer."


Ik reageerde niet, wachtte rustig af of zij nog meer te vertellen had, maar zij zweeg en ik ook. Ik hou van de stilte.


"Ga je hen helpen?"


Zij schoof een boodschappentas naar mij toe. Het ding was mij niet eerder opgevallen.


"Alles wat je nodig hebt zit er in en zelfs een extraatje."


De tas was gevuld met kruiden, paddenstoelen, kleine en grote potten met ingrediënten en extracten die al heel lang niet meer verkrijgbaar zijn met uitgezondeing van de ingewijden in de kunst. Ik wist al wat ik er mee zou doen en knikte. Toen ik opkeek was zij verdwenen.


Tijd om aan het werk te gaan.

De pot water boven het vuur was warm genoeg en zij zouden er al snel zijn. Zij kwamen mijn wereld veroveren en dat was het laatste op aarde dat ik zou toestaan. Ik hou van mijn wereld, rust en vrede.


Toen zij op de deur bonkten vloog deze open en een groene wolk verwelkomde hen.

Hij was sterk genoeg om hen allemaal te vangen en van mening te doen veranderen. De wolven zorgden voor de rest. Zij zijn er wel een paar dagen zoet mee geweest maar hadden een mooi extraatje.


"Zij hebben helemaal geen korte metten met allemaal gemaakt", viel een stem de oude dame in de rede, zij zijn mij vergeten!"


"Het is de rat, de rat praat", riep een kleine jongen. Hij hield het aan zijn staart omhoog.


"Ratten worden niet oud", zei een ander kind. Het kwam dichterbij en bestudeerde het nauwlettend.

"Deze is echt lelijk."


"Zet mij neer rotjoch en waag het niet mij een rat te noemen!"


"Mooi niet. Ik ga jou voor mijn wetenschappelijk project gebruiken."


"Je kunt hem maar beter hier in doen", zei de oude dame. "Mijn verhaal is nog niet uit."

Zij hield een jampot onder de rat die plotsklap bevroor. De jongen liet het in de pot vallen en de deksel werd stevig vastgedraaid.


Na de invasie zocht Hokus Pokus contact.

Hij zei dat hij mijn hulp nodig had. Een rat en haar volgelingen waren op zoek naar een boek. Niet zomaar een boek maar een van de magische boeken. Een boek dat mijn dochter met haar leven moet bewaken en mijn zoon? Mijn zoon was degene die de dief veranderde in... een rat.

De foto is van pixabay.com

Dit is een vertaling van "A story to tell" een vrij schrijven en het volgverhaal op:

- De oude man - Hokus Pokus"

- Het verhaal van de rat - Dolly

- Hulp vragen - De oplossing

- Goede raad is duur - Op weg

Je vindt mij o.a. op Steem(it), Weku, WordPress, Publish0x en Yoo.rs.

#verhalen #hokuspokus #dolly #kittywu #wakeupkitty #vrijschrijven #steemit #wordpress #verhaaltovenaar #verhaalrat