Q: Hoe werkt stemmen per post?


Op 21 maart kan er gestemd worden. Ook door stemgerechtigden die in het buitenland wonen of zij die even op de Maladiven vakantie vieren. Maak jij gebruik van je kiesrecht?


Tijdelijk in het buitenland

Op 21 maart 2018 tijdens het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten tijdelijk in het buitenland

En je staat nog wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba? 

Stem dan via een volmacht of per brief.Iemand anders voor je laten stemmen (volmacht)

Om iemand namens jou te laten stemmen moet je bij de gemeente waar je staat ingeschreven een verzoek indienen om een machtiging af te geven.


Om per post (e-mail) te kunnen stemmen moet je dit HIER aanvragen. 


Werkwijze

Het aanvraagformulier (online invullen, printen en ondertekenen) en met een kopie van je legitimatiebewijs opsturen.


Dit opsturen kan via de post of e-mail adres:

• via e-mail (kbn.verkiezingen@denhaag.nl wél via de link die je krijgt toegestuurd!)

• per post

Gemeente Den Haag
Publiekszaken/Unit Verkiezingen
Postbus 84008
2508 AA Den HaagNOTE

- Het verzoek hiervoor moet uiterlijk op 21 februari 2018 om 23.59 uur (Nederlandse tijd) bij de gemeente Den Haag binnen zijn. 


- Bij de gemeenteraadsverkiezing tijdelijk in het buitenland? Dan kun je alleen per volmacht uw stem uitbrengen. Voor deze verkiezing is het niet mogelijk om per brief te stemmen.


help

#kiesrecht #volmacht #referendum #denhaag.nl