Stories: Over een gebroken krijger


De verhalen "Over een #krijger" is een serie korte #verhalen waarvan de Engelse versie meedoet aan het dagelijkse #vrij-schrijven in 5 minuten op #Steemit. De Nederlandse vertaling is gemaakt voor #yoors.

Stories: Over een krijger met pijn

Wat er hiervoor gebeurde...

"Ik ben kapot", zei de krijger, "ik wil dood." 

"Waar heeft hij het over", zei het kleine wezen, "het is niet het einde van de wereld, ik hielp hem in nood."

"Hij is beslist niet dankbaar", zei de vogel. 

"Ik kreeg die nare splinter er uit met gegoochel". 

"Ik zei het toch", zei de kleine aap, "hij moet medicijn." 

"Kan", zei de slang, "al denk ik dat wat hem dwars zit eerder de zonde zal zijn." 

De krijger deed zijn ogen open, slechts voor een tel. 

De wijze slang zag er grote angst in, hij wist het wel. 

Hij zei: "Laten we hem wat geven zodat hij slapen kan, 

Dat's beter dan een krijger die non stop huilt" en dan 

besluiten ze allemaal naar huis terug te gaan. 

Laten de krijger alleen om te rusten, slapen en te vergeten zijn waan.

"Broke I feel", the warrior said, "gosh I wish I was dead." 

"What's he talking about", the little creature said, "it's not the end of the world, I just saved his head!" 

"He is for sure not grateful" the bird said. 

"I removed that nasty splinter, like you said." 

"I told you", the little monkey said, "he needs medicine." 

"Might be", the snake respond, "although I think what bothers him is sin". 

The warrior did open his eyes for a minute. 

The wise snake saw big fear in it. 

He said: "Let's give him something so he can sleep, 

It's better as hear a warrior constantly weep." 

They all decided to go back home 

and let the warrior forget, rest and sleep alone.

Stories: Over een krijger en een stem

Lees hier hoe het verder gaat.

Kom er ook bij!

#turbotale #steemit #warrior #kittywu #freewrite #freewritepoem