Wassen of Schillen? | Hans

Wassen of Schillen?

Moet ik fruit, zoals appels, schillen vanwege bestrijdingsmiddelen?
Dat is niet nodig. De risico's van de resten van bestrijdingsmiddelen die op fruit worden gevonden zijn verwaarloosbaar klein, als ze al gevonden worden. Bovendien kun je niet alle bestrijdingsmiddelen verwijderen door fruit, zoals appels, peren en kiwi's te schillen.
Dat komt omdat sommige middelen door de schil heen trekken.

Is fruit eten nog gezond?
‘Het is niet alleen gezond, het is zelfs aan te moedigen’, stelt Pieter Spanoghe, professor gewasbescherming aan de UGent. In een studie controleerden Spanoghe en collega’s de concentraties pesticiden in ons fruit de afgelopen vijf jaar. ‘Daaruit blijkt dat er geen risico is voor de volksgezondheid. Het fruit dat op de markt komt, is veilig.’ ‘Fruit dat in de winkels ligt, is klaar voor consumptie.

appels

Hoe bang moeten we zijn voor onze appelen en peren?
Zo’n derde van het fruit bevat pesticiden van de schadelijkste soort.
Van alle stalen die in de Europese Unie van fruitstalen worden genomen, zijn er nergens meer positieve stalen te vinden van de gevaarlijkste pesticiden dan in België. Dat stelde de ngo Pesticide Action Network (PAN) Europe vast op basis van Europese cijfers. Voor Belgische peren gaat het zelfs om 87 procent.

Leven Zonder Gif
PAN-Nederland heeft als doel het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen uit te bannen. Onze visie is een wereld waarin mens en natuur niet aan schadelijke chemicaliën wordt blootgesteld, een samenleving met een intacte biodiversiteit en gezond leefmilieu voor iedereen waarbij het voorzorgsprincipe wordt gehanteerd.  ‘In de studie van het PAN wordt niet gesproken over dosissen. Het is niet omdat er pesticiden teruggevonden worden op fruit, dat er een gezondheidsrisico is.’

Maar gezond is het toch niet dat er pesticiden op veel groenten en fruit zitten?
De topdrie van de meest schadelijke soorten die het vaakst op groenten en fruit worden gevonden, bestaat uit fludioxonil, cyprodinil en tebuconazool. Dat zijn drie ‘fungiciden’, stoffen die planten moeten beschermen tegen schimmels. Ze zijn zo schadelijk omdat ze persistent zijn: ze breken niet gemakkelijk af in het milieu en stapelen op in de grond en/of de bodem van waterlopen. Fludioxinil en cyprodinil zijn daarnaast giftig voor waterorganismen, waaronder watervlooien. En tebucanazool is schadelijk voor de voortplanting.

Dramatische toename van aantal meest giftige ´illegale´ pesticiden op groente en fruit

Er is in Europa een dramatische toename van groente fruit dat aan het publiek wordt verkocht met residuen van de meest giftige pesticiden, de Kandidaten voor Vervanging (KvV), die om gezondheidsredenen en voor het milieu in Europa zouden moeten worden verboden, zo blijkt uit een nieuwe studie van Pesticide Action Network Europe (PAN Europe). De analyse van 97.170 monsters van populaire soorten vers fruit die in Europa worden geteeld, laat in 9 jaar tijd een stijging van 53% zien in de frequentie (besmettingsgraad) van monsters die vervuild zijn met de meest gevaarlijke pesticiden. Ook is het aantal verschillende giftige pesticiden per product gestegen. Het zogenoemde cocktaileffect doorbreekt de residu limieten die door de autoriteiten zijn vastgesteld.
De studie van PAN Europe is in tegenspraak met de beweringen van de Europese Commissie dat boeren minder pesticiden gebruiken, die verband houden met kanker en andere ernstige ziekten.
Share
Share and earn €1 per 1000 views.
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.