#photooftheday #waterviolier

Ik kwam zaterdagmiddag tijdens een wandeling dit mooie waterplantje tegen.
Waterviolier is een plant met ondergedoken bladeren die voorkomt in ondiepe wateren. De soort is een indicator voor kwel en verdraagt veel schaduw.
De planten van de waterviolier hebben lange wortels die in de onderwaterbodem zijn gegroeid. De bladeren van de soort zijn kamvormig en veerdelig, met lijnvormige slippen. Ze vormen onderwater een rozet. De bladloze bloeistengel kan 20-60 cm lang zijn. Het gedeelte dat boven water uitsteekt, de bloemstelen en de kelk zijn klierachtig behaard. De bloemkroon is bleek lila tot wit, met een dooiergele keel.

Waterviolier

12 comments