Op Wikipedia zie je nu een scherm wat om donaties vraagt om het voortbestaan te garanderen. (Zie foto)

Dat vind ik altijd al een lastige.
Om onze onafhankelijkheid te garanderen zijn we helemaal afhankelijk van jou ...

Door deze zin verlies ik daarna alle zin om maar iets te doen of ligt dat aan mij ?

98% van onze lezers doneert niet; ze kijken helaas de andere kant op.

Die zin is zo negatief en daarmee wordt 'de ander' neergezet als een vreselijk mens wat wegkijkt van een groot onrecht !
En wordt jij gemanipuleerd in de positie van weldoener als je wel zou doneren.
Het vermeende niet doneren van de ander wordt ingezet om jou op een voetstuk te zetten.

For that reason. I'm out !

#Wikipedia
#goededoelen 

98% van onze lezers doneert niet. Ze kijken helaas de andere kant op.