Woord van de dag : Botanisch RacismeBotanisch racismeIets dergelijks geldt voor het opkomen voor planten en dieren die 'van nature' in ons land thuishoren. Eigen vegetatie eerst! In 'Plantaardig. Vegetatieve filosofie' (2014) fulmineert Wouter Oudemans tegen dit 'botanisch racisme' uit naam waarvan er momenteel op grote schaal 'exotische bomen' zoals de douglas in Nederland worden gekapt om plaats te maken voor 'inheems bos'. Deze 'racisten' miskennen het nomadische karakter van planten.#Woordvandedag
#Botanischracisme