×

Yoors


Inloggen
×

Yoors
#

0 volgers
notifications_noneadd
Opmerkelijke positieve uitkomst over homeopathie!

Opmerkelijke positieve uitkomst over homeopathie!


Opmerkelijk positieve uitkomst over homeopathie.
Er zijn lobbyisten die werken voor grote bedrijven die steeds weer proberen de homeopathie weg te manipuleren uit de gezondheid zorg. Nu weer wil de lobby van de Farmaceutische industrie de politiek zover krijgen dat de werkzaamheid van homeopathische middelen wordt bewezen. Net als bij de grof chemische middelen willen ze dat er wetenschappelijk wordt onderzocht welke kenmerken een homeopathisch middel heeft tot genezen. Waarschijnlijk weten deze mensen dat dit niet onderzocht kan worden omdat het volkomen anders werkt dan de chemische middelen.
De werking.

Bij homeopathie is het zo dat wanneer je bijvoorbeeld door een gifslang gebeten word, je dan bepaalde symptomen krijgt. Heb je als ziek mens deze symptomen, dat krijg je slangengif in een heel grote verdunning van de homeopaat. Deze grote verdunning stimuleert de geest en het lichaam zich te verdedigen. Op alle fronten wordt het immuun systeem gestimuleerd om je beter te maken.
Alle in de homeopathie gebruikte stoffen staan uitgebreid beschreven in vele boeken, dus is dat bekend. Daar is ook geen vervalsing in mogelijk! Zelfs niet als er fraude gepleegd zou worden, want het staat er voor iedereen leesbaar.

De homeopathie is de zachtste manier van genezen. Er komen geen naalden, messen, kneden of welke handeling dan ook aan te pas. Het enige dat kan gebeuren is een korte, kleine verergering van de klachten. Maar dat is voor de patiënt en behandelend homeopaat een goed teken. Het geeft aan dat het lichaam bezig gaat de klachten aan te pakken. Dit kan ook gebeuren als dieren behandeld worden, of bij baby's die via de moeder een medicijn krijgen.
Het kan zijn dat er andere klachten naar boven komen die werden onderdrukt door de eerdere klachten. Bij klassieke homeopathie wordt laag voor laag afgepeld totdat de mens vrij is van klachten. Een homeopaat kan zowel chronische als direct opkomende klachten zoals b.v. griep behandelen.

Hering.

Even een kort verhaaltje tussendoor om iets aan te geven! Het is al meer dan honderd jaar dat de allopaten ( doktoren die chemische middelen gebruiken) strijd voeren tegen de homeopathie. In een bijeenkomst hierover werd aan Dr. Hering gevraagd de homeopathie in diskrediet te brengen. Hering werd hiervoor uitgekozen omdat het een zeer erudiet man was met een grote kennis van zaken. Hering ging aan de slag en ontdekte de grote waarde van de homeopathie. Werd zelf homeopaat en heeft de rest van zijn leven vele patiënten kunnen genezen. Hering heeft vele boeken geschreven waar nog steeds veel homeopathie studenten hun kennis uit halen.

Onterechte eis.

Het is een onterechte eis dat wetenschappelijk moet worden bewezen dat homeopathische medicijnen werken. Wat al meer dan twee honderd jaar in ontwikkeling is en al die jaren zijn waarde heeft bewezen, moet nu onder valse druk zichzelf weer gaan bewijzen.

De reden van deze eis is al volkomen ridicuul! Omdat chemische medicatie, door welke reden dan ook, steeds weer nieuwe middelen nodig heeft, is het waardevol te onderzoeken of deze nieuwe medicatie wel voldoet aan de eisen die daarvoor gesteld worden. Deze onderzoeken zijn erg kostbaar. De Farmaceutische industrie kan deze dure onderzoeken wel betalen omdat ze in een collectief systeem zitten waar geen andere medicatie uit wordt betaald dan de farmaceutische. Hier gaan vele miljarden in om!
Met de homeopathie is dat anders gesteld. Ten eerste hebben homeopathische middelen al eeuwen bewezen werkzaam te zijn. Ten tweede is de homeopathie niet draagkrachtig genoeg deze dure onderzoeken te betalen. Het onderzoeken van één medicijn kan wel 65.000 euro kosten. En de homeopathie heeft meer dan 1000 verschillende medicijnen.

Dit weten de mensen die lobby voeren voor deze onterechte eisen. Omdat de homeopathie dit nooit kan betalen wil de lobby waarschijnlijk een verbod op homeopathische middelen en op deze manier van de concurrentie afkomen. Slim, maar gemeen tot op het bot. En de farmaceutische industrie zegt mensen te willen genezen????
Natuurlijk zijn mensen die de homeopathie een warm hart toedragen hier boos over. Boos om de manier waarop de reguliere gezondheid wetenschappers de politiek bespelen om de homeopathie in het hoekje te zetten waar ze eigenlijk zelf thuishoort.

Maar ik kies ervoor niet boos te zijn omdat ik weet waar het vandaan komt. Het is angst. En mensen die angstig zijn doen dingen die niet goed zijn, maar voor hen een reden om het toch te doen.
Het is niet alleen de angst omdat de homeopathie een steeds groter deel van de gezondheid markt verovert, er zit nog iets achter wat eigenlijk heel gemeen is ten opzichten van de miljoenen mensen die naar een homeopaat willen om hun gezondheid terug te krijgen!

Hier praten we niet over!

En ik weet het: we praten nu even niet over de 18.000 tot 20.000 mensen die jaarlijks overlijden door verkeerde diagnoses en de vergiftigingen door chemische medicijnen die de farma leveren. We praten ook niet over de 5.500.000 miljoen mensen die chronisch ziek zijn in Nederland en die elke dag medicatie krijgen. Wat op zich al een teken is dat deze medicatie niet geneest!
We praten ook niet over het systeem dat mensen dwingt dit systeem te volgen omdat er geen alternatief geboden wordt. Maar het is wel elke collectief verzekerde die ook de kosten van de onderzoeken betalen! Wilt u naar een natuurgenezer dan moet u dat dikwijls zelf betalen.

Zwitsers onderzoek.

Er is een uitgebreid onderzoek geweest dat heeft bewezen dat de homeopathie uitstekend werkt, goedkoper is en mensen daadwerkelijk geneest.

Hieronder volgen de bevindingen van dit onderzoek dat de Zwitserse regering heeft laten doen naar de homeopathie. Als opmerking wil ik toevoegen dat in Zwitserland twee giganten van de farmaceuten zijn gevestigd die veel hebben gedaan om dit onderzoek tegen te houden en de uitkomsten te veranderen. Toch heeft de Zwitserse regering ervoor gekozen dit onderzoek schoon te houden van inmenging!
Het onderstaande is overgenomen van de vertaling in het Nederlands.

Een studie van de Zwitserse overheid om te bepalen of homeopathie vergoed moest blijven, had een opmerkelijk positieve uitkomst. De studie was zeer grondig en uitgebreid.

Het onderzoek heeft in totaal 7 jaar geduurd, waarvan 5 jaar voorbereidingstijd.
Er hebben 13 wetenschappers aan meegewerkt: 10 medici (waarvan 6 tevens geschoold in homeopathie), een natuurkundige, een elektrotechnisch ingenieur en een socioloog.
Wat heeft men allemaal onderzocht?
Homeopathie in de praktijk
Alle soorten medisch onderzoek:
RCT's (dubbelblind – placebo gecontroleerde studies),
observationeel onderzoek, langjarige cohortstudies,
'good case series', enz.
Fundamenteel fysisch-chemisch onderzoek
Botanische studies
Studies met dieren
In vitro studies (laboratorium) met menselijke cellen
Enz.
Rekening werd gehouden met:
Interne validiteit van de studies (opzet en uitvoering)
Externe validiteit (geschiktheid voor de praktijk)
Conclusie van de onderzoekers:
Zowel op zichzelf als vergeleken met de reguliere geneeskunde, is homeopathie een veilige en kosteneffectieve geneeswijze:
Geen bijwerkingen
Waarbij homeopathie nog het voordeel heeft dat er geen bijwerkingen zijn.
Regulerend, normaliserend effect: in balans brengend
Men constateerde: Veel pre klinische studies van hoge kwaliteit tonen aan dat de hoog gepotentieerde (sterk verdunde) homeopathische middelen specifieke veranderingen teweegbrengen in cellen en organismen, en regulerend (normaliserend, in balans brengend) werken.
Homeopathie is genezend! Men hoeft niet levenslang medicijnen te slikken, is preventief ter voorkoming van ernstige en chronische aandoeningen
Bovenste luchtwegaandoeningen zijn apart bestudeerd:
homeopathie werkt hier heel goed,
vergeleken met regulier in ieder geval gelijk, en soms beter
Met als pluspunt voor homeopathie: geen bijwerkingen en goedkoop

Het gaat hier om aandoeningen die vallen in de categorie URTI/A, zoals astma, allergieën, bronchitis, middenoorontsteking, enz.
De onderzoekers zeggen dat de nieuwste studies, die ze nog niet hebben bestudeerd, vermoedelijk nog beter zullen scoren voor de homeopathie, omdat die beter aansluiten bij de praktijk (externe validiteit).
Zie ook: Kinkhoest uitstekend te behandelen met homeopathie
De reguliere geneeskunde heeft hiervoor geen adequate medicatie. Toch past men geen homeopathie (of fytotherapie) toe. Waardoor kinderen soms sterven!
Een studie in België laat hetzelfde gunstige beeld zien als deze Zwitserse studie:
Spectaculair minder antibioticagebruik en pijnstillers, veel minder doorverwijzing nodig, veel goedkoper, enz. Zie deze alinea
Verwijzingen
Een artikel over dit rapport
Official Swiss Government Study and Report dramatically affirms homeopathy's positive results, safety and cost effectiveness (15-02-2012 http://homeopathyresource.com)
In dat artikel een doorverwijzing naar een uitgebreider artikel van Dana Ullman in de Huffington Post
Titel: The Swiss Government's Remarkable Report on Homeopathic Medicine. 15-02-2012
In dit artikel diverse referenties.
Een tweede artikel van Dana Ullman over dit rapport is gepubliceerd op 03-03-2012 in de Huffington Post Titel: Homeopathy Vindicated as Cost-Effective by Swiss Government
Het Zwitserse onderzoek is verschenen in boekvorm:
Homeopathy in Healthcare: Effectiveness, Appropriateness, Safety, Costs.
Bornhoft, Gudrun, and Matthiessen, Peter F.
Goslar, Germany: Springer, 2011
http://rd.springer.com/book/10.1007/978-3-642-20638-2/page/1
Scroll daar naar beneden tot Front Matter, en klik dan op Download PDF voor de inhoudsopgave

Een samenvatting van het onderzoek, in database PubMed:
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16883077
Bornhöft G, Wolf U, von Ammon K, Righetti M, Maxion-Bergemann S, Baumgartner S, Thurneysen AE, Matthiessen PF.
Effectiveness, safety and cost-effectiveness of homeopathy in general practice - summarized health technology assessment.
Forschende Komplementärmedizin (2006);13 Suppl 2:19-29

Steeds meer onderzoekers met een uitstekende staat van dienst in de research-wetenschap, staan achter de homeopathie.

Op deze pagina worden er diverse genoemd. Hier zal ik er nog twee uitlichten.
Hahnemann, de ontdekker van de homeopathie, heeft zijn theorieën verwoord in de taal van de wetenschap van toen. De moderne wetenschappers zijn bezig dit over te zetten naar de taal van de wetenschap van nu. En dan vooral de chaos/complexiteitstheorie, die wonderwel past bij de uitgangspunten van de homeopathie.
Tot zover de vertaling van een deel van het artikel.

U begrijpt dat het totale rapport niet in dit artikel past.
Ondanks de positieve uitkomst blijven tegenstanders van homeopathie – vaak betaald door de Big Farma – de homeopathie beschrijven als niet werkzaam. Ook wordt dikwijls verwezen naar het Placebo effect. Dit is merkwaardig omdat juist in wetenschappelijke rapporten de werkzaamheid van de reguliere chemische geneeskunde dikwijls wordt betwijfeld en genezingen worden toegeschreven aan dit placebo effect.

Er wordt door tegenstanders beweerd dat er niets zit in een homeopathisch middel. Dat klopt niet! Wat wel klopt is het simpele feit dat er bij onderzoek geen atomen aanwezig zijn.
Wel zijn de energieën van een stof aanwezig in een homeopathisch middel. En juist deze energie zet het lichaam aan tot genezing.

© PikiChristophe
Leuk artikel
27-09-2017 07:46
27-09-2017 07:46 • 1 reactie • Reageer
pi
Dank!
06-10-2017 11:40
06-10-2017 11:40 • Reageer