چالش موسیقی Yoors گسترش تا 1-12-2021!


  • ما می خواهیم بیشتر از این فیلم فوق العاده شما همه ارسال در به چالش موسیقی Yoors.
  • ما می خواهیم شما و دیگران به شما این فرصت را بدهد که به خوبی کمک کنید.
  • به همین دلیل است که ما چالش را تا 1-12-2021 گسترش می دهیم.
  • زمان بیشتری برای مشارکت و جوایز بیشتر .
    ما شما را در مورد آن پست می کنیم.
  • و به زودی: پادکست YM . در حال خروج!
    ما درباره موزیک ویدئوها و غیره بحث میکنیم.
  • به اشتراک گذاشتن این پست اگر شما می دانید یک موسیقیدان که می خواهد برای پیوستن به. این رایگان است !

#smusic  4 comments