Meer zelfmoord in de winter dan in de zomer?


Meer zelfmoord in de winter dan in de zomer?

Het zou zomaar kunnen, de donkere dagen voor Kerst, zouden al snel een oorzaak tot zelfdoding kunnen zijn.
 

Maar het is niet zo!

 
In de winter slaan veel minder mensen de hand aan zichzelf dan in het voorjaar. Het lijkt wel logisch eigenlijk, dat de winter, bij uitstek, de periode van zelfmoorden zou moeten zijn. Juist met de feestdagen in het vooruitzicht, de eenzaamheid, de kou, het donker en pessimisme van de decembermaand, zou eigenlijk een duidelijke oorzaak kunnen zijn. Het is echter helemaal niet waar en het is een door de media verzonnen iets. De media doet ons geloven dat juist deze dagen het moeilijkst zijn voor mensen die in een depressie zitten. Toch is uit onderzoek gebleken, dat juist het voorjaar en de zomer de meeste zelfdodingen telt.
Juli en augustus tellen de meeste zelfdodingen gevolgd door april en mei. December telt juist de minste zelfdodingen! Het is dus een sprookje dat een winterdepressie tot zelfmoord leidt.

De winterdepressie

 
Een depressie leidt niet altijd tot zelfmoord! Dat wordt wel vaak gedacht en juist in de donkere dagen voor kerst, tijdens de feestmaand, zijn er veel mensen die aan een winterdepressie lijden. Het tekort aan daglicht is hier de oorzaak van. veel mensen lijden hieraan, maar er zijn ook veel mensen die lijden aan een lichtere vorm van deze depressie. Er is een therapie (lichttherapie) die daarbij verlichting kan geven. Vaak gaat juist in het voorjaar deze depressie vanzelf weer over. Dat mensen met een winterdepressie dus eerder zelfmoord zouden plegen, of dat juist in de winter meer mensen zelfmoord zouden plegen is een fabel!