Grote pesters, kleine pesters


Grote pesters, kleine pesters

Je hebt ze in alle soorten en maten. Kinderen nemen het pestgedrag van hun ouders over, ja, geen wonder dat het pesten niet wordt uitgeroeid.

Pesterijen

Dagelijks zie ik het voorbijkomen. Zij het niet in de media, dan wel op schrijversites. Maar ook op forums en ik zie het gebeuren in een verzorgingshuis. Ouderen die elkaar pesten, maar ook personeel, onderling, ze kunnen er wat van. De jeugd leert er een hoop van, ze pesten ook, steeds harder, steeds ongevoeliger. Je hebt natuurlijk de sterken en de zwakken. De zwakkere, zal gevoeliger zijn voor het pesten, dan de sterkeren, maar maak mij niet wijs, dat het niemand wat doet, als ze gepest worden, want het doet zeker wel wat met de persoon die gepest wordt.

Het hoeft niet eens opvallend te gebeuren, kleine, snedige, cynische opmerkingen, kunnen iemand bezeren. Na elke opmerking daarna, wordt het gevoel van gepest worden, steeds groter. Mensen die pesten, vooral volwassen mensen, kunnen heel geniepig te werk gaan. Kijk eens in een verzorgingshuis, kijk eens bij demente bejaarden, dan zie je vaak hoe de mens echt in elkaar zit. Mensen die dement zijn, kunnen grote pesters zijn, terwijl je denkt dat het een lief oud dametje of mannetje is. Eigenlijk noemen ze het niet voor niets "kinds" worden. Kinderlijk gedrag vertonen. Kinderen pakken elkaar dingen af, stoppen dingen weg of steken een tong uit naar een ander. Zeggen dat iemand lelijk is of geven soms iemand een duw.

Het kan nog verder gaan, personeel onderling, ze kunnen een mikpunt vinden in een persoon, die afwijkt in hun ogen. Iemand die niet meeloopt met de rest. Misschien wel iemand die nooit mee uitgaat, of iemand, die wat anders loopt. Misschien een andere afwijking, of zelfs anders gekleed gaat. Een mooi gevalletje voor de pesters. Want reken maar er wordt meer gepest dan je zou denken. Er zijn veel slachtoffers, die gebukt gaan onder het gedrag van de pestkoppen. Soms neemt iemand zelfs, daarom, ontslag. Raakt in een depressie en raakt uit het sociale leven verdreven.

Pesten gaat vaak over van ouder naar kind. Ouders die goed kunnen pesten, kunnen hun kinderen niet bijbrengen dat je anderen kunt kwetsen met opmerkingen, die hard en beledigend zijn. Ouders van pestende kinderen zouden misschien een gedragscursus, samen met hun kinderen moeten gaan doen. Leren sociaal met elkaar om te gaan. Ik heb ook een pestende vader gehad. Maar ikzelf heb er geen last van, wel zeg ik wat ik van dingen denk, waarbij ik er wel voor waak geen harde, krenkende woorden te gebruiken, misschien dat ik wel persoonlijk iemand heb gekwetst, zonder het me te beseffen. Maar val me aan, dan bijt ik terug, oneerlijkheid gaat me niet in de koude kleren zitten en zal het dan ook niet tolereren wanneer iemand oneerlijk is. Dan houd ik me niet stil. Pestgedrag, roddelen (kwaadspreken over anderen) het is asociaal en zou uitgebannen dienen te worden.

#zelfmoorddoorpesten