Mónica's zielenschaar

Mónica's zielenschaar

#140w  #fotowoorden#objectoons 

'Echt, mensen zouden eens een voorbeeld moeten nemen aan vogels. Kijk ons hier nou zo knus tegen elkaar zitten, we hebben genoeg aan elkaar, houden elkaar warm in de ergste sneeuwstormen en...'

'Ja ja, duifje, ik weet het, hou maar op met dat eeuwige wijzen naar de rest van de wereldbewoners, dan kan jij nog wat leren van objecten.'

'Hoezo dat dan?'

'Neem als experimenteel paradigma dat dansende schaarpaar. Dat is het prototype van een twee-eenheid, zwijgend zwieren ze met de ogen gesloten erop los, zonder het letterlijke loslaten.'

'Geen kunst aan.'

'O nee?'

'Nee, het is een objectoon.'

'En hoe is die tot stand gekomen?'

'Door mensbemoeienis.'

'Precies, je hoeft helemaal niet zo te snoeven dat wij beter zijn, ik zie dat jou nog niet creëren, zoiets moois.'

'Verrek, je hebt gelijk, mijn duifje, ik hou mijn snavel wel.'


The English version. Mónica's soulscissors

 


'Really, people should take an example from birds. Look at us, sitting so snugly together, we've enough of each other, keep each other warm in the most worst blizzards and...'

'Yes, yes, little dove, I know, stop that eternal pointing to the rest of the inhabitants of the world, then you can learn something from objects.'

'You meen?'

'Take that dancing pair of scissors as an experimental paradigm. That is the prototype of a two-unity, silently they swing away with their eyes closed, without letting go of the literal thing.'

'It's really nothing.'

'Oh no?'

'No, it's an objectoon.'

'And how did it come about?'

'Because of human interference.'

'Exactly, you don't have to boast that we are better, I don't see that you're yet creating such a beautiful thing.'

'Damn, you're right, my little dove, I'll keep my beak.'

140w

Foto header: @Naturefreak 

Foto dansende schaar: @Mónica 

Promote: support and profit

Support Dana with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!
This post is dedicated to Mónica

127 followers
Joined 19 May, 2020
View profile
More