5 juni Wereldmilieudag | Hans

5 juni Wereldmilieudag

Het is vandaag Wereldmilieudag: een belangrijke dag om stil te staan bij ons milieu. Schone lucht, schoon water en een gezonde bodem zijn cruciaal. Maar dit staat op het spel door een milieubeleid waarin financiële kortetermijnbelangen jarenlang voorrang kregen boven bescherming van onze leefomgeving. Het resultaat?
Hoge uitstoot van schadelijke stoffen
Meer lawaai
Gif en afval in het milieu
Uitputting van natuurlijke hulpbronnen
We moeten strijden voor een schoon milieu en een politiek die een gezonde leefomgeving voor mens en dier centraal stelt!

milieu

Dit is ons moment.
We kunnen de tijd niet terugdraaien. Maar we kunnen wel bomen laten groeien, onze steden groener maken, onze tuinen opnieuw verwilderen, onze voeding veranderen en rivieren en kusten opruimen. Wij zijn de generatie die vrede kan sluiten met de natuur. Laten we actief worden, niet angstig. Laten we brutaal zijn, niet timide.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Wereld Milieu Dag. Door UNEP - het milieuprogramma van de Verenigde Naties - is 5 juni ingesteld als 'Wereldmilieudag' (World Environment Day) en wordt sinds 1974 gehouden om overheden, bedrijven en individuen bewust te maken van onze milieuproblemen.  De jaarlijkse viering van 'Wereldmilieudag' vindt telkens in een andere stad plaats en heeft een eigen thema.

De mens is door de moderne wetenschap en technologie in staat zijn eigen leefomgeving op ontelbare manieren en op een ongekende schaal te veranderen. De bescherming en verbetering van die omgeving is een groot probleem en heeft wereldwijd invloed op het menselijk welzijn en de economische ontwikkeling. 'Wereldmiliedag' is ingesteld om het bewustzijn hiervan te vergroten en roept op tot verantwoord gedrag van individuen, bedrijven en overheden bij het behoud en de verbetering van het milieu.
Datum vanwege het begin van de eerste internationale milieuconferentie in Stockholm van 5 t/m 16 juni 1972 waarbij de UNEP (United Nations Environment Programme) werd opgericht. Tegenwoordig wordt in meer dan 100 landen 'Wereldmilieudag' gehouden waarbij mensen worden aangespoord actie te ondernemen om onze planeet te redden. #milieu

Waarom deze oproep:

Advies RIVM: eet binnen 1 kilometer rond Chemours niet uit eigen moestuin. Het RIVM adviseert geen groenten en fruit meer uit moestuinen te eten binnen een straal van 1 kilometer van de fabrieksschoorstenen van Chemours in Dordrecht. Sinds 2018 gold al het advies dit met mate te doen, maar dit is nu bijgesteld.


RIVM: Nederlan­ders krijgen teveel schadelijke stoffen binnen via voedsel en drinkwater. Via voedsel en het drinkwater krijgen Nederlanders teveel van de stof PFAS binnen, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Mogelijk kunnen mensen gezondheidsschade erdoor oplopen. Het RIVM adviseert om gevarieerd te eten en nog steeds kraanwater te drinken, aangezien men weinig kan doen om de stof te vermijden.

PFAS in drinkwater: 8 antwoorden
In het Nederlandse drinkwater komen deeltjes PFAS voor. Van een groot aantal PFAS is bekend dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Het drinkwater blijft veilig.

De verduurzaming van Nederland vergt een systemische aanpak waarbij burgers écht mogen meepraten, stelt hoogleraar klimaatbeleid Heleen de Coninck. ‘Als dat niet verandert zijn we kansloos om in 2050 CO2-neutraal te zijn.’https://tinyurl.com/rrbaa6c9

Het aantal mensen met de ziekte van Parkinson stijgt gestaag. Niet alleen in Nederland, ook wereldwijd. Milieuvervuilende stoffen en bestrijdingsmiddelen spelen een belangrijke rol. 'Wat mij betreft is het bewijs overtuigend.' https://tinyurl.com/dmsfnj2p 

Wat we de aarde aandoen, doen we onszelf aan. Met een herstelplan terug willen naar de wereld van vóór corona is een catastrofale fout, betogen Irene van Lippe-Biesterfeld en Matthijs Schouten, voorzitter en vicevoorzitter van NatuurCollege.

https://tinyurl.com/5h2927f 

Share
You share. We pay.
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.

8 comments